Sunteți pe pagina 1din 80

FACULTATEA STOMATOLOGIE

CATEDRA DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ PEDIATRIC Ă ȘI


PEDODONȚIE
ANUL III

FACTORII DE RISC PENTRU APARIȚIA


CARIEI DENTARE
STEPCO ELENA
DR. ÎN ȘT. MED.,
CONF.UNIV.
PLANUL LECȚIEI
1. Generalități despre caria dentară
2. Factorii de risc pentru apariția cariei dentare
3. Factorii predispozanți ai cariei dentare
4. Metodele de prognostic ale cariei dentare
5. Indicii utilizați pentru evaluarea gradului de afectare a dinților cu caria
dentară
6. Metode de evaluare a riscului carios
7. Evaluarea eficienţei metodelor şi măsurilor de prevenire a cariei dentare.
CARIA DENTARĂ. GENERALITĂȚI

Caria dentară este un proces destructiv cronic al ţesuturilor dentare dure, fără caracter inflamator, producând
necroza şi distrucţia acestora, cu formarea ulterioară a unei cavităţi coronare sau radiculare.
Caria se dezvoltă numai pe dinţii în contact cu mediul bucal şi niciodată pe dinţii complet incluşi sau foarte
bine izolaţi de mediul bucal.
Procesul carios este specific doar organismelor vii. Bronner evidenţiază că cel mai dur ţesut din organism
este susceptibil distrucţiei numai în cursul vieţii, rămânând aproape neafectat după moarte.
In concepția școlii bucureștene de stomatologie caria dentară reprezintă un proces patologic fără analogie în
restul organismului, și nu poate fi încadtrată în nici una din entitățile patologice cunoscute. (Gafar si col.)
În opinia lui Harndt, care a dat definiția clasică a cariei, caria dentară este ”un proces destructiv cronic, care
evoluiază fără fenomene inflamatorii tipice, provocând necroza țesuturilor dure dentare și în final, infectarea
pulpei”.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

În prezent, caria
dentară este privită ca
un proces dinamic
desfăţurat la interfaţa
dintre placa bacteriană
şi suprafața dentară.

Image Courtesy of Dr. Steve Steinberg


FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE
Transformarea leziunii
carioase iniţiale
reversibile necavitare
într-o leziune cavitară
este consecinţa
perturbării echilibrului
dintre procesele
permanente de
demineralizare şi
remineralizare.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

În acest context, caria dentară apare ca o boală multifactorială,


caracterizată printr-o distrucţie localizată a ţesuturilor dure dentare sub
acţiunea microorganismelor. Pentru formarea unei carii dentare este
necesară interacţiunea în timp a unei microflore bucale cariogene cu
alimente fermentabile pe un teren susceptibil.

Factorul de risc reprezintă un factor de mediu, comportamental sau


biologic confirmat prin succesiune temporară, de obicei în studii
longitudinale, care dacă este prezent creşte în mod direct probabilitatea de
apariţie a bolii, iar dacă este absent sau îndepărtat reduce probabilitatea.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR


Studiile clinice și exprimentale din ultimele DIETA CARIOGENICĂ

decenii acreditează ideea că un fenomen atât de


complex cum este caria dentară depinde de factori
cauzali multipli, care trebuie să acționeze simultan
pentru declanșarea procesului de îmbolnăvire, ceea ce
conduce la ipoteza unei triade de factori etiologici
(Keyes): CARIA
DENTARĂ
- terenul,
- flora microbiană,
- alimentația cariogenă.
Prin teoria multifactorială, în producerea cariei GAZDA (SMALȚUL
SUSCEPTIBIL)
dentare se incriminează interacțiunea factorilor PLACA BACTERIANĂ

cariogeni, care trebuie să existe/acționeze împreună


în anumite perioade de timp.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Deși în anumite situații cu manifestări


clinice particulare rolul factorilor interni
nu poate fi negat, în marea majoritate a
cazurilor caria dentară apare ca rezultat
al acțiunii unor factori externi.
S-a stabilit de asemenea că pe lângă
acești factori principali, în producerea
cariei mai intervin și alți factori, care pot
favoriza producerea cariei, cum este
cazul xerostmiei - sau din contra, care
pot favoriza remineralizarea, cum este
cazul fluorului. Etiologia multifactorială a cariei dentare.
După Clinical Practice of the Dental Higienist, Ninth
Edition, Esther M. Wilkins, 2005
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR


DIETA CARIOGENICĂ
SUSCIPTIBILITATEA SMALȚULUI ȘI
MEDIUL BUCAL
Rezistenţa smalţului dentar faţă de carie este, în
mare parte, condiţionată de structura sa, care este
determinată, la rândul ei, pe de o parte de influenţele
ce s-au exercitat asupra dintelui în perioada de CARIA
dezvoltare, iar pe de altă parte de influenţele exogene DENTARĂ
şi endogene exercitate asupra dintelui adult.
Instalarea unor tulburări metabolice produse de o
alimentaţie neraţională, discrinii sau boli
intercurente, influenţa unor factori nocivi, poate avea
GAZDA (SMALȚUL
o serie de repercusiuni asupra germenului dentar în SUSCEPTIBIL) PLACA BACTERIANĂ
formare la făt, în cazul gravidei, sau asupra
dezvoltării şi mineralizării dinţilor permanenţi, în
cazul copilului.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Gravitatea distrofiilor este în funcţie directă de momentul apariţiei tulburărilor


metabolice în cursul formării smalţului (cu cât mai precoce, cu atât mai grav), de
intensitatea şi durata acestor dismetabolisme, de acumularea mai multor factori
dismetabolici, precum şi însumarea acţiunii acestora de-a lungul mai multor etape de
dezvoltare a dintelui. Din această perspectivă, cunoscând cât mai bine factorii care
pot perturba etapele de formare a smalţului cresc şi posibilităţile de prevenire a
cariilor dentare.
Carenţa în vitamina A, numai în formele foarte grave, poate genera leziuni
hipoplazice uşoare ale incisivilor temporari.
Carenţa în vitamina C, în caz de scorbut infantil, poate produce microchisturi şi
microhemoragii în organul smalţului.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Rolul oligoelementelor. Unele oligoelemente, cum ar fi borul, fluorul, molibdenul


