Sunteți pe pagina 1din 31

Periodontita cronică

Metodele chirurgicale de
tratament

1
Actualitatea temei
Tratamentul periodontitelor apicale continue să
rămână una din problemele importante ale stomatologiei
contemporane.
Cercetările din ultimii ani au reliefat o rată înaltă (50
- 70%) de complicaţii provocate de formele distructive
ale periodontitei cronice (din 6-7 dinţi extraşi, la vârsta
de 35 – 44 ani, periodontitei cronice îi revine circa 61%.
Mai mult decât atât, focarele periapicale în cazul
infecţiilor cronice reprezintă un pericol de dezvoltare al
afecţiunilor inflamatorii odontogene severe şi a
maladiilor sistemice ca: cardio-vasculare, diabetului
zaharat etc.
2
Parodonţiul - este o formaţiune anatomică complicată de
origine conjunctivă, situată între lama compactă a alveolei
dentare şi cementul rădăcinii dentare.

Este format din ţesut conjunctiv, cu substanţa intercelulară,


fibre de colagen, penetrate de vase sangvine, limfatice şi de nervi.

Pe toată întinderea sa parodonţiul se află în contact nemijlocit cu


osul maxilarelor, prin orificiul apical cu pulpa dentară, iar la marginile
alveolelor cu gingia şi cu periostul maxilarelor.

Conform datelor literaturei de specialitate lăţimea fisurii


periodontale la mandibulă este ceva mai mică (0,15 - 0,22 mm) decât
la maxilă (0,2 - 0,25 mm).
3
În regiunea apexului radicular se conţine
mai puţin ţesut fibros, însă există mai mult
ţesut conjunctiv lax.
Deacea embriogeneza, anatomia şi funcţia
parodonţiului nu poate fi studiată izolat,
fiindcă parodonţiul se află în legătură intimă
cu ţesuturile alveolei şi a gingiei.

4
Etiologia şi patogenia periodontitelor apicale cronice

Afecţiunile ţesuturilor periapicale pot fi provocate de următorii factori:


 infecţioşi;
 toxici;
 alergici;
 traumatici;
 alţii.

Procesul inflamator în parodonţiu este condiţionat de răspăndirea


conţinutului toxicoinfecţios a canalelor radiculare prin orificiul apical.

Bacteriile din periodonţiu Formarea produselor Sporirea permeabilităţii


biologic active vaselor

Distrugerea periodonţiului şi Activarea osteoclastelor Sporirea nr. de limfocite,


ţesutului osos macrofagi şi enzime
5
Clasificarea periodontitelor apicale

Clasificarea după Lukomski I. G.

a) Periodontita acută:
• seroasă;
• purulentă
b) Periodontita cronică:
• fibroasă;
• granulantă;
• granulomatoasă;
c) Periodontita cronică în stadiu de acutizare.
Periodontita cronică granulantă;
Apare la pacienții ce nu au tratat procesele inflomatorii acute
(pulpita, periodontita acută), sau au fost tratați necalitativ.
Microscopic se depistează periapical îngroșarea si hiperemia
mucosei radiculare.
Este o fopmă mai activă decât
celelante forme, având diferit tablou
clinic. Acuzele sunt diferite : dureri la
masticația alimentelor dure și la agenți
termici, dureri la presiunie. Mucoasa
este hiperemiată și apare fistula.
Granulomul poate fi de trei tipuri:
subperiostal, submucos și cubcutan.
Radiologic în regiunia periapicală se
depisrează unfocar distructiv cu
margini nelimitate în formă de pară de
foc.
Periodontita cronică granulomatoasă;
Este o consecința a netratării formei precedente de periodontită și
după evoluție se dezvolă lent dezvoltânduse în țesuturile periapicale a
unui granulom. Granulomul poate fi de trei tipuri:
- simplu, format din țasut de granulație;
- epitelial, format din țesut de granulație și epiteliu;
- granulom chistic, cavitate acoperită cu epiteliu.

