Sunteți pe pagina 1din 26

CLASA a V-a

E
ŢI I CĂ
NC CT
FU A
NT
SI Z
CA
SUBSTANTIVELE

*PREPOZIŢIE
au:

ARTICOL
ĂR M
N NU
GE
are rolul de a indica:
genul, numărul şi cazul
substantivului

HOTĂRÂT NEHOTĂRÂT

Caietull este al vecinei


lui Mihai. Un copil
a ales
dintre buruieni
nişte flori
pentru
o fată.
Articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător,
ci stă după substantiv , individualizând obiectul.

Cazul Masc. Fem. Neutru Masc. Fem. Neutru

Nominativ -l -a -l -i - le - le
Genitiv - lui -i - lui - lor - lor - lor
Dativ - lui -i - lui - lor - lor - lor
Acuzativ -l -a -l -i - le - le
Vocativ -l -a -l -i - le -le
(-le) (-o) (-le) (-lor) (-lor) (-lor)

Numai articolul hotărât LUI stă înaintea substantivului:


lui Andrei, lui vodă, lui frate-miu, lui moş Ion,
zilele lui februarie.
Articulaţi cu articolul hotărât subsantivele date,
fiind atenţi la genul şi la numărul lor.

Masculin Neutru
Băiat .......................... Feminin Chibrit .......................
Ţap ............................. Teatru.........................
Fată ...........................
Curcan......................... Pix ..............................
Capră .........................
Berbec ........................ Dulap ..........................
Curcă..........................
Copaci......................... Penare ........................
Oaie ...........................
Brazi........................... Tractoare ...................
Picături ....................
Nori............................. Haturi .........................
Găini .........................
Fii............................... Morminte ....................
Iepuroaice.................
Copii........................... Cap...............................
Fiice..........................
Barcagii...................... Braţ .............................
Copile........................
Bărci..........................

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE 30p........................
Articulaţi cu articolul hotărât subsantivele date,
fiind atenţi la genul şi la numărul lor.

Masculin Neutru
Cocor ......................... Feminin Cioc .... .......................
Mesteacăn ................. Adâncuri .....................
Aripă ........................
Ochi ........................... Luminiş .......................
Gheară .......................
Perete ....................... Dulap ..........................
Pană ...........................
Copaci......................... Gard ............................
Umbră ........................
Pelicani ..................... Desiş ...........................
Picături ....................
Nagâţ........................... Focuri .........................
Poiană .......................
Fii............................... Luminişuri ..................
Case ...........................
Copii........................... Acoperiş .....................
Frunze ........................
Barcagii...................... Trunchi .......................
Crestă.........................
Petale ........................

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE 30p........................
Articulaţi cu articolul hotărât subsantivele date,
fiind atenţi la genul şi la numărul lor.

Masculin Neutru
Profesor .................... Feminin Microfon ....................
Tată ........................... Scaune ........................
Scenă .........................
Unchi ......................... Raft ............................
Masă ...........................
Perete ........................ Deget ..........................
Poartă ........................
Obraz ......................... Picior ........................
Clanţă .........................
Brazi........................... Creion ........................
Scândură ....................
Oaspeţi ....................... Pixuri .........................
Cutie ..........................
Fii............................... Telefon .......................
Fetiţă .........................
Copii........................... Cap...............................
Guri ............................
Barcagii...................... Braţ .............................
Mâini .........................
Rochii ......................

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE 30p........................
Articolul nehotărât stă în faţa unui substantiv
şi arată genul, numărul şi cazul substantivului.

