Sunteți pe pagina 1din 11

TRAPEZUL IC

A
R
T
E
M
O
E
G
A
R
U
IG
F
LINIA MIJLOCIE

 Linie mijlocie- este segmentul ce uneste mijloacele laturilor


neparalele ale unui trapez.
 Teorema:
Linia mijlocie in trapez este paralela cu bazele si are lungimea egala cu semisuma bazelor.
ARIA TRAPEZULUI
Aria trapezului – este suma bazelor in produs cu inaltimea
trapezului si rezultatul acestora fiind impartita la 2.
PERIMETRUL TRAPEZULUI
Perimetrul trapezului- este suma tuturor laturilor in acest
patrulater sau paralelogram.

Comform figurii noastre perimetrul este egal cu :


P=AD+DC+BC+AB.
Inaltimea trapezului
 
Inaltimea trapezului – este segmentul cu extremitatile pe dreptele
suport ale bazelor trapezului si perpendicular pe ele formand unghiuri de 90 de
grade.
FORMULE :
MN= SEMISUMA BAZELOR.
PQ= SEMIDIFERENTA BAZELOR.

BM- INALTIMEA TRAPEZULUI (ABCD)


BD –DIAGONALA TRAPEZULUI (ABCD)
DIAGONALELE TRAPEZULUI
Diagonalele trapezului ABCD sunt:
BD=AC- DIAGONALE

TEOREMA:Diagonalele isoscel sunt congruiente.


EXERCITII SI PROBLEME
 Avem trapezul oarecare ABCD,se stie ca AB=4cm,BC=8cm,CD=6cm si
perimetrul trapezului este de 25 cm.Sa se afle lungimea laturii AD?
 Avem trapezul ABCD sa se afle aria acestui trapez stiind ca latura BC=9cm si
DE=5cm si AE=7cm.Segmentul BE este inaltimea tramezului ABCD.
 Trapezul ABCD este isoscel cu perimetrul de 28cm.Latura CB are 6cm iar baza
mare AB are 9cm.Sa se afle latura DC, linia mijlocie a trapezului si aria lui.
 Fie ABCD un trapez isoscel cu AB paralel pe CD in care diagonalele sunt
perpendiculare cu laturile neparalele.Daca AB-6 cm si CD-10 cm ,aflati
inaltimea trapezului.
 Proiectia diagonalei unui trapez isoscel pe baza mare este de 7 cm,iar inaltimea
de 4 cm.Sa se afle aria trapezului? Stiind ca trapezul este isoscel.
TEMA PENTRU ACASA
MATEMATICA DISTRACTIVA
MATEMATICA DISTRACTIVA
P
A
T
R
U
L
A
T
E
R
E