induc modificări în morfologia coroanelor dentare prin rotungirea vărfurilor
cuspizilor, lărgirea şi reducerea şanţurilor ocluzale şi chiar micşorarea dimensiunilor
lor, defavorizând acumularea resturilor alimentare. Seleniul în cantităţi mici
favorizează apariţia cariilor, iar aportul mărit de seleniu are un efect carioprotector.
Cantităţile exagerate de stronţiu, molibden măresc frecvenţa cariilor.
Aportul foarte scăzut de calciu reduce cantitativ ţesuturile dure dentare în formare,
fără a influenţa însă conţinutul mineral total, spre deosebire de fosfat, în care nu este
afectată cantitatea de ţesut format, dar scade conţinutul mineral şi este interesată
structura dentinei.
De menţionat, că aceste modificări de structură nu afectează rezistenţa la carie a
dinţilor, cu condiţia că calciul şi fosfatul din alimentaţie să nu coboare sub 0,4%.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Rolul fluorului. Captarea fluorului de către smalţ are drept urmare reducerea
solubilităţii în soluţie acidă, deci creşterea rezistenţei la carie.
Carenţa în vitamina D duce la structurarea unui smalţ hipoplazic, ceea ce
favorizează apariţia cariilor.
Dereglările hormonale afectează creşterea şi dezvoltarea ţesuturilor dentare, ceea
ce influenţează în special erupţia dentară. Creşterea frecvenţei cariilor apare
secundar, datorită modificărilor de vâscozitate a salivei.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Lichidul bucal poate interveni în prevenirea sau favorizarea cariilor dentare printr-o
serie de mecanisme chimice care constau în activitatea sa enzimatică, capacitatea de
tamponare a acizilor organici produşi de microorganismele bucale precum şi de
posibilitatea de remineralizare a leziunilor carioase incipiente.
De menţionat rolul vâscozităţii salivare, deoarece o salivă foarte vâscoasă
favorizează reţinerea şi aderarea resturilor alimentare pe suprafaţa dintelui, generând
astfel condiţii optime debutului proceselor carioase. Saliva umană are un potenţial
deosebit de remineralizare a smalţului cariat, potenţial destul de constant la acelaşi
individ, dar diferit de la unul la altul. Mecanismul constă în precipitarea ionilor de
calciu şi fosfat din lichidul bucal sub forma unor fosfaţi de calciu insolubili care se
încorporează în smalţ, desfiinţând defectele incipiente apărute prin demineralizări
incipiente.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Astfel, rolul cariopreventiv al lichidului bucal se realizează prin:


-remineralizarea cariilor incipiente, necavitare, prin fosfaţii de calciu, proces
potenţiat de fluor;
-saturarea plăcii bacteriene în substanţe remineralizante, care protejează smalţul
contra demineralizării;
-inhibarea adeziunii microbiene;
-diluarea acizilor organici produşi în placa bacteriană;
-scurtarea timpului de clierence salivar al alimentelor fermentabile şi al
microorganismelor odontopatogene prin aglutinarea şi spălarea lor mecanică.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Un test eficient de evaluare în cabinet a capacităţii salivei de a proteja dinţii şi o


modalitate în acelaşi timp de a motiva pacienţii este GC Saliva-Check Buffer. Această

procedură simplă ajută practicianul să evalueze riscul cariogen, prin testarea


calităţii, pH-ului şi capacităţii tampon a salivei.
Benefeciile acestei proceduri sunt:
1. Determină fluxul salivar, vâscozitatea și consistența salivei nestimulate pentru a
obține informații referitoare la stilul de viață al pacientului;
2. determina pH-ul salivei de repaus și avertizează în cazul în care nivelul acidității
este ridicat;
3. determină cantitatea de salivă stimulată pentru a identifica eventualele probleme
ale glandelor salivare;
4. determină capacitatea tampon (calitatea) a salivei stimulate stabilind astfel
eficiența acesteia în neutralizarea acizilor din cavitatea orală.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Primii 3 paşi de la kitul Saliva-Check Buffer implică saliva de repaus


(nestimulată), în timp ce ultimele 2 etape vizează saliva stimulată. Prin
evaluarea ambelor, testul contribuie la identificarea factorilor cauzali ai
afecţiunilor dentare: stresul, fumatul, disfuncţii ale galndelor salivare,
afecţiuni renale cronice,consumul de droguri, dezechilibru hormonal
provocat de menopauză şi efecte secundare ale medicamentelor. Rezultatele
pot fi explicate pacientului într-o discuţie despre prevenţie şi plan de
tratament. Împreună, medicul şi pacientul stabilesc un plan pentru
restabilirea echilibrului oral. Astfel se poate stabili un plan optim de
tratament şi un program de prevenţie a afecţiunilor dentare, educând
pacientul şi îmbunătăţind igiena sa orală.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Înaintea testării pacienţilor li se indică să nu fumeze, să nu efectueze periajul dentar


în ultimele 24h, să nu consume alimente sau băuturi, să nu folosească apa de gură cu
cel puţin o oră înainte de a se efectua procedura de diagnosticare salivar ă.
Testarea salivei de repaos se face prin trei teste succesive:
1. Testul 1 presupune inspectarea vizuală a nivelului salivar prin evaluarea secreţiei
glandelor salivare accesorii aflate în grosimea buzei inferioare. Se evaluează timpul
de formare a picăturilor de salivă vizibilă conform indicaţiilor date de firma
producătoare a testului cu permisiunea prof. L. Walsh din cadrul departamentului de
cariologie a facultăţii de odontologie, universitatea lund din suedia, din 2002.
2. Testul 2 presupune evaluarea consistenţei salivei. Vizual se evaluează consistenţa
salivei de repaos din cavitatea orală.
3. Testul 3 presupune măsurarea ph-ului salivar. În cadrul acestui test este inclusă
hârtie specifică pentru testarea ph-ului salivar şi recipient specific gradat pentru
colectarea salivei. Ph-ul salivar normal care indică o salivă sănătoasă este cuprins între
6.8- 7.8.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Testarea salivei stimulate se face prin alte două teste succesive, după cum
urmează:
1. Testul 4 presupune evaluarea cantitativă a salivei după stimulare. Testul
include o bucăţică de parafină. Pacienţii sunt instruiți să mestece bucata de
ceară pentru a stimula fluxul salivar. După 30 de secunde pacientul
colectează saliva în recipientul special şi fără a înghiţi saliva, continuă să o
colecteze la intervale regulate de 5 minute. Cantitatea de salivă poate fi
măsurată prin verificarea în mililitrii de pe pahar. Fluxul normal de salivă
stimulată poate varia între 3ml/minut şi 1,6ml/minut conform indicaţiilor
testului.
2. Testul 5 presupune evaluarea capacităţii tampon a salivei cu ajutorul unor
paşi specifici menţionaţi în instrucţiunile testului şi prin aplicarea benzilor de
testare a capacităţii tampon salivare.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Paşii 1 and 2 – fluxul salivar, vâscozitatea şi consistenţa


salivei nestimulate furnizează informaţii despre stilul de
viaţă al pacientului şi modul în care afecteză sănătatea
orală.
Pasul 3 – ph-ul salivei de repaus determină nvelurile de
acid care pot fi periculos de mari, cauzând eroziuni dentare
sau carii.
Pasul 4 – masurarea cantităţii de salivă stimulată identifică
eventuale disfuncţii ale glandelor salivare.
Pasul 5 – capacitatea tampon a salivei stimulate arată
eficienţa salivei în a neutraliza acizii din mediul bucal.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Substratul alimentar fermentabil


TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR
Caracterul alimetaţiei are o importanţă DIETA CARIOGENICĂ
deosebită asupra dinţilor, influenţând direct
formarea şi dezvoltarea dinţilor şi determinând
ulterior carioreceptivitatea sau cariorezistenţa lor.
Echilibrul alimentar presupune aportul optim şi
calitativ al substanţelor nutritive şi biologic active –
proteinelor, lipidelor, glucidelor, vitaminelor şi
substanţelor minerale. CARIA
DENTARĂ
Dintre toate alimentele, efectele cariogene cele mai
active le au hidrocarbonatele, în special asocierea
dulciurilor cu făinoasele. De obicei aceste efecte
apar posteruptiv, la nivelul interfeţei plăcii
bacteriene cu dintele, dar o alimentaţie bogată în
GAZDA (SMALȚUL
glucide poate acţiona şi preeruptiv, în cursul SUSCEPTIBIL) PLACA BACTERIANĂ
odontogenezei, pe cale sistemică, influenţând
negativ rezistenţa la carie a ţesuturilor dure dentare.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Substratul alimentar fermentabil TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR


