Sunteți pe pagina 1din 14

ASEMANAREA

TRIUNGHIURILOR
TEOREMA LUI THALES
 O paralela la o latura a unui triunghi determina
pe celelalte doua, segmente proportionale
 i) Cazul: D(AB), E(AC)
 AD

AE
A
 DE BC DB EC
AD AE
 D E
 
AB AC
DB EC
B C 
AB AC
 i) Cazul:D(AB; E(AC
A

E D

B C
A

D E

 ii) Cazul: D(BA; E(CA


C
B
TRIUNGHIURI ASEMENEA
Doua triunghiuri sunt asemenea daca au
unghiurile respectiv congruente si laturile
omoloage proportionale

A
ABC ~ AB C 

A’ AB  AC  B C 
 
AB AC BC
B C B’
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
C’ A  A; B  B ; C  C 
TEOREMA FUNDAMENTALA
TEOREMA FUNDAMENTALA A A
ASEMANARII
ASEMANARII
 O paralela la o latura a unui triunghi
formeaza cu celelalte doua un triunghi
asemenea A cu cel dat. 
 D E DE  BC ∆ADE ~∆ABC
AD DE AE
 
AB BC AC
B C
CRITERII DE ASEMANARE
 Doua triunghiuri sunt asemenea daca
au:
 1. Cate un unghi congruent si laturile
care-l formeaza proportionale: L.U.L;
 2. Cate doua unghiuri respectiv
congruente: U.U;
 3. Laturile omoloage proportionale:
L.L.L.
APLICATII
1.Teorema bisectoarei;
2. Teorema lui Menelaus;
3. Teorema lui Ceva
 1. TEOREMA BISECTOAREI
 Bisectoarea unui unghi al unui triunghi
determina pe latura pe care cade un
raport direct egal cu raportul laturilor care
formeaza unghiul.
M

 [AE bisABC
A

BE AB

CE AC B
E C
 Demonstratie (teorema directa)
 MC AEsiBM sec .  BAE  Mcorespond ente
MC AEsiAC sec anta  EAC  ACM ( alterne  int erne )
[ AEbi sec toare  BAE  EAC
deciM  ACM (tranzitivi tate )  ACMisoscel  [ AC ]  [ AM ]
AB BE BE AB
MC AE   (Thales ), cum[ AC ]  [ AM ]  
AM EC EC AC

 Demonstratie ( teorema reciproca)


BE BA BE AB AB AB
 MC AE   (Thales), cum  (ipoteza)    [ AM ]  [ AC ] 
EC AM EC AC AM AC
 ACMisoscel  ACM  M ;
AE CM , BM sec .  BAE  M (corespondente)
AE CM , AC sec .  EAC  ACE (alt. int)
DeciBAE  EAC (tranzitivitate)  [ AEbis.BAC
 2. TEOREMA LUI MENELAUS
 Daca o dreapta d intersecteaza toate
laturile unui triunghi ABC in punctele
MAB, NBC, PAC, atunci este
verificata relatia:
A

MA NB PC
  1 a

MB NC PA d M
E F

b P G
c N
B C
 Demonstratia teoremei lui Menelaus:
AM a NB b PC c
Fie : AE  d , BF  d , CG  d  AE BF CG   ;  ;   t. f .a  
MB b NC c PA a
MA NB PC a b c
     1
MB NC PA b c a

 RECIPROCA TEOREMEI LUI MENELAUS


 Daca pe leturile triunghiului ABC luam punctele
MAB, NBC, PAc astfel incat sa verifice relatia :
MA NB PC
   1 atunci punctele M,N,P sunt coliniare.
MB NC PA

Demonstratia teoremei reciproce:


MA NB P C
Pr es.M , N , P  necoliniare  MN  AC  {P }si   1
MB NC P A
MA NB PC PC P C
Cum    1(ipoteza)    P  P   M , N , P  coliniare
MB NC PA PA 
PA
 Teorema lui Ceva.
 Daca M, N, P sunt puncte pe laturile [AB], [BC],
respectiv [AC],astfel incat AN, BP si CM sunt
concurente in O, atunci este verificata relatia:
A
MA NB PC
  1
MB NC PA
M
 Demonstatia se face P
cu ajutorul teoremei O
lui Menelaus aplicata
B N C
in ∆ ABN, MC secanta
si in ∆ANC, BP secanta.Inmultind relatiile obtinute membru
MA BC NO OA BN PC
cu membru avem: MB  CN  OA  ON  BC  AP  1

Deci prin simplificare obtinem relatia din teorema.


 Reciproca teoremei lui Ceva
 Daca pe laturile [AB], [BC], [AC] se iau punctele
M, N, respectiv P astfel incat verifica relatia:
MA NB PC
  1
MB NC PA
atunci AN, BP si CM sunt concurente .
Demonstratia se face prin reducere la absurd.
Presupunem ca AN nu trece prin O,{O}= CPBM
Fie AOBC={N’}. Aplicand teorema lui Ceva
pentru punctele M, P si N’ si comparand cu
relatia din enunt obtinem ca N = N’
SUCCES!

S-ar putea să vă placă și