Cazul Masc. Fem. Neutru m+f+n

(pl.)
Nominativ Un o Un Nişte
Genitiv Unui Unei Unui Unor
Dativ Unui Unei Unui Unor
Acuzativ Un O Un Nişte
Vocativ - - - -

Articolul nehotărât stă înaintea substantivului


şi se analizează împreună cu acesta, căci arată
cazul substantivului.
Articolul hotărât stă după substantiv
iar cel nehotărât stă în faţa unui substantiv
Caz Masc. Fem. Neutru
sg. sg. sg.
N. Copilul Fata Pixul
Un copil o fată Un pix
G. Copilului Fetei Pixului
Unui copil Unei fete Unui pix
D. Copilului Fetei Pixului
Unui copil Unei fete Unui pix

Ac. Copilul Fata Pixul


Un copil o fată Un pix

V. Copilul Fata Pixule


( Copilule ) (fato) -
Articolul hotărât stă după substantiv
iar cel nehotărât stă în faţa unui substantiv.
Caz Masc. Fem. Neutru
pl. pl. pl.
N. Copiii Fetele Pixurile
Nişte copii nişte fete nişte pixuri
G. Copiilor Fetelor Pixurilor
Unor copii Unor fete Unor pixuri
D. Copiilor Fetelor Pixurilor
Unor copii Unor fete Unor pixuri

Ac. Copiii Fetele Pixurile


Nişte copii nişte fete nişte pixuri
V. Copiilor Fetelor Pixurilor
( Copiii ) (fetele) -
Articulaţi cu articol hotărât şi cu articol nehotărât substantivul dat

Caz Masc. Fem. Neutru


sg. sg. sg.
N. Fiu ........................ Mână ..................... Deal ..........................
.............................. .............................. .
. ..................................
.
G. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
D. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
.................................. .............................. ..................................
Articulaţi cu articol hotărât şi cu articol nehotărât substantivul dat

Caz Masc. Fem. Neutru


sg. sg. sg.
N. Ochi ...................... Gură ...................... Cazan ........................
.............................. .............................. .
. ..................................
.
G. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
D. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
.................................. .............................. ..................................
Articulaţi cu articol hotărât şi cu articol nehotărât substantivul dat

Caz Masc. Fem. Neutru


pl. pl. pl.
N. Ochi ...................... Gură ...................... Cazan ........................
.............................. .............................. .
. . ..................................
.
G. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
D. .............................. .............................. ..................................
. . ..................................
.............................. .............................. ..
. .
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
Ac. .................................. .............................. ..................................
10 MINUTE 60p........................
ARTICOLUL HOTĂRÂT
Identificaţi 6 substantive articulate cu articol hotărât şi
rescrieţi-le în spaţiul rezervat, precizându-le genul şi numărul.

---------------
---------------
---------------
“Şi lăsându-l m-am dus şi eu în ---------------
ciudă la fata popii. Am găsit-o singu-
---------------
ră-singurică şi m-am jucat cu dânsa
---------------
în ticnă până-ndeseară; căci mamă n-
avea şi tată-său, ca popa, umbla după ---------------
căpătat... Apoi m-am întors la câmp, ---------------
cu zgărdiţa de la gâtul copilei, c-o nă- ---------------
framă cusută frumos cu flori de mătasă ---------------
şi cu sânul plin de mere domneşti...” ---------------
---------------
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie) ---------------
---------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
ARTICOLUL HOTĂRÂT
Identificaţi 6 substantive articulate cu articol hotărât şi
rescrieţi-le în spaţiul rezervat, precizându-le genul şi numărul.

---------------
---------------
---------------
---------------
“Şi când colo, zărghitul de Trăsnea
dormea pe hat, cu gramatica sub nas şi ---------------
habar n-avea de frig. “Sărace, sărace! ---------------
Nu eşti nici de zama ouălor; decât aşa, ---------------
mai bine te făcea mă-ta un mânz şi te ---------------
mâncau lupii”, zic eu în mine...” ---------------
---------------
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie) ---------------
---------------
---------------
---------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
ARTICOLUL HOTĂRÂT
Identificaţi 6 substantive articulate cu articol hotărât şi
rescrieţi-le în spaţiul rezervat, precizându-le genul şi numărul.