Relaţia dintre hidrocarbonatele alimentare DIETA CARIOGENICĂ
şi caria dentară este astăzi o dovadă
etiopatogetică certă, fiind confirmată de
numeroase observaţii clinice şi experimentale.
Alimentaţia naturală, spre deosebire de cea
rafinată, conţine un factor protector împotriva
cariei care se pierde în procesul de rafinare al CARIA
alimentelor. Rolul gradului de rafinare devine DENTARĂ
la fel de important în producerea cariei ca şi
cantitatea crescută de hidrocarbonate în
alimentaţie. Efectul cariogen al
hidrocarbonatelor depinde nu numai de
GAZDA (SMALȚUL
contactul lor cu dintele, dar şi de durata SUSCEPTIBIL) PLACA BACTERIANĂ
acestui contact. Un rol important în acest sens
îl are consistenţa fizică a alimentaţiei.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Substratul alimentar fermentabil


TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR
Alimentele moi sunt mai cariogene ca acele DIETA CARIOGENICĂ
tari ca şi cele sub formă de pulbere fine faţă de
cele lichide. De asemenea, vâscozitatea şi
adezivitatea unor produse zaharoase (caramelă,
jeleuri, alviţă) favorizează în mod deosebit apariţia
cariei dentare prin staţionarea lor îndelungată în
cavitatea bucală, îndeosebi în locurile retentive,
CARIA
unde autocurăţirea este insuficientă. Asocierea
DENTARĂ
lipidelor în preparatele zaharoase le reduce timpul
de retenţie pe dinte şi deci nocivitatea.
Hidrocarbonatul cu cel mai înalt potenţial
cariogen este zaharoza, urmată de fructoză,
glucoză, lactoză şi maltoză. Pe ultimele locuri se
situează dextrinele şi amidonul. Unele alimente GAZDA (SMALȚUL
SUSCEPTIBIL)
cum ar fi făina din cerealele nerafinate, grăsimile, PLACA BACTERIANĂ

brănzeturile, laptele posedă efect carioprotector.


FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Placa bacteriană
TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR
Constituie un sistem ecologic microbian DIETA CARIOGENICĂ
viguros, cu o activitate metabolică intensă, bine
adaptat mediului său. Ea apare sub forma unui
agregat de microorganisme unite între ele şi de
suprafaţa dintelui sau a altor structuri din
cavitatea orală prin intermediul unei matrice
organice. Prin numeroase cercetări s-a CARIA
demonstrat că în apariţia cariei dentare rolul DENTARĂ
primordial îl au bacteriile, în special
Streptococcus mutans, care iniţiază caria, iar
Lactobacilii influenţează progresarea procesului
carios. Asemenea bacterii ca Veillonela,
Staphylococcus, Neisseria şi alte tipuri de GAZDA (SMALȚUL
Streptococcus au un rol mai puţin important în SUSCEPTIBIL) PLACA BACTERIANĂ
evoluţia cariei dentare.
FACTORII DE RISC AI CARIEI DENTARE

Placa bacteriană
Una din condiţiile necesare este prezenţa în placa TIMPUL SUBSTRATUL ALIMENTAR
DIETA CARIOGENICĂ
bacteriană a substratului nutritiv, de fermentaţie, necesar
pentru activitatea bacililor. În experienţe pe animale s-a
demonstrat că la prezenţa unui număr mare de germeni ca
Str. Mutans, Lactobacillus etc. fără prezenţa glucidelor
caria nu apare. Pe de altă parte, caria n-a fost depistată la
animalele la care germenii lipseau (în condiţii sterile) şi
care erau alimentate cu cantităţi impunătoare de glucide.
Potenţialul cariogen înalt al Streptococcus Mutans se CARIA
explică prin: DENTARĂ
1. Str. Mutans produce suplimentar polizaharidul
zaharoza din glucoză. Placa se inserează de suprafaţa
dintelui, iar Str. Mutans este legat cu toate straturile ei.
2. Str. Mutans sintetizează un polizaharid suplimentar
din fructoză, care se formează din zaharoză.
3.Str. Mutans produce acizi organici (în special acidul GAZDA (SMALȚUL
lactic) din zaharoză, ceea ce duce la demineralizarea SUSCEPTIBIL) PLACA BACTERIANĂ
rapidă a smalţiului.
FACTORII PREDISPOZANȚI AI CARIEI DENTARE

Factorii predispozanți în apariția cariei dentare sunt acei


factori ce cresc riscurile de apariție a cariei dentare și pot fi clasificați în funcție de
perioada sau vârsta când influențează sănătatea orală.
A. Perioada antenatală
În perioada antenatală următorii factori nocivi pot influenţa negativ sănătatea orală
a gravidei şi fătului:
- patologii ale organelor şi ale sistemelor organismului gravidei: endocrin, gastro-intestinal, cardio - vascular,
nefropatii etc;
- patologii ale gravidităţii: toxicozele gravidelor etc;
- alimentaţia insuficientă şi iraţională pe durata sarcinei;
- conţinutul scăzut de F în apa potabilă;
- condiţiile precare de trai şi de muncă;
- intoxicaţiile (metale, mercur, alcool etc);
- sănătatea orală precară a gravidei;
- numărul sarcinii (odată cu creșterea numărului de sarcini crește și riscul de apariție a cariei)etc.
FACTORII PREDISPOZANȚI AI CARIEI DENTARE

Factorii predispozanți în apariția cariei dentare sunt


factorii ce cresc riscurile de apariție a cariei dentare și pot fi clasificați în funcție de
perioada sau vârsta când influențează sănătatea orală.
A. Perioada antenatală
În perioada antenatală următorii factori nocivi pot influenţa negativ sănătatea orală
a gravidei şi fătului:
- patologii ale organelor şi ale sistemelor organismului gravidei: endocrin, gastro-intestinal, cardio - vascular,
nefropatii etc;
- patologii ale gravidităţii: toxicozele gravidelor etc;
- alimentaţia insuficientă şi iraţională pe durata sarcinei;
- conţinutul scăzut de F în apa potabilă;
- condiţiile precare de trai şi de muncă;
- intoxicaţiile (metale, mercur, alcool etc);
- sănătatea orală precară a gravidei;
- numărul sarcinii (odată cu creșterea numărului de sarcini crește și riscul de apariție a cariei)etc.
FACTORII PREDISPOZANȚI AI CARIEI DENTARE

B. Perioada postnatală.
În primul an de viaţă:
- igiena orală precară;
- tipul şi caracterul alimentaţiei (naturală, artificială, mixtă);
- frecvența alimentației (creșterea necontrolată a numărului de mese crește riscul carios);
- maladiile generale ale tractului gastro-intestinal; malnutriția, hipovitaminosele;
rahitismul ş.a;
- eruperea precoce sau tardivă a dinţilor;
- hipoplaziile smalţului sau defectele de dezvoltare a țesuturilor dure dentare;
- conţinutul scăzut de F în apa potabilă etc
FACTORII PREDISPOZANȚI AI CARIEI DENTARE