Granulomul crește lent deacea


plângeri pacienții nu prezintă. Doar
întîmplător radiologic se depistează
granolomol de diferite dimesiuni
Periodontita cronică fibroasă
Apare în urma manoperelor terapeutice curative și nu
rareori poate apărea desinestătător în urma cicatrizării
periodontitei granuloase sau granulomatoase cu recuperarea și
apariția țesutului osos în porțiunia dată (formarea țesutului
fibros.
Clinica: dureri nu acuză, se
determină, la masticație și
percuție a dintelui cauzal
dureri nu se depistează. La
examenarea c/b se depistează
un dinte cu necroză pulpară.
Rareori cînd procesul se
acutiziază pot apărea durei.
Diagnoza se stabilește
comform datelor radiologice.
Se depistează delatarea
spațiului periodontal mai mult
în regiunia periapicală
Metode chirurgicale de tratament a
parodontitelor apicale cronice
1. Osteotomia transmaxilară. Trepanația.
2. Decompresia. Drenajul trans-osos juxtaapical Chiuretajul periapical
3. Rezecţia apicală
a. Rezecţia apicală cu obturaţie intraoperatorie anterogradă
b. Rezecţia apicală cu obturaţie retrogradă
c. Rezecţie apicală la anumite grupe de dinţi cu augumentare asoasă
4. Amputaţia radiculară
a. Amputaţia rădăcinii vestibulare la molarii superiori
b. Amputaţia rădăcinii palatinale la molarii superiori
c. Amputaţia radiculară la molarii inferiori (premolarizarea)
5. Replantarea
6. Extracţia dintelui

14
Trepanația.
Osteotomia transmaxilară
Decompresia.
Drenajul trans-osos juxtaapical.

16
Amputaţia radiculară și hemisecția

17
Replantarea

18
Rezecţia apicală
Metoda constă în:
 obturaţia corectă a canalului radicular
 descoperirea chirurgicală a apexului dentar şi a ţesuturilor patologice periapicale;
 îndepărtarea în totalitatea ţesuturilor patologice şi rezectarea apexului;

Indicaţiile rezecţiei apicale:


1. Indicaţii care ţin de starea patologică şi locală a dinţilor:
a) leziuni periapicale
b) obstacole care împiedică tratamentul corect al canalului
c) eşecuri ale tratamentului endodontic
d) leziuni traumatice (fracturi) radiculare
e) lezarea accidentală a apexului unui dinte vecin, în cursul unei intervenţii
chirurgicale

2. Indicaţii care ţin de situaţia anatomică a diferitelor grupe de dinţi:


a) dinţii frontali
b) premolari
c) molari
19
Etapele rezecţie apicale
1. Anestezia
2. Incizia
3. Descoperirea tablei osoase vestibulare
4. Trepanarea osoasă
5. Rezecţia apexului
6. Chiuretajul procesului periapical
7. Obturarea canalului retrograd după necesitate
8. Obturarea cavităţii osoase cu matrerial osteoplastic
9. Sutura plăgii
Instrumentarul utilizat
Examenul paraclinic:
1. Ortopantomograma

21
Anestezia efectuată prin infiltraţie cu soluţia „Ubestesini 4% - 3 ml”
din partea vestibulară şi linguală;

22
4. Incizia se efectuează în forma de
semilună cu convexitatea spre apexul
dinţilor
5. Decolarea lamboului mucoperiostal.

6. Trepanarea corticalei osoase cu freza


sferică.

23
7. Rezecţia apexului
8. Chiuretajul procesului patologic şi a
materialului de opturaţie în exces a
canalelor radiculare, prelucrarea
antiseptică a plăgii cu H2O2 – 3%,
furacilină 1:5000 şi obturarea cavităţii
osoase cu material osteoplastic
„ Колапол КП-3”;

9. Sutura plăgii cu fir atraumatic.

24
Radiografia de control
A-imediat după intervenţia chirurgicală

B-după obturarea cavităţii osoase cu material osteoplastic „Колапол КП-3”

25
Dintele 2.2 - preoperator

Dintele 2.2 – postoperator


Dintele 1.4;1.5 – pre- şi postoperator Dintele 3.2 – pre- şi postoperator

Dintele 4.5
Preoperator Postoperator
Fără material osteoplastic Cu material osteoplastic

27
Dintele 4.6

- preoperator

- postoperator

- după 2 luni

28
Dintele 2.5

- preoperator

- postoperator

29
Dinţii 3.2; 3.1; 4.1; 4.2
- preoperator - după 1 an

- postoperator

30
Dintele 1.1
- preoperator

- postoperator

Fără material osteoplastic Cu material osteoplastic

31

S-ar putea să vă placă și