---------------
---------------
---------------
“- Ştefănescule (căci aşa mă numeau ---------------
la Folticeni), astăzi nu mai mergem la
---------------
şcoală, că nu ştiu tabla şi vreau să în-
---------------
văţ pe mâne la gramatică. Mă rog ţie,
hai cu mine la câmp spre Folticenii ---------------
Vechi; vom învăţa împreună, sau câte ---------------
unu, eu la gramatică şi tu la ce-i vrea; ---------------
apoi mi-i asculta, să vedem nu s-a ---------------
prinde şi de capul meu ceva?” ---------------
---------------
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie) ---------------
---------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
ARTICOLUL HOTĂRÂT
Identificaţi 6 substantive articulate cu articol hotărât şi
rescrieţi-le în spaţiul rezervat, precizându-le genul şi numărul.

---------------
---------------
---------------
“Gâtlan se certa şi prin somn cu ---------------
urieşul Goliat. Musteciosul Davidică
---------------
de la Farcăşa, până tipărea o mămăli-
---------------
gă, mântuia de spus pe de rost, repede
şi fără greş, toată istoria Vechiului ---------------
Testament de Filaret Scriban, împărţi- ---------------
tă în perioade, şi pronumele conjunc- ---------------
tive de dativ şi acuzativ din gramatica ---------------
lui Măcărescu...” ---------------
---------------
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie) ---------------
---------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
Identificaţi 5 substantive articulate cu articol hotărât şi
nehotărât şi analizaţi-le în spaţiul rezervat.

“Şi, scurt şi cuprinzător, sărut mâna mătuşei, luându-mi ziua bună,ca un băiet
de treabă,ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă şupuresc pe unde pot
şi, când colo, mă trezesc în cireşul femeiei şi încep a cărăbăni la cireşe în sân,
crude, coapte, cum se găseau.” (Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
Identificaţi 5 substantive articulate cu articol hotărât şi
nehotărât şi analizaţi-le în spaţiul rezervat.

“ Atunci eu mă dau iute pe-o creangă, mai spre poale, şi odată fac zdup! în nişte cânepă,
care se întindea de la cireş înainte şi era crudă şi până la cireş de naltă. Şi nebuna de mă-
tuşa Mărioara, după mine,şi eu fuga iepureşte prin cânepă, şi ea pe urma mea, până la
gardul din fundul grădinei.....” (Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
Identificaţi 5 substantivele articulate cu articol hotărât şi
nehotărât şi analizaţi-le în spaţiul rezervat.
“Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură: cine ce are cu munca
omului? Stricăciunea se făcuse şi vinovatul trebuia să plătească. Vorba
ceea:”Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul”.....”
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
Identificaţi 5 substantive articulate cu articol hotărât şi
nehotărât şi analizaţi-le în spaţiul rezervat.

“Şi iaca aşa cu cireşele s-a împlinit vorba mamei, sărmana, iute şi degrabă:
“Că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtuşagul”. Însă ce ţi-e bună pocăinţa
după moarte? D-apoi, ruşinea mea unde-o pui?”
(Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:
10 MINUTE 30p........................
Articolul posesiv (genitival) însoţeşte un substantiv la cazul
genitiv sau intră în structura numeralului ordinal.

MASCULIN FEMININ NEUTRU


gen, număr
gen, număr gen, număr

Nas AL mamei
Băiat AL mamei Fată A mamei
Ogoare ALE părinţilor
Feciori AI părinţilor Nepoate ALE bunicilor

OBIECTUL POSESORUL OBIECTUL POSESORUL OBIECTUL POSESORUL


POSEDAT POSEDAT POSEDAT

al / ai a / ale al / ale
Realizaţi acordul articolului posesiv (genitival) cu
substantivul care denumeşte obiectul posedat.