La copii şi adolescenţi:
- igiena bucală precară;
- conținutul scăzut al F în apa potabilă;
-experiența carioasă anterioară;
- anomaliile de poziţie a dinţilor, a ocluziei, aparate ortodontice etc.;
- hipoplaziile dentare sau defectele de dezvoltare a țesuturilor dure dentare;
- eruperea precoce sau tardivă a dinţilor;
- hiposalivaţia, mediul acid al lichidului bucal;
-carenţa ionilor de Ca, P, F ş.a., a fermenţilor, a imunoglobulinelor etc;
- maladii generale ale diferitor sisteme: tractului gastro-intestinal, endocrin, cardio-vascular,
etc;
- alimentaţia iraţională: surplus de glucide, insuficienţa proteinelor, a vitaminelor A, D, C, gr.
B ş.a.
FACTORII PREDISPOZANȚI AI CARIEI DENTARE

La adolescenți în perioada pubertară:


- igiena bucală precară;
- anomaliile de poziţie a dinţilor, a ocluziei, aparate ortodontice etc.;
- hipoplaziile dentare sau defectele de dezvoltare a țesuturilor dure dentare;
- greutatea peste limitele normei a nou-născutului – factor predispozant de apariție a cariei
dentare la adolescenți;
-obezitatea;
-experiența carioasă anterioară;
- hiposalivaţia, mediul acid al lichidului bucal;
-carenţa ionilor de Ca, P, F ş.a., a fermenţilor, a imunoglobulinelor etc;
- maladii generale ale diferitor sisteme: tractului gastro-intestinal, endocrin, cardio-vascular, etc;
- alimentaţia iraţională: alimente moi și lipicioase, băuturi carbogazoase,surplus de glucide,
insuficienţa proteinelor, a vitaminelor A, D, C, gr. B ş.a.
Metodele de prognostic a cariei dentare
1. Metoda de apreciere a rezistenţei funcţionale a smalţului la acţiunea
acizilor (Okuşko V. P., 1980)

Metoda de realizare: se înlătură placa bacteriană şi se izolează de acţiunea salivei dinţii frontali
superiori, apoi pe suprafaţa vestibulară uscată a unui incisiv superior central, la distanţa de 2 mm
de la marginea incizală, în zona centrală, se aplică cu ajutorul unei pipete o picătură de soluţie de
HCL- 1 mol/l cu diametrul de 1,0 - 2,0 mm. După 5 secunde suprafaţa dintelui se spală şi se usucă.
Pe suprafaţa gravată se aplică o picătură de soluţie de 1% de albastru de metilen, intensitatea
culorii se compară cu cheia de 10 culori (fiecare nuanţă se notează cu 10 puncte),
Metodele de prognostic a cariei dentare
1. Metoda de apreciere a rezistenţei funcţionale a smalţului la acţiunea
acizilor (Okuşko V. P., 1980)

Aprecierea rezultatelor se efectuează prin evaluarea intensităţii coloraţiei:


10-30 puncte - cariorezistenţa înaltă;
40-50 - cariorezistenţă moderată;
60-70 - cariorezistenţă joasă;
 80 - cariorezistenţă foarte joasă.
Metodele de prognostic a cariei dentare
2. Determinarea rezistenţei smalţului la acţiunea acizilor
(Avdusenko L. A., 1990)
Metoda se bazează pe colorarea smalţului demineralizat şi determinarea intensităţii
colorării. Se înlătură placa bacteriană şi se izolează de acţiunea salivei dinţii frontali
superiori, apoi pe suprafaţa vestibulară uscată a unui incisiv superior central se aplică cu
ajutorul unei pipete o picătură cu diametrul de 1,5 - 2,0 mm de soluţie de indigocarmin
(30 g/l) în soluţia de 0,2% de acid sulfuric timp de 5 secunde, îmbinând astfel etapa de
gravaj acid şi de coloraţie a smalţului. După aceasta colorantul se înlătură cu un tampon
de vată. Porţiunea de smalţ tratată cu acid se colorează în roşu, intensitatea culorii se
compară cu cheia de 10 culori (fiecare nuanţă se notează cu 10 puncte).
Metodele de prognostic a cariei dentare
2. Determinarea rezistenţei smalţului la acţiunea acizilor
(Avdusenko L. A., 1990)

Aprecierea rezultatelor se efectuează prin evaluarea intensităţii coloraţiei:


10-30 puncte - cariorezistenţă înaltă;
40-50 - cariorezistenţă moderată;
60-70 - cariorezistenţă joasă;
 80 - cariorezistenţă foarte joasă.
Metodele de prognostic a cariei dentare
3. Determinarea vitezei de remineralizare a smalţului
(Redinova T. L., Leontiev V. C. și Ovruţki G. D., 1982)
Metoda permite aprecierea rezistenţei dinţilor la carie şi capacitatea de remineralizare a
salivei şi se realizează în modul următor: placa bacteriană de pe suprafaţa dintelui cercetat
este înlăturată minuţios cu un bulet din vată umectat în solu ţie de 3% de H 2O2, suprafaţa
dentară se usucă cu un get de aer, apoi pe suprafaţa uscată se aplică cu ajutorul unei
pipete o picătură de acid clorhidric cu pH 0,3-0,6. După aceasta pe suprafaţa
demineralizată se aplică timp de un minut un bulet din vată îmbibat cu solu ţie de 2 % de
albastru de metilen, apoi colorantul se înlătură, utilizând numai bulete uscate din vat ă.
Gradul de demineralizare a smalţului se apreciază după intensitatea colorării porţiunii
de smalţ cercetate, care este comparată cu cheia standartă de 10 culori, fiecare nuan ţă este
marcată cu 10%.
Metodele de prognostic a cariei dentare
3. Determinarea vitezei de remineralizare a smalţului
(Redinova T. L., Leontiev V. C. și Ovruţki G. D., 1982)
În zilele următoare se efectuează colorarea porţiunii demineralizate a smalţului până la
momentul, când smalţul nu se mai colorează. Lipsa coloraţiei demonstrează
remineralizarea completă a smalţului. Deci, maleabilitatea smalţului la acţiunea acizilor
se exprimă în procente, iar capacitatea de remineralizare a smalţului – în zile.
La persoanele cariorezistente se determină o maleabilitate a smalţului la acţiunea acizilor
mai joasă de 40% şi capacitatea de remineralizare a salivei înaltă (1-3 zile), iar la persoanele
carioreceptive maleabilitatea smalţului la acţiunea acizilor depăşeşte valoarea de 40%, iar
capacitatea de remineralizare a salivei este joasă (mai mare de 3 zile).
Pentru evaluarea gradului de afectare a dinților cu caria
dentară, OMS recomandă utilizarea următorilor indici:
1. Indicele de frecvență;
2. Indicele de intensitate;
3. Indicile de sporire a intensității sau rata cariei.
Acești indici necesită apreciere pentru fiecare grupă de
vărstă separat, iar în unele cazuri se calculează în funcție de
sex, naționalitate, condiții geografice și de viață, starea
generală a sănătății, caracterul alimentației, etc.
OMS recomandă aprecierea acestor indici în funcție
de vârstă și se realizează la copii de 6, 12 și 15 ani.
Mai informative sunt datele examinărilor epidemiologice
ale copiilor la vărsta de 12 și 15 ani.
Afectarea dintilor prin carie la copiii de 12 ani si starea
țesuturilor parodonțiului marginal la vârsta de 15 ani
permite de a aprecia eficacitatea realizării programelor de
profilaxie.
Indicele de intensitate a cariei dentare (activitatea)- este indicele ce demonstrează cat
de activ decurge procesul carios. Reprezintă suma numărului de dinți afectați de carie și
de complicațiile ei-C, numărul de dinți obturați - O, și numarul de dinți extrași sau
absenți - E sau A. Există diferite notări ale acestui indice COA, COE, CER
(reconstruire), DMF (decay, missing, filling)
Vom ține cont daca dintele este extras sau absent!!!
( Anodonție parțiala)
În notarea indicelui de intensitate pentru dentiția permanentă se folosesc literile mari COA sau COE (carie, obturație, absent sau extras)

