Sunteți pe pagina 1din 6

APLICAȚIA PRACTICĂ 1.

10

Rezolvare și analiză:

ELEV:Eugen Coman
Pasul 1. Obținerea informațiilor

Managerii înainte de toate ar fi trebut să facă un calcul pentru a


obține o variantă mai optmă pentru efectuarea lucrului.Orice
decizie luată de manageri poate fi caracterizată de timp, lucru,
rezultate obtinute și bani.Din cele calculate de mine managerii
ar trebui să calculeze numărul zilelor dintr-un an pentru a vedea
eficiența mașinii și desigur numărul de ore în zile petru a vedea
timpul în care se efectuează acealași lucru, deoarece celelalte
consecințe nu au aici nici un rol.
Noi am obținut că lucrătorii timp de 2000 de ore lucrate adica
83 de zile efectuează același lucru pe care îl efectuează mașina
timp de un an adică 365 de zile.
Pasul 2. Efectuarea previziunilor legate de costurile
viitoare

Din punct de vedere al costurilor cea mai buna alegere al managerilor ar


fi trebuit sa fie ca sa aleagă arendarea unui echim=pament modern
pentru prelucrarea materiei prime, deoarece daca facem calculele atunci
ajungem că ne costa mai ieftin sa arendăm echipamentul și să achităm
doar 2 muncitori ce trebuie s lucreaze cu el,pe cînd costul pentru
salariul lcratorilor este de 2,3 ori mai mare dehit banii achitați pentru
arenda echimpamentului adica pentru a achita muncitorii timp de un an
de zile este de 180000 lei, atunci pentru arendă achitam doar 140000lei
cu 40000 lei mai puțin.
Pasul 3. Alegerea unei alternative

Cea mai buna alternativă pentru manageri cu minimum de resurse dupa


parerea mea este de a ăînchiriea un echipament pentru prelucrarea
materiei primea și a scădea automat din numărul de muncitori plus la
asta de scădea din cheltuielile de primă sau cheltuilelie pe care și le-au
propus pentru anul aceasta de a fi adaugate a cite 5 lei pentru
remunerarea angajaților ceea ce ii reese plus 10000 lei la fiecare 2000 de
ore lucrate, adică l fiecare 83 de zile, reeșind din cele calculate dcă
managerul arendează si alege alternativa de arenda a echipamentului
atunci cîștigă 50000 lei anual. Asta este soluția cea mai buna cu un
minum de problem de resurse si care rezolvă usor situația.
Pasul 4. Implementarea deciziei

Alegerea corecta este ca la arendarea unui echipament modern de munca poate lua
o alta întprsătură deoarece pot fi multe calamități în natură și poate fi un moment
de eșec pentru cei 15 muncitori, însă echipamentul de bine de rau va fi în funcțiune
și indiferent de ce se întimplă va funcționa si cum nu afectează volumul de lucru și
ramine neschimbat atunci indiferent de cheltuilei managerul va esi in plus cu
50000 lei si va face alegrea corecta de a reorganiza procesul de prelucrare manuala.
Dar managerii se uita din punct de vedere al costurilor și vor alegere varianta cu
numarul 15 de muncitori unde doar zece se vor ocupa de prelucrarea materiei
prime și unde costul la final va fi de 90000 lei pe cind vor fi lucrate doar 83 de zile
și rezultatul obtinut nu va afecta prețutile de vînzări, costurile materiale și cele
indirecte, ceea ce ne duce la concluzia că anual putem cheltui 190000 lei pentru
muncitori, sau sa cheltuim 140000 lei si să obtinem marfă într-un număr mediu.
Evaluarea performanței pentru a oferi
feedback
 Rezultatele concrete arată că la alegerea arendei echipamentului pentru prelucrarea ca
fedback vom primi un rezultat mai profitabil în cazul unor calamitati naturale sau un
profit bun fiind neschimbat volumul de munca si costurile acestora dar fiind un lucru
mai calitativ si mai bun pe piata RM.