MASCULIN FEMININ NEUTRU

Băiat..................mamei Fată......................mamei Braţ ......................mamei


Feciori.........părinţilor Prietene .......părinţilor Ogoare ..........părinţilor
Dinte .............copilului Gură ................copilului Creione .........copilului
Cai............gospodarilor Vite ..........gospodarilor Ciocan ....gospodarilor
Munţi...............României Câmpii ............României Dealuri ..........României
Cocoşi..............vecinilor Sălcii ................vecinilor Grajd ................vecinilor
Nepot.............bunicilor Nepoate..........bunicilor Paturi ...........bunicilor
Văr.......................lui Adi Verişoare............lui Adi Picior.................lui Adi
Cumnat.........lui Vasile Cumnată.........lui Vasile Pix .............lui Vasile
Unchi..........prietenului Mătuşi ........prietenului Penare ........prietenului

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE
AL, AI - A, ALE - AL, ALE 30p........................
Realizaţi acordul articolului posesiv (genitival) cu
substantivul care denumeşte obiectul posedat.

MASCULIN FEMININ NEUTRU

Băiat..................mamei Lalea ..................mamei Picior ................mamei


Cunoscuţi ...părinţilor Casă .............părinţilor Hârleţ ..........părinţilor
Dinte .............copilului Frunte ...........copilului Pampars .......copilului
Măgari.....gospodarilor Oi .............gospodarilor Gând ........gospodarilor
Munţi...............României Văi ..................României Fluviu ...........României
Curcani............vecinilor Vârstă ............vecinilor Gard ..................vecinilor
Ginere ...........bunicilor Nurori............bunicilor Chibrite .......bunicilor
Coleg ..................lui Adi Vecină.................lui Adi Rafturi ..............lui Adi
Cumnat..............lui Vali Soră ..............lui Vasile Degete ..........lui Vasile
Unchi..........prietenilor Colegă ......prietenului Idel .............prietenului

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE
AL, AI - A, ALE - AL, ALE 30p........................
Realizaţi acordul articolului posesiv (genitival) cu
substantivul care denumeşte obiectul posedat.

MASCULIN FEMININ NEUTRU

Băiat......................tatei Găină ..................mamei Gât ..................copilului


Feciori.............moşului Legume ........părinţilor Idealuri .......părinţilor
Dinte ..................fetiţei Pere ...............copilului Popasuri ....drumeţului
Cai............lui moş Luca Capre ......gospodarilor Sat ...........gospodarilor
Munţi..................patriei Stânci .............munţilor Vârfuri ...........munţilor
Cocoşi...................bunicii Pene ..................cocoşilor Coşuri ..............vecinilor
Nepot................mătuşii Nepoate..............bunicii Riduri ............bunicilor
Văr.......................lui Adi Confidente .......lui Adi Braţ .....................lui Adi
Cumnat................Mariei Cumnată......... Valeriei Drumuri .......lui Vasile
Unchi..............colegilor Unchi................Adrianei Rucsac .......prietenului

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE
AL, AI - A, ALE - AL, ALE 30p........................
Realizaţi acordul articolului posesiv (genitival) cu
substantivul care denumeşte obiectul posedat.

MASCULIN FEMININ NEUTRU

Prinţişor ...........mamei Cireşe ...............copilei Mere ....................mamei


Fii ..................părinţilor Griji ...............părinţilor Paturi ..........părinţilor
Pui ..................copilului Bucurie ..........copilului Scaun .............copilului
Porci ......gospodarilor Unelte ......gospodarilor Coteţ .......gospodarilor
Munţi...............României Hartă ...............României Drumuri ........României
Gâscani ..........vecinilor Gâşte ..................vecinilor Televizor ......vecinilor
Tovarăş ........bunicilor Nepoată.........uncheşului Geamuri ........bunicilor
Amic ....................lui Adi Mărturisire .......lui Adi Penar ................lui Adi
Şef ......... ........lui Vasile Impresii .........lui Vasile Ascunziş ......lui Vasile
Cunoscut ...prietenului Teme .............prietenului Motor .........prietenului

TIMP DE LUCRU: PUNCTAJ:


10 MINUTE
AL, AI - A, ALE - AL, ALE 30p........................