Pacientul B
Pacientul C Pacientul D
Pacientul A
C
CA
CA P
AC
C 654321123456
654321123456 654321123456
654321123456 654321123456
654321123456 654321123456
654321123456 C
OA
C C
AO
O

COA
COA = 5 C3 O1 COA = 4
=0 COA = 4 C2 O2
A1 C4
A0
În notarea indicelui de intensitate pentru dentiția temporară se folosesc literile mici co sau cr (carie, reconstructie), df –decay, filling.
Dinții extrași din cauza rezorbției radiculare inaintea substrituirii lor cu cei permanenți nu se notează.

Pacientul A 5,5 ani


Pacientul C 3 ani
c o cco Pacientul B 3 ani
c cc
c
V IV III II I I II III IV
V IV III II I I II III IV c cc c c
V
V c c c
V IV III II I I II III IV V IV III II I I II III IV
V IV III II I I II III IV
V V
V
V IV III II I I II III IV pt
c c aa
c p
c c V

co =8 c=8
co = 6 c=6
co = 10 c=8 o=2
În notarea indicelui de intensitate pentru dentiția mixtă se folosesc literile mari COA sau COE (carie, obturație, absent sau extras) pentru din ții permanenti si literile mici pentru dintii temporari (c,o)

Pacientul B ? ani
Pacientul A ? ani
C c
C c
c c o
pP
6 V 4 III 2 1 1 2 III IV V
6 V IV III 2 1 1 2 III IV
6
V 6
6 V IV III 2 1 1 2 III IV V
6 V IV III II 1 1 2 III IV V
6
6
O
a
C
O
COA
+co=7
COA +co= 5 C2 +O1+c2=5
C2+O1 +c3+o1=7
In cazul in care procesul carios afectează cateva suprafețe ale aceluiași
dinte se folosește unul din indicii COAs sau cos, DMFs, dfs. Se sumează
numarul de suprafețe cariate, obturate și numărul dinților absenți sau
extrași.
COAd =6 (C 6) (28-32) COAs=18 (C18) (148)
sau cod=6 (c5 o1) (20) cos=27 (c25,o2) (88)
OMS a propus urmatorele niveluri de intensitate a cariei
dentare la copiii de 12 ani:
- foarte joasă (0-1,1)
- joasă (1,2-2,6)
- moderată (2,7-4,4)
- inaltă (4,5-6,5)
- foarte inaltă (6,6 și mai mult)
Exemplul nr. 1
Clasa 7 A total 14 copii

1.COA=0
2. COA=2 C1 O1
3. COA = 3 C2 O1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1
6. COA=3 C3
7. COA=1 O1

Indicile de intensitate in clasa 7A = 0+2+3+0+6+3+1+2+3+0+4+2+1+4=31/14=2,21


8. COA=2 O2
9. COA=3 C3
10. COA=0
11. COA=4 C1 O1 A2
12. COA=2 C2
Exemplul nr. 2
Clasa 7 B total 18 copii

1. COA=2 C1 O1
2. COA=2 O2
3. COA = 3 C1 O1 A1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1
6. COA=3 C3
7. COA=1 O1
8. COA=2 O2
9. COA=3 C3

Indicile de intensitate= 2+2+3+0+6+3+1+2+3+0+4+2+1+4+7+9+4+0=2,94

10. COA=0
11. COA=4 C1 O1 A2
12. COA=2 C2
Indicile de frecvență
reprezintă procentul de persoane afectate de carie
din cadrul unui grup de populație.
IF= numarul de persoane afectate de caria dentară din grupul de persoane examinate
numarul de persoane examinate din acest grup
x 100%
Exemplul nr 1
Clasa 7 A -total 14 copii

1. COA=0
2. COA=2 C1 O1
3. COA = 3 C2 O1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1
8/14=0,57x100%=57%
6. COA=3 C3 Frecventa cariei dentare in clasa 7A=57%
7. COA=1 O1
Exemplul nr
2
Clasa 7 B - total 18
copii

1. COA=2 C1 O1
2. COA=2 O2
3. COA = 3 C1 O1 A1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1 8/18=0,44x100%=44%
6. COA=3 C3 FRECVENTA CARIEI DENTARE IN CLASA 7B=44%
7. COA=1 O1
8. COA=2 O2
9. COA=3 C3
Exemplul nr
3
Clasa 7 C - total 16 copii
1. COA=1 C1
2. COA=2 C1 O1
3. COA = 3 C1 O1 A1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1
6. COA=3 C3
7. COA=1 O1
8. COA=2 O2

8/18=0,44x100%=44%
FRECVENTA CARIEI DENTARE IN CLASA 7C=44%
Exemplul 3
Clasa 7 C - total 16 copii
1. COA=1 C1
2. COA=2 C1 O1
3. COA = 3 C1 O1 A1
4. COA=0
5. COA= 6 C2 O5 A1
6. COA=3 C3
7. COA=1 O1
8. COA=2 O2

10/16=0,62x100%=62%
Frecventa cariei dentare in clasa 7C=62%
REZULTATE
7A=57%
7B=44%
7C=62%

FRECVENTA CARIEI DENTARE LA COPII DE 12 ANI DIN ACEASTA SCOALA ESTE 54,1%
OMS recomandă urmatoarele niveluri ale frecvenței cariei dentare:
1. jos 0-30%
2. mediu 31-80%
3. înalt 81-100%
Indicile de sporire a intensității (rata cariei, morbiditatea cariei) reprezinta
cresterea indicelui COE intr-o anumită perioadă de timp (6,12, 24 luni etc).

Scopul ?????
Clasa 7 A Total 14 copii Clasa 7 A Total 14 copii
1. COA=0 1. COA=1 C1
2. COA=2 C1 O1 2. COA=5 C4 O1
3. COA = 3 C2 O1 3. COA = 4 C2 O2
4. COA=0 4. COA=1 C1
5. COA= 6 C2 O5 A1 5. COA= 8 C2 O5 A1
6. COA=3 C3 6. COA=3 C3
7. COA=1 O1 7. COA=2 C1 O1
8. COA=2 O2 8. COA=3 C3 O2
9. COA=3 C3 9. COA=4 C3 O1
10. COA=0 10. COA=0
11. COA=4 C1 O1 A2 11. COA=5 C1 O1 A3
12. COA=2 C2 12. COA=2 C2
13. COA=1 A1 13. COA=1 A1
14. COA=4 C4 14. COA=4 C4
Indicile de intensitate in clasa 7A= Indicile de intensitate in clasa 7A=
0+2+3+0+6+3+1+2+3+0+4+2+1+4= 1+5+4+1+8+3+2+3+4+0+5+2+1+4=
31/14=2,21 43/14=3,07
C=16 C=27
Clasa 7 B Total 18 copii Clasa 7 B Total 18 copii
1. B-COA=2 C1 O1 1. B-COA=2 O2
2. A- COA=2 O2 2. A- COA=2 O2
3. C-COA = 3 C1 O1 A1 3. C-COA = 3 O2 A1
4. D-COA=0 4. D-COA=0
5. E-COA= 6 C2 O5 A1
6. F-COA=3 C3
5. E-COA= 7 C1 O6
7. G-COA=1 O1 6. F-COA=3 O3
8. H-COA=2 O2 7. G-COA=1 O1
9. I-COA=3 C3 8. H-COA=2 O2
10. J-COA=0 9. I-COA=3 C3
11. K-COA=4 C1 O1 A2 10. J-COA=0
12. L-COA=2 C2 11. K-COA=4 O2 A2
13. M-COA=1 A1
14. N-COA=4 C4
12. L-COA=2 02
15. O-COA=7 O7 13. M-COA=1 A1
16. P-COA=3 O1 A2 14. N-COA=4 O4
17. Q-COA=4 A4 15. O-COA=7 O7
18. R-COA=0 16. P-COA=3 O1 A2
17. Q-COA=4 A4
Indicile de intensitate= 18. R-COA=0

