Sunteți pe pagina 1din 1

• Ion Creangă (1837-

• „Povestea lui Harap-Alb” – basm Fiul cel mic al craiului–personaj principal,


1889) este
cult inovator la nivelul literaturii protagonist, pozitiv, rotund, dinamic, tipul naivului pe
considerat cel mai
naționale cale de iniţiere.
mare povestitor al
• Publicat la data de 1 august 1877 Spânul–personaj secundar, antagonist, negativ, tipul
epocii marilor
Adevărata inovație a stilului crengist o în revista „Convorbiri literare” omului viclean, manipulator şi duplicitar. (reprezintă
clasici, cunoscut
• Pornind de la modelul folcloric, răul necesar fără de care nu ar fi fost posibilă
reprezintă umorul și oralitatea, atât pentru opera
reactualizează teme de circulație devenirea eroului)
realizate prin: sa autobiografică,
universală trecându-le prin filtrul Sfânta Duminică–personaj secundar, pozitiv,
• regionalisme fonetice sau lexicale „Amintiri din
unei viziuni proprii; asistăm astfel personaj ajutor şi donator.
• ziceri tipice / erudiţia paremiologică copilărie”, cât
la un text narativ complex, amplu Împăratul-Roşu–personaj secundar, pozitiv, plat,
(frecvenţa proverbelor, a zicătorilor, poveștilor și
și pluriepisodic, cu numeroase tipul tatălui protector, grijuliu
povestirilor sale.
introduse în text prin expresia „vorba Date personaje purtătoare ale unor Craiul–personaj episodic, plat, tipul tatălui iniţiator.
ceea”) despre valori simbolice. Fata împăratului Roşu–personaj secundar,
• citatul paremiologic are o serie de autor și personaj real cu puteri supranaturale, tipologia fetei
efecte artistice: dă rapiditate operă răsfăţate.
povestirii, anulând alte explicaţii, Împăratul-Verde–personaj secundar, tipul
împăratului iubitor de supuşi şi naiv.
produce haz, conferă perspectiva
Ochilă, Setilă, Gerilă, Flămânzilă, Păsări-Lăţi-
umanismului popular asupra Limbajul
Personajele Lungilă–personaje episodice, ajutoare, personaje
întâmplărilor reale cu puteri supranaturale.
• numele personajelor sunt „Povestea lui Alte personaje episodice–fraţii fiului de crai,
semnificative Harap-Alb” verişoarele.
• expresii consacrate de uz: Alte personaje ajutor–calul, furnica, albina.
“străluceşte ca un soare” Hartă Alte personaje donatori–albina,furnica.

Repere
conceptuală
Elemente
de spațiu de Formula iniţială:„Amu cică era odată!” 
și de stereotipie
timp specifică Formule mediane:„Şi merg ei o zi, şi merg
• Contextul spaţio-temporal este tipic două, şi merg patruzeci şi nouă", „Dumnezeu
basmului, - reperele fiind vagi, Tema și săne ţie, că cuvântul din poveste, înainte mult
viziunea mai este"
neputând fi determinate. despre
• Timp nedefinit ("illo tempore"), adv. lume
Formula finală:„Şi a ţinut veselia ani întregi, şi
folosite pentru a preciza acest aspect acum mai ţine încă; cine se duce acolo bè şi
Viziunea despre lume = mănâncă, iară pe la noi cine are bani bea şi
(“odată”, “cândva”, “atunci”.)
omul "de soi bun" îşi mănâncă, iară cine nu, se uită şi rabdă." Sunt
• Naratorul plasează actiunea într-un Tema operei, pe lângă atinge obiectivele, convenţii care marchează intrarea şi ieşirea
prezent fictiv:“Amu”. cea specifică acestei scopurile stabilite de
• Spațiu imprecis (“undeva”,”într-o specii literare, şi anume
din fabulos. Însă naratorul inovează formula
divinitate, cu ajutorul
pădure”,”în grădina ursului”,) a luptei dintre bine şi iniţială, punând povestea pe seama spuselor
semenilor, dar mai ales
• Acţiunea începe la “o margine a rău, este cea a datorită virtuţilor altcuiva: „cică”, adică se spune , fără a nega ca
pământului” şi se terminână la alta. maturizării feciorului morale: generozitate, în basmul popular (a fost odată ca niciodată),
de crai. onoare, simţul datoriei, iar formula finală include o reflecţie asupra
respect / umanizarea realităţii sociale, alta decât în lumea basmului.
fantasticului

S-ar putea să vă placă și