Sunteți pe pagina 1din 10

Recuperarea prin exerciții și

procedee kinetice a accidentului


vascular cerebral ischimic

Coordonator științific: Absolvent:


Conf. univ. dr VIZITIU ELENA FLĂMÎNZIANU MARIUS
CUPRINSUL LUCRĂRII
• Lucrarea este structurată pe 4 capitole. Primul capitol urmărește un scurt
istoric al acestei maladi evidențiind prima dată când acestea au fost amintite
într-o carte de specialitate.
• Al doilea capitol reprezintă partea generală a studiului reprezentat de date
cu caracter informațional fiind amintite elementele ce țin de partea teoretică
reprezentând diagnostic sau tratement.
• Al treilea capitol are ca punct de pornire un studiu realizat pe 6 pacienți de
vârste înaintate și cu care s-a lucrat pe parcursul a 3 luni, în vederea
obținerii unui rezultat și a demonstra ipoteza pe care mi-am propus-o la
începutul capitolului III
• Cel de-al patrulea capitol conține concluziile întregului studiul efectuat pe
cei 6 pacienți ale căror rezultate au fost amintite anterior în lucrare.
MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI
Motivul pentru care am ales să aprofundez studiul acestei boli
cardiovasculare care are un impact asupra sistemului neruromotor, a fost
datorat experienței pe care am parcurs-o de-a lungul exeperienței mele
profesionale. Acest lucru m-a determinat să observ, să caut, să ințeleg
elementele clinice și paraclinice care determină apariția acestei afecțiuni
și modalitățile de tratament ale acesteia.
IPOTEZA
Exercițiile asociate cu proceduri din kinetoterapie într-un program de
recuperare atent individualizat și urmat corect în toate privințele
ameliorează calitatea vieții persoanelor afectate de boala Parkinson.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI

Acest studiu are ca scop reintroducerea acestuia pe o cale normală și


redarea independenței individului, în vederea desfășurării normale a
activităților de zi cu zi. La fel de mult va fi nevoie ca elementele necesare
vieții de zi cu zi să fie adoptate nevoilor și deficiențelor pacientului.
MATERIALE ȘI METODE

Am evaluat inițial, intermediar și final simptomele cu ajutorul scalelor


menționate mai sus.
Am urmărit un grup de 6 pacienți, care au următoarele criterii
• Diagnostic AVC ischemic, diabet zaharat.
• Vârsta cuprinsă între 65-73 de ani
Am evaluat la începutul recuperarii simptomele pacientilor cu ajutorul scalelor
• scala VAS (Visual Analogic Scale)
• testul Berg
• scara QOL pentru a verifica calitatea vieții pacientului.
• Scara Ashworth modificată.
PREZENTAREA REZULTATELOR
7

0
VAS inițial VAS intermediar VAS final

Mediana Deviația Standard

Scara VAS-evoluția durerii


60

50

40

30

20

10

0
Testul de echilibur Berg inițial Testul de echilibur Berg intermediar Testul de echilibru Berg final Testul de echilibru Berg normal

Mediana Deviația standard

Testul Berg- evoluția echilibrului static și dinamic


4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
Elasticitate toracică inițiala (I/E) Elasticitate toracică intermediară Elasticitate toracică finală (I/E)
(I/E)

Mediana Deviația standard

Evoluția elasticității toracice calculată în baza formulei CTE= CTI-CTE, unde:


CTE= circumferința toracică în expir
CTI= circumferința toracică în inspir
CTT= circumferința toracică totală
CONCLUZII
• La finalul tratamentului de recuperare s-a înregistrat ameliorarea simptomelor
motorii și non-motorii la toți pacienții;
• Cele mai bune rezultate s-au obținut în cadrul ADL-urilor, urmată de
ameliorarea simptomelor neuro-motorii;
• Pacienții au devenit mai siguri pe sine, mai concentrați și prin urmare mai
activi;
• Calitatea vieții a crescut la toți pacienții,
• Menținerea rezultatelor și ameliorarea simptomelor arată faptul că exercițiilor
din programul terapeutic trebuie introduse în propriul stil de viață al pacienților;
• Succesul acestui program de recuperare depinde de frecvența cu care este
practicat;
• Strategia de recuperare propusă în acest studiu poate asigura creșterea calității
vieții pacienților suferinzi de accidentul vascular cerebral ischemic.
Vă mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și