2+2+3+0+6+3+1+2+3+0+4+2+1+4+7 Indicile de intensitate=


+3+4+0=2,61 C=17 2+2+3+0+7+3+1+2+3+0+4+2+1+4
C=17 +7+3+4+0=2,66
C=4

Eficacitatea metodelor de prevenție aplicate este apreciată prin evaluarea indicilor:


1. relația dintre indicii COAd și COAs
2. relația dintre caria simplă și caria penetrantă
3. indicele pentru reducerea cariei (rc-rs)
rc
rc - rata cariei în grupul de control, rs - rata cariei în grupul de studiu.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Modificările conceptuale din ultimii ani referitoare la etiopatogenia cariei


dentare au schimbat substanţial atitudinea terapeutică şi conceptia
modalităţilor de prevenţie, conţinând drept secvenţe:
• evaluarea riscului carios individual
• alegerea şi implementarea măsurilor specifice, adresate
indivizilor/populaţiilor în funcţie de nivelul riscului.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS
Evaluarea riscului constă în două faze: prima de determinare a indicatorilor specifici, a
factorilor de risc şi a factorilor de protecţie, a doua este determinarea nivelului de risc în urma
combinaţiei acestor factori. Anumiţi factori patologici specifici şi factori de protecţie
determină echilibrul dintre progresia, oprirea în evoluţie sau etapa reversibilă a bolii carioase.
Echilibrul factorilor ce determină evoluția sau oprirea leziunilor carioase
Factori de protecție
Factori salivari
Factori de risc Agenți antiobacterieni
Bacterii patogene
Hiposialie
Obiceiuri alimentare
Indicatori de risc
Pete albe cretoase
Restaurări mai recente de 3 ani
Leziuni în smalț

Evoluția cariei Absența cariilor


EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pentru a evalua activitatea și viitorul cariogen al indivizilor, mai ales pe durata


perioadelor critice (de ex.: perioada de creștere, sarcină etc.), sau elaborat variate
metode de testare a activitații carioase individuale, care se pot aplica și adăuga
activitații zilnice prestate de medicul stomatolog în cabinet. Pe baza acestor teste, se
încearcă obținerea unei evaluări timpurii a nevoilor de tratament, prezente și viitoare,
efectuate în scop preventiv, de reparare și vindecare a leziunilor carioase incipiente.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Strategiile de evaluare a riscului carios pot fi aplicate la trei niveluri diferite:


- la nivel populațional
- la nivel de grup populațional
- la nivel de individ.
Atunci când metodele de evaluare a riscului carios se aplic ă la grupuri popula ționale, ele se
transformă în "predicție carioasă".
Predicția carioasă este decizia clinică prin care se anticipeaz ă rezultatul evolu ției procesului de
boală și care se bazează pe informațiile culese și pe filtrarea lor prin propria experien ță
profesională.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pentru practicieni este esențială înțelegerea importanței evaluării riscului carios individual și a înterpretării valorilor acestuia în scopul prevenirii
apariției bolii carioase.
Procedurile de evaluare a riscurilor utilizate în practica medicală, oferă date suficiente pentru a determina sensibilitatea la boală a unei
persoane și permit realizarea unor măsuri preventive. Deși datele evaluării riscului la carie nu sunt suficiente pentru a cuantifica modele, procesul
de determinare a riscurilor ar trebui să fie o componentă importantă în procesul de luare a deciziilor de evaluare clinică, deoarece:
- implica proceduri de prevenire a bolii în loc de tratarea rezultatului bolii
- oferă o mai bună înțelegere a factorilor de risc și vine în ajutorul practicianului
în individualizarea discuțiilor preventive
- individualizează, selectează, și determină frecvența ședințelor de tratament preventiv și tratament restaurativ.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Evaluarea riscului la carie este indicată în cazul tuturor pacienților, urmând ca prin aplicarea unor măsuri de înlăturare a
cauzelor să anticipăm apariția leziunilor carioase ireversibile. Este necesar de a diferenția "evaluarea riscului carios" de
"testarea activității carioase".
Evaluarea riscului carios are ca scop estimarea probabilității de apariție a unor noi leziuni carioase într-o anumită perioada de
timp, precum și estimarea probabilității de schimbare a dimensiunilor sau activității leziunilor carioase existente. Evaluarea
riscului carios, de asemenea, mai stabilește și intervalul de timp necesar repetării examenului clinic:
- o dată pe an la pacienții cu risc carios mic,
- de două ori pe an la pacienții cu risc carios moderat,
- o dată la 3 luni la pacienții cu risc carios crescut.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Scopul testarii activității carioase este de a decide și a monitoriza corectitudinea


și eficiența tratamentelor efectuate.
Dacă evaluarea riscului carios se recomandă de a fi efectuată pănă la apariția leziunilor carioase incipiente, inainte ca
debutul clinic al bolii să aibă loc, adică în etapele I și II de evoluție microscopică a procesului carios, atunci testarea
activității carioase estimează activitatea procesului carios, deci fazele clinice și reversibile ale evoluției cariei dentare ( pata
albă cretoasă- faza a III).
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Modelele de evaluare a riscului carios implica în prezent o combina ție de factori, inclusiv dieta, expunerea la fluoruri,
rezistența țesuturilor dure dentare, microflora oral ă care interac ționeaz ă cu o varietate de factori sociali, comportamentali și
culturali.

