Sunteți pe pagina 1din 12

Caz clinic

Pacienta de 38 ani acuză la pirosis, vome periodice, dureri


permanente în epigastriu. Starea sa agravat considerabil acum 3
săptămâni, când au apărut eructaţii, vome zilnice cu miros fetid,
scaune diareice, pierdere ponderală semnificativă. Cu 2 ani în urmă a
suportat rezecţie gastrică procedeu Hofmeister Finsterer pentru
ulcer piloric. Postoperator a urmat o perioada de ameliorare
aproximativ 2 ani, după care treptat au arărut acuzele susnumite.
Masele vomitante sunt în cantităţi urici cu miros neplăcut.
Examenul obiectiv: Stare generală gravă. Pacienta subponderală, este
adinamică, istovită, picioarele sunt edemate. Limba cu depuneri
albicioase. Abdomenul moale, dureri în epi- şi mezogastriu, unde se
determină un conglomerat fără limite clare. T/A 100/64 mm Hg. Puls
86 bat-/min. Gb 84 g/l; Er. 2,6; proteina generală – 53 g/l, stearee
Formulaţi diagnosticul prezumtiv:
Fistula gastrojejunocolică: Se formează la penetrarea
ulcerului peptic al jejunului în colonul transvers
Diagnosticul a fost pus din acuzele pacientului :apărut
eructaţii, vome zilnice cu miros fetid, scaune diareice,
pierdere ponderală semnificativă, Masele vomitante
sunt în cantităţi urici cu miros neplăcut. Examenul
obiectiv: Stare generală gravă. Pacienta subponderală,
este adinamică, istovită, picioarele sunt edemate
Recurenţa ulcerului după vagotomii. Cauza de bază
este păstrarea secreţiei crescute a HCl ca rezultat al
vagotomiei incomplete sau drenării gastrice
neadecvate. Diagnosticul va include pHmetrie
gastrică, fibrogastroduodenoscopie. La pH-metria
gastrică (tabelul 18.2), se va atesta reacţia hiperacidă
bazală şi stimulată.
Diagnosticul radiologic este o metodă electivă, pasajul
gastric baritat va fixa pătrunderea momentană a masei
de contrast în colon. La irigoscopie se va nota mărirea
bulei de aer a stomacului, pătrunderea prin fistulă a
masei baritate în stomac. La administrarea perorală
sau cu clisterul a albastrului de metilen se va aprecia
colorarea în albastru a aspiratului gastric, maselor
fecale.
CT
Tratamentul este exclusiv chirurgical. Rerezecţia cu
gastroduodeno-, gastrojejuno-duodenoplastie sau
rerezecţia tip Roux sunt tehnicile chirurgicale de
elecţie
Integritatea colonului se face primar pe intestinul
pregătit prin aplicarea colo-coloanastomozei sau în 2
etape: la prima etapă – colostomă terminală; la etapa a
doua după 2–3 luni – reconversia tractului digestiv cu
coloanastomoză terminoterminală.
Tratament – conservator. Va viza administrarea
blocatorilor H2 (ranitidină), inhibitori ai pompei
protonice (omeprazol, lanzoprazol), astringente. În
caz de tratament conservator neeficace se va recurge la
VT + piloroantrumectomie tip Billroth-I sau BillrothII,
în caz de duodenostază – tip Roux.
Fãrã tratament adecvat, fistulele gastrojejunocolice
prezintã un prognostic nefavorabil ducând la
dezechilibre metabolice severe, cu anemie,
hipoproteinemie, tulburãri hidro-electrolitice,
deshidratare, denutritie.
Evoluţie: deşi pot provoca hemoragii masive,
prognosticul este mai bun decât în cazul ulcerului
gastric sau duodenal
Multumesc pentru
atentie.