Sunteți pe pagina 1din 1

Familii si interactiuni

Principii:
2.1.Pedagogul promoveaza 2.2.Pedagogul foloseste 2.3.Pedagogul foloseste resursele
parteneriate cu familiile si ofera o oportunitati formale si neformale comunitare si cultura familiei pentru a
multitudine de oportunitati pentru pentru a face schimb de informatie imbogati experientele necesare de
familii si membrii comunitatii de a si de a comunica cu familiile. dezvoltare si invatare a copiilor.
se implica in invatarea si
dezvoltarea copiilor.
Indicatori:
2.1.1.Pedagogul invita si saluta 2.2.1.Pedagogul comunica in mod 2.3.1.Pedagogul organizeaza excursii in
prezenta in clasa a membrilor familiei regulat cu familiile despre copiii comunitate sau invita reprezentantii
si gaseste modalitati pentru a implica lor,invatarea si dezvoltarea comunitatii in clasa pentru a stimula
toate familiile in procesul educational lor,cerintele curriculm-ului si invatarea si socializarea copiilor.
si de invatare al comunitatii. evenimentele din clasa. 2.3.2.Pedagogul le acorda asistenta
2.1.2.Pedagogul implica membrii 2.2.2.Pedagogul comunica in mod familiilor in obtinerea accesului la
familiei in procesul comun de luare a regulat cu familiile pentru a afla mai informatie,resurse si servicii necesare
deciziilor cu privire la invatarea multe despre copil si a intelege mai pentru a stimula invatarea si dezvoltarea
,dezvoltareasi viata sociala a copiilor bine punctele forte,interesele si copiilor.
in clasa. necesitatile copilului. 2.3.3.Pedagogul foloseste cunostintele
2.1.3.Pedagogul implica membrii 2.2.3.Pedagogul promoveaza privind comunitatile si familiile din care
familiei in procesul de luare a oportunitatile prin care familia invata provin copiii ca parte integranta a
deciziilor cu privire la mediul de una de la alta si se sustin reciproc. curriculum-ului si experientelor de
invatare al copiilor. 2.2.4.Pedagogul respecta invatare ale acestora.
confidentialitatea informatiei despre 2.3.4.Pedagogul ofera informatie si idei
familii si copii. parintilor,membrilor de familie privind
crearea unui mediu de invatare prielnic si
stimulativ acasa si le ajuta parintilor sa-so
sporeasca nivelul de competenta.