Evaluarea riscurilui carios, este de fapt determinarea riscului de inciden ță a cariilor (de exemplu, num ărul de leziuni noi
atât cavitare, cât și incipiente ) într-o anumită periodă de timp  sau probabilitatea că vor exista modificari în dimensiunile
sau activitatea leziunilor deja prezente. Se cunosc mai multe clasific ări ale factorilor de risc și ai celor de protec ție.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS
Factori Factori de risc Factori de protecţie
Fizici Modificări de structură ale smalţului, gropiţe şi fisuri adânci, Dispensarizare frecventă şi sigilări (dacă este posibil)
zone anatomice susceptibile
Reflux gastric Supravegherea condiţiilor favorizante

Nivel crescut de Streptococus mutans Reducerea nivelului de Streptococus mutans

Nevoi speciale de sănătate Intervenţii preventive pentru reducerea efectelor

Experienţa carioasă trecută Creşterea frecvenţei vizitelor pentru control


Federaţia dentară Carii de biberon în antecedente Creşterea frecvenţei vizitelor pentru control

internaţională (FDI), Comportamentali Lipsa alăptatului


Folosirea biberonului în timpul somnului sau la cerere în
Prevenirea obiceiului de folosire a biberonului şi
întreruperea folosirii lui la 12 luni
1988, propune perioada de trezire, cu băuturi îndulcite

următoarea clasificare a
Orar alimentar inadecvat (gustări frecvente) Reducerea frecvenţei gustărilor

Igiena orală necorespunzătoare Igiena orală corespunzătoare

acestora: Tulburări de alimentaţie (bulimie, provocarea vomei) Trimitere către consiliere

Socio-demografici Fluorizare inadecvată Fluorizare optimă sistemică sau topică

Sănătate orală precară a familiei Acces la îngrijiri de specialitate şi la igienă orală


corectă
Sărăcia Acces la îngrijiri de specialitate şi la igienă orală
corectă
Nivel crescut al Streptococului mutans la părinţi Îmbunătăţirea igienei şi a stării sănătăţii orale a
părinţilor
Factori determinați Dietă specială bogată în carbohidraţi Intervenţii preventive care să reducă efectele
de existenţa unor
Administrare frecventă de medicamente cu zahăr Medicamente alternative sau intervenţii profilactice de
boli sau tratamente
reducere a efectelor
Scăderea fluxului salivar datorită medicaţiei sau iradierii Substituienţi de salivă

Aparate ortodontice Igiena orală corectă


EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Factorii de risc sunt reprezentați de stilul de viață și de interacțiunile biochimice cu care dintele ia
contact direct și care contribuie la dezvoltarea și evoluția leziunii ( plac ă, salivă diet ă etc.).
Este important să menționăm că pentru a preveni sau stopa producerea leziunilor nu este suficient
să eliminăm un singur tip de factori etiologici sau numai să sporim rezistenţa ţesuturilor dure
dentare. Pe lângă aceşti factori este necesar să ţinem cont de unele anomalii genetice, factori
etiologici externi, comportamentul alimentar individual, deoarece evolu ţia leziunilor carioase se
înscrie într-o balanţă care implică interacţiunea a numeroşi factori de risc.

Balanța cariei dentare și factorii care o


influențează
EVALUAREA RISCULUI CARIOS
Risc scăzut (0) Risc moderat (1) Risc crescut (10) Risc
Condiţii cauzale
I. Expunerea la fluoruri Da Nu
II. Consum de zahăr, alimente cu amidon, În timpul meselor Frecvent sau în cantitate
băuturi îndulcite mare între mese
III. Experienţă carioasă a mamei sau a fraţilor Absenţa leziunilor Prezenţa leziunilor carioase Prezenţa leziunilor
carioase în ultimii 2 ani în ultimele 7 -23 luni carioase în ultimele 6 luni

IV. Adresabilitate regulată către cabinetele Da Nu

Asociaţia Dentară dentare


Condiţii gen. de sănătate

Americană (ADA) I. Nevoi speciale de sănătate


II. Chimioterapie /radiaţii
Nu
Nu
Da (Vârste peste 14 ani) Da (Vârste între 6-14ani)
Da
recomandă următorul III. Tulburări de alimentaţie
IV. Consum de tutun
Nu
Nu
Da
Da
instrument clinic de V. Medicaţie ce reduce fluxul salivar Nu Da

evaluare a riscului carios


VI. Abuz de alcool/droguri Nu Da
Condiţii clinice
I. Leziuni carioase cavitare sau incipiente Absenţa leziunilor noi 1 sau 2 leziuni noi 3 sau mai multe leziuni
(evidente vizual sau radiologic) sau restaurărilor în carioase sau restaurări în noi sau restaurări în
ultimii 3 ani ultimii 3 ani ultimii 3 ani
II. Dinţi absenţi datorită cariilor în ultimii 3 ani Nu Da
III. Placă vizibilă Nu Da
IV. Morfologie dentară neobişnuită Nu Da
V. Restaurări interproximal -1 sau mai multe Nu Da
VI. Suprafeţe radiculare expuse Nu Da
VII.Restaurări debordante sau cu percolări Nu Da
marginale
VIII. Aparate ortodontice (fixe sau mobile) Nu Da
IX. Xerostomie Nu
TOTAL:
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Această fişă de evaluare include toţi factorii ce pot fi observaţi cu uşurinţă sau descoperiţi în timpul unei examinări
orale de rutină. Pentru evidenţierea mai bună a gradului de risc, sunt folosite cele trei culori: verde, ce indică un risc
scăzut; galben, risc mediu şi rosu, risc crescut pentru caria dentară. Pentru fiecare factor, se completează în ultima
coloană din dreapta „riscul pacientului“ valoarea atribuită, 0 (pentru risc scazut), 1 (risc moderat) şi 10 (risc crescut).
Se însumează valorile din coloana „riscul pacientului“ şi se interpretează astfel:
valoarea 0 indică un risc scăzut,
valori între 1-10 plasează pacientul în grupa de risc moderat,
iar peste 10 în grupa de risc crescut.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Această evaluare este indicată în şedinţa initială şi repetată la fiecare şedinţă de control/ intervenţie preventivă, pentru a
observa scăderea riscului carios în urma intervenţiilor terapeutice şi modificărilor comportamentale ca urmare a motivării şi
educării pacientului.
În literatură există numeroase studii publicate despre necesitatea diferențierii managementului leziunilor carioase în
funcție de riscul carios evaluat.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pacienţii din grupul de risc scăzut prezintă o istorie săracă în leziuni carioase active, extracţii sau restaurări. Strategia de
management pentru pacienţii din acest grup este menţinerea balanţei în favoarea factorilor de protecţie şi s ă fie conştienţi de
posibilitatea modificării în timp a riscului lor la carie. Dacă factorii patogeni sau cei protectori pentru carie se vor modifica
semnificativ, ei pot deveni susceptibili la apariţia acestei afecţiuni. Periodic, la fiecare şedinţă de control, este nevoie s ă fie reevaluate
riscul carios datorită unei posibile schimbări în igiena orală, nivelurile bacteriene, diet ă, flux salivar, folosirea fluorurilor. Orice
combinaţie ar avea nivelul bacteriilor orale, obiceiurile de igienă orală, dieta, utilizarea fluorurilor sau con ţinutul salivar, aceasta i-a
protejat de apariţia cariei şi este foarte probabil să îi protejeze şi pe viitor, însă nu exist ă nici o garan ţie a acestei premise. La pacien țiii
din acest grup frecvenţa vizitelor la cabinet şi a examinării radiografice este scăzută și se reduce la o singur ă vizit ă la fiecare 12 luni.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Încadrarea pacienţilor în grupul de risc moderat este mai dificilă decât în celelalte două grupuri, fiind bazat ă pe o analiză a balan ţei între factorii
identificaţi în evaluarea riscului carios. Pacienţii din acest grup de risc, prin definiţie, sunt expu şi mai multor factori de risc decât cei din grupul de risc sc ăzut,
însă nu prezintă semne ale unei activităţi carioase continue, ca cei din grupul de risc crescut. De asemenea, este posibil ca o persoan ă care nu prezint ă nici o
leziune carioasă cavitară, însă este expus la mai mult de doi factori de risc, poate fi plasat în grupa de risc crescut. Managementul clinic al acestor pacien ți se
constituie din:
- periaje profesionale periodice;
- consiliere pentru o dietă necariogenă;
- terapia de fluorizare poate fi adaugată pentru a fi siguri c ă balan ţa se înclin ă c ătre oprirea evolu ţiei bolii carioase (cl ătiri orale);
- dispensarizare cu evaluarea radiografic ă pentru activitatea carioas ă mai frecvent decât pentru cei din grupul de risc sc ăzut, aproximativ o dat ă la 18-24 luni
se recomandă efectuarea rx cu film muşcat. Perioada fiind stabilită în func ţie de factorii de risc prezen ţi şi evaluarea clinicianului;
educaţie pentru sănătate, în vederea schimbării atitudinilor şi practicilor de igienizare personal ă favorabile s ăn ăt ăţii dentare.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pacienţii care prezintă curent leziuni carioase active, cel mai des de tip cavitar sunt inclu şi în categoria pacien ţilor
cu risc crescut. Prezenţa leziunilor carioase detectabile clinic, de exemplu, este un indicator al bolii, fiind un indiciu
foarte puternic că afecţiunea va progresa către apariţia mai multor cavităţi carioase, cu excep ţia situa ţiei în care se
intervine prin terapie chimică pentru a reduce atacul microbian şi a stimula remineralizarea. Este posibil ca cineva
care nu prezintă leziuni cavitare, însă este expus la mai mulţi de doi factori de risc sa fie inclus în acest grup de risc, în
acest caz atenţia trebuie îndreptată către eliminarea sau reducerea posibilit ăţii de apari ţie a noilor leziuni carioase.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Etapele managementului clinic sunt:


