Sunteți pe pagina 1din 3

1.

De iubeşti pe Domnul
Tot mereu,
Fericit vei fi pe drumul tău!
//: Peste munţi si peste văi,
Prin furtuni şi prin văpăi,
Blând te ocroteşte
Braţul Său! ://
www.cantaricrestine.ro
2. Să te rogi la fiecare pas,
Cartea Lui
Să-ţi fie sfânt popas!
//: Domnul,
Pentru-ai Lui copii,
Pregăteşte bucurii,
Credincioşi în El
Dacă-au rămas! ://
www.cantaricrestine.ro
3. Dacă lumea
E-mpotriva ta,
Nu te-abate!
Asta-i calea Sa!
//:Tu păşeşti pe drumul Lui,
Nu mai eşti al nimănui,
Prin credinţă
Poţi de-acum cânta! ://
www.cantaricrestine.ro