Sunteți pe pagina 1din 10

Parcurile tematice ale

Republicii Moldova
A realizat: Bucur Maria
Goreacii Victoria
Studentele anului IV, grupa SHTA 171
Parcul Țaul, Dondușeni

Aproximativ la 200 km de Chișinău, la Nord în centrul satului 

Ţaul a raionului Donduşeni este situat cel mai mare parc din

Moldova. El a fost creat la începutul secolului XX, împrejurul

conacului familiei Pommer. Parcul este una dintre cele mai

reuşite creaţii ale arhitectului-peisajist cunoscut I. Vladislavskii-

Podalko. Parcul a fost fondat în anii 1901-1904. Conform multor

parametri parcul nu are egal în republică. În centrul său este

situat un iaz.

Colecţia dendrologică alcătuieşte aproximativ 150 de specii de

copaci, arbuşti şi liane, dintre care mai mult de 100 sînt exotice.
Parcul este împărţit convenţional în partea de sus,
unde se afla reşedinţa sătească a boierului Pommer,
dar şi o reţea întreagă, deasă de alei cu diverse
compoziţii florale şi partea de jos, care mai mult
aminteşte pădurea, alcătuită din diverse grupuri de
copaci, caracteristici pentru diferite zone geografice.
Fiind cel mai mare din Moldova, parcul de la Ţaul
are o mulţime impunătoare de alei, cărări şi
cărăruşe, lungimea cărora atinge mai mult de 12,5
km. Intrarea este liberă pentru toţi vizitatorii. Parcul
rămîne un loc preferat de către vizitatorii din
diverse colţişoare ale republicii şi de peste hotarele
ei, este deosebit de frumos primăvara în perioada
înfloririi şi toamna tîrziu.
Parcul oraşului Edineţ

Parcul Vasile Alexandri al oraşului Edineţ a


început să-şi scrie istoria începînd cu anul 1963.
Este situat în raza oraşului şi reprezintă o
compoziţie dendrologică − un peisaj. Parcul
ocupă o suprafaţă de 44,5 hectare şi reprezintă un
întreg complex de plantaţii forestiere, atracţii şi
lacuri Este un loc unic pentru recreere şi activităţi
cultural-educative. Parcul se înscrie de minune în
peisajul oraşului, fiind un fel de barieră verde,
care desparte ocolişul de şosea şi restul oraşului,
ceea ce îi sporeşte însemnătatea. În anul 2010,
municipiul Edineţ a cîştigat un grant în sumă de
2,5 milioane de lei pentru restabilirea şi
reconstrucţia parcului. Au fost alocaţi, de
asemenea şi 500 mii lei din bugetul oraşului.
De la începutul anului 2011 au fost realizate lucrări de
curăţare a zonelor din preajma lacurilor, lucrări de
reparaţii capitale a acvariului, de asemenea, au fost
restaurate treptele, care duc spre complexul memorial
„Mama îndurerată” Au fost reparate havuzurile şi
statuile, gardurile, cetatea situată pe insulă, podurile
peste lac. Au fost realizate lucrările de iluminare, au fost
montate urnele şi băncile. Acum terenul sportiv arată
altfel, pe una dintre aleile parcului a apărut şi terenul de
joacă pentru copii. În prezent, circa 85% din lucrările
planificate au fost realizate.
Parcul este foarte pitoresc şi foarte bine planificate. Are
o cascadă din trei lacuri, peste care sînt aruncate poduri
cu decor metalic.
Parcul Dendrariul

A fost fondat în 1973 pe locul fostei Grădini Botanice a


Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La început a avut o
suprafaţă de 73 de hectare, în prezent a fost extins pînă la 83
de hectare. Este situat în partea de vest a Chişinăului, în valea
pîrîiaşului Durleşti, între străzile I. Creangă, V. Lupu, E. Сoca
şi A. Şciusev. Stilul arhitectural şi de planificare al
Dendrariului – este unul de peisaj cu elemente
nesemnificative de peisaj regulat. La Dendrarium sînt
prezentate mai mult de o mie de tipuri şi forme de plante
lemnoase.
Primul lucru, care uimeşte persoana care a intrat aici
pentru prima oară – este senzaţia că e nemărginit. Dacă
te plimbi de-a lungul gardului parcului în afara
acestuia, niciodată nu veţi putea simţi acest lucru. Iar
după gard înaintea domniilor voastre se deschide un
spaţiu vast, planificat minuţios, astfel încît vă
cufundaţi imediat într-o atmosferă de pace şi armonie.
Dendrariul este loc, pe care orăşenii îl preferă demult
ca un loc de odihnă, plimbări. Aici puteţi întîlni mulţi
excursionişti, care vin în grupuri sau individual, elevii
şcolilor din apropiere, colegilor şi studenţii
Universităţii Pedagogice, cu care se mărgineşte parcul,
vin aici să se pregătească de examene, seminarii.
Trebuie să mulţumim tuturor acelora care menţin acest
loc magic în perfectă ordine şi ne oferă posibilitatea de
a comunica cu natura şi a ne sustrage atenţia de la
agitaţia cotidiană chiar din pragul casei noastre.
Parcul din satul Mileşti, Nisporeni

Pe teritoriul Moldovei există 22 de parcuri pe


lîngă conacuri, care fac parte din moşia
acestora. Cel mai cunoscut dintre acestea este
cel de la Ţaul, despre care v-am vorbit deja. În
această publicaţie vrem să cunoaşteţi un parc
nu foarte mare (cu suprafaţa de aproximativ
un hectar), care prezintă interes şi care s-a
păstrat destul de bine – parcul din satul 
Mileşti raionul Nisporeni. Chiar dacă nu este
foarte mare ca dimensiuni, se deosebeşte prin
pitorescul său, dar mai ales prin bogăţia
dendrologică.
Satul Mileşti se află la 25 de km de centrul raional Nisporeni
şi la 4 km de satul Bălăbăneşti, cel mai înalt punct al Moldovei
(429,5 m) şi la aproximativ 7 km de locul de unde izvorăşte
rîul Bîc. Dintre speciile rare şi exotice de arbori şi arbuşti, care
cresc în parc putem numi următoarele tipuri şi forme: molidul
Engelmann, tisa, pinul, portocalul-amar (maclura aurantiaca
sau naramzul), două exemplare de copaci Ginkgo Bilbao – un
mascul şi o femelă, un stejar roşu cu înălţimea de 17 m,
diametrul trunchiului de 0,85 m; corcoduşul roşu şi un
exemplar de salcîm alb cu frunza simplă. Locuitorii satului
vorbesc cu mîndrie despre parcul lor
Multumesc pentru atentie!

S-ar putea să vă placă și