Sunteți pe pagina 1din 19

Rolul tinerilor în promovarea

valorilor creștine
Ce este Postul?

• .
"Credinţa fără fapte moartă este!", spune Sfântul Apostol Iacov.
•       Pentru a fi demonstrată, credinţa are nevoie de fapte. Din
păcate, din ce în ce mai mulţi oameni sunt convinşi că este destul
să fie creştini (crezând că numai acest nume este destul pentru a-
i mântui) - fără vreo lucrare exterioară. Uită să se întrebe: dacă
pomii nu ar da fructe, ne-ar plăcea oare? Şi din nou uită sau nu
cunosc un lucru esenţial: Mântuitorul, în Sfânta Evanghelie, a spus
foarte clar: "Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe
Tatăl vostru cel din Ceruri".   
• (Mt. 5, 16)
Cine îmi dă exemplu de post?
• Cea mai concretă formă de
promovare a valorilor creştine
este dovedirea credinţei pe care o
avem prin lucrarea faptelor
creştineşti. De bună seamă că
această promovare a valorilor
creştine - la care suntem chemaţi
fiecare din noi să participăm -poate fi
realizată şi prin cuvânt, nu numai
faptă. Dar, aşa cum ne învaţă Sfinţii
Părinţi, mai recomandată este fapta
decât vorba, deoarece aceasta de pe
urmă, dacă nu este verificată prin
faptă, nu numai că nu are aproape
nici o valoare, dar chiar poate şi
sminti. Şi despre cel prin care vine
sminteala, Mântuitorul ne spune că ar
fi mai bine să-şi lege o piatră de gât şi
să se arunce în mare, deci: taci tu, să
vorbească faptele tale.
Pustiul Carantaniei

Biserica ispitirii
Moise, aflându-se pe Muntele Sinai, a postit 40 de zile înainte
de a primi Tablele Legii de la Dumnezeu.
Moise a stat acolo la Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi; şi nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. Şi a scris
Moise pe table cuvintele legământului: cele zece porunci.
Ieșirea 34, 28
Şi Ioan era
îmbrăcat în haină
de păr de cămilă,
avea cingătoare de
piele împrejurul
mijlocului şi mânca
lăcuste şi miere
sălbatică.
Marcu 1,6
De ce trebuie să ţin post?
• Creştinul posteşte pentru Hristos (pentru a se
apropia de EL);
• Pentru a te înălţa spiritual ca om;
• Pentru a putea lupta împotriva ispitelor trupeşti
şi sufleteşti;
• Pentru a întări credinţa, milostenia şi a dobândi
smerenia.
• Este un exercițiu de întărire a voinței, o formă de
pocăință deci mjloc de mântuire.
• Postul trebuie să fie o continuă strădanie de
a domina, cu sufletul şi voinţa, instinctele şi
pornirile inferioare ale trupului. Este o jertfă,
căinţă şi supunere faţă de Dumnezeu. Prin
post se renunţă la ceva ce e îngăduit, e un
mijloc de desăvârşire (perfecţionare,
sfinţenie).
• Atunci când omul se înfrânează în ceea ce
priveşte mâncarea, el devine stapânul
trupului, nu se mai lasă ispitit de el şi nu mai
este robul lui.
Cum țin post?
• Înainte de a posti trebuie sa ne împăcăm cu
toţi semenii noştri.
• Mergem la duhovnic pentru a ne spovedi şi a
ne uşura sufletul de păcate.
• Ne abţinem de la gânduri şi fapte rele.
• Ne rugăm mai mult.
• Facem fapte bune.
• Nu consumăm alimente de origine animală.
• “Când postiţi, să nu va luaţi o înfăţişare
posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc
feţele, ca să se arate oamenilor că
postesc. Adevărat vă spun, că şi-au luat
răsplata. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul
şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu
oamenilor, ci Tatălui tău, care este în
ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns,
îţi va răsplăti.”
Matei 6:16-18
Clasificarea postului

• În Cultul ortodox postul se clasifică


după:
• asprime;
• lungime;
Posturi după asprime:
• Postul total (ajunarea) - nu se mănâncă
nimic;
• Postul aspru - hrană uscată;
• Postul comun (obişnuit) - mâncăruri gătite şi
doar vegetale;
• Postul uşor (cu dezlegare) - peşte, vin şi
untdelemn;
Posturi după lungime:
• de o zi;
• de mai multe zile;
Posturi de o zi:

• ziua de miercuri; în această zi a fost


vândut Iisus Hristos;
• ziua de vineri; în aceată zi a fost răstignit
Iisus Histos;
• ziua Sf. Cruci (14 sept.);
• Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29
august);
• Ajunul Bobotezei (5 ianuarie);
Taierea capului Sfântului Ioan Înălţarea Sfintei cruci
Botezatorul 14 septembrie
29 august
Posturi de mai multe zile:

• Postul Paştelui (7 săptămâni): cel mai lung


şi cel mai aspru;
• Postul Crăciunului (40 de zile): din 15 nov.
până în 24 dec;
• Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel: (durată
variabilă);
• Postul Adormirii Maicii Domnului (14 zile):
1 - 15 august;
• În timpul posturilor, dacă este un praznic
împăratesc se face dezlegare la pește.

• În sâmbelete și duminicile Postului Paștelui se


fac dezlegari la ulei și vin.

• În postul Nașterii Domunului în sâmbete și


duminici, precum și în zilele unor sfinți mai
importanți, se manână pește.

• Dacă un praznic împărătesc cade în zi de


miercuri sau vineri, este HARȚI;
HARȚI adică se
suspendă postul și se face dezlegare la toate
alimentele.
În funcţie de numărul de credincioşi
care postesc în acelaşi timp postul
poate fi:

• -post general (toată Biserica);


• -post local (o regiune, localitate, eparhie);
• -post particular sau personal