realizarea periodică a testelor microbiologice în vederea stabilirii nivelului de streptococus mutans și
administrarea tratamentelor antimicrobiene (clorhexedină 0,06%);
igienizare profesională periodică;
utilizarea pastei de dinţi cu 1,1% F;
aplicarea lacurilor cu naf 5%;
utilizarea gumei de mestecat cu xylitol;
consiliere pentru o dietă necariogenă;
educaţie pentru sănătate;
sigilare, ca metodă de prevenire a cariei în şanţuri şi fosete;
dispensarizare (frecvenţa examinărilor clinice şi radiologice; periodice este mai mare)
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pacienţii din grupa de risc extrem. Aceştia sunt reprezentaţi de pacienţii cu risc crescut care prezint ă suplimentar
nevoi speciale sau prezintă afectare salivară de tip hiposaliva ţie sever ă. Ace şti pacien ţi trebuie urm ări ţi şi condu şi
mai insistent decât cei din grupa precedentă. Pentru ace şti pacien ţi se pune accent pe refacerea capacit ăţii tampon
salivare şi a rezervei de calciu şi fosfaţi necesare remineraliz ării leziunilor necavitare, iar adi ţional sunt
recomandate terapii de clătiri orale cu rol de tampon (de exemplu cu bicarbonat de na) pentru refacerea şi
purificarea funcţiilor tampon salivare şi paste de din ţi cu calciu şi fosfa ţi pentru înlocuirea componentelor salivare
normale necesare remineralizării structurii dentare dup ă produc ţia de acid rezultat ă ca urmare a ingestiei
alimentare.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Cariograma este un mod nou de evaluare a riscului carios, care ilustrează foarte elocvent interacțiunea factorilor declanșatori ai cariei
dentare. Acest program educațional, interactiv a fost creat pentru o mai bună înțelegere a aspectelor multifactoriale a leziunilor carioase și
de a acționa ca un ghid în încercările de a estima riscul cariilor. Acest program poate fi utilizat într-un protocol clinic sau pentru diferite
scopuri educaționale.
Scopul principal al cariogramei este demonstarea grafică a riscului carios, exprimată prin "șansa de a evita cariile noi" în viitorul apropiat.
Demonsrează de asemenea, în ce măsură diverși factori afectează această "șansă". Un alt scop al acestui program este de a încuraja
aplicarea măsurilor preventive, înainte ca caria să apară. Obiectivele unei cariograme sunt:
- ilustrează interacțiunea factorilor cauzali ai cariei dentare;
- ilustrează șansa de a evita carii;
- exprimarea grafică a riscului carios;
- recomandări vizavi de acțiunile preventive;
- poate fi utilizat in clinică în cadrul protocoalelor de tratament;
- poate fi folosit ca un program educațional.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Acest program nu poate înlocui analiza personală profesională asupra riscurilor carioase
efectuate de examinator. Cu toate acestea, ea poate oferi indicii valoroase și poate chiar
servi ca bază pentru discuții cu pacientul în ceea ce privește factorii de risc ai cariei
dentare și strategiile de prevenire a acesteea. Cu alte cuvinte, ea nu preia
responsabilitățile examinatorului , dar poate servi ca un instrument valoros în luarea
deciziilor clinice.
Modelul este prezentat sub forma unei diagrame (cariogramă), realizată cu ajutorul unui
program pentru PC Windows.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Diagrama este împărțită în cinci sectoare de diferite culori: verde,


albastru inchis, rosu , albastru deschis și galben , indicând grupurile
de factori cauzali ai cariilor dentare: sectorul verde estimează "șansa
reală de a evita noi cavități";sectorul albastru închis "dieta" este
caracteristica dietei și se bazează pe conținutul dietei și frecvența
meselor în decursul zilei;
sectorul roșu "bacteriile" indică valorile nivelului de streptococus
mutans și a indicilor de placă; sectorul albastru deschis "sensibiltate"
se bazează pe combinația dintre administrarea preparatelor de fluor,
secreția salivară și capacitatea tampon a salivei; sectorul galben
"circumstanțele" este combinația dintre experiența carioasă și a bolile
generate de ea.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Este evident că cu cât este mai mare


sectorul verde cu atât mai mari sunt
posibilitățile individului de a-și menție
sănătatea orală la un nivel înalt; cu cât
mai mic este secorul verde cu atât mai
mari sunt șansele de a dezvolta carii
dentare. Pentru celelalte sectoare - cu
cât sectorul este mai mic cu atât
sporesc șansele pacientului în
reducerea riscului carios.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Pentru a utiliza cariograma în aprecierea riscului carios, trebuie


luaţi în considerare factorii microbian, alimentar, teren şi
circumstanţele, pentru a aprecia probabilitatea de a evita în viitor
apariţia cariei dentare. Aceste date trebuie coordonate cu
informaţiile obţinute din examenul clinic. Astfel, probabilitatea
evitării apariţiei de noi leziuni carioase (cuprinsă între 0 – 100%)
depinde de 4 factori:
1. Alimentaţia – frecvenţa meselor şi conţinutul alimentaţiei;
2. Cantitatea şi calitatea plăcii bacteriene;
3. Susceptilibilitatea gazdei - saliva, ţesuturile dentare;
4. Circumstanţele – experienţa trecută referitoare la caria dentară,
starea de sănătate generală.
EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Rezumând, cariograma arată fiecărui pacient dacă riscul său carios este mare,
intermediar sau scăzut şi care dintre factorii etiologici sunt considerabil
responsabili de acest risc. Rezultatele obţinute indică ce acţiuni profilactice
trebuie aplicate pentru a îmbunătăţi situaţia.

S-ar putea să vă placă și