Sunteți pe pagina 1din 27

America Latină

Trăsături ale urbanizării


 Se pot distinge câteva oraşe milionare, cu rol de
polarizare la nivel naţional
 Este caracteristică amplasarea multor oraşe mari la
altitudini ridicate
 Iniţial, dezvoltarea oraşelor s-a făcut în lungul
litoralului atlantic
→ a pătruns spre interior (ex. oraşul Brasilia,
capitala Braziliei)
 Tendinţa: spre o dezvoltare exacerbată a oraşelor de
sine-stătătoare, fără a se contura regiuni urbanizate
Favelas

VS.

Mari aglomeraţii urbane


Definitie:
‘’Favela’’ –
mahalale,
cocioabe
localizate cel mai
adesea la
periferiile
marilor
aglomerari
urbane.
Principalele caracteristici ale acestor tipuri de asezari sunt:

1. Folosirea deşeurilor (lemn,


plastic, tablă) la realizarea
locuinţelor

2. Lipsa utilităţilor publice (apă


potabilă, electricitate, gaz,
canalizare).

3. Lipsa spaţiului (locuinţe


mici, suprapopulate).
4. Condiţii deficitare de igienă
(mortalitate infantilă şi
morbiditate ridicată)

5. Transporturi dificile (drumuri


murdare, nepavate)

6. Populaţie foarte săracă,


needucată
Mexico City (Ciudad de Mexico)

18, 4 mil. loc.


este a doua mare

aglomeraţie urbană din


lume
este cel mai mare centru

economic al Mexicului
centru universitar şi

cultural-ştiinţific
Mexico City
Mexico City
- se confruntă însă cu probleme
mari – poluare, transporturi,
alimentare cu apă, deşeuri
São Paulo
Este cel mai important centru industrial al Braziliei
 deţine peste 50% din producţia industrială a Braziliei

 Este un important centru comercial (piaţa mondială a cafelei), financiar, cultural


Are o populaţie de 18-20 mil. loc.

Suprafaţa = 1.500 km2 → la care se adaugă 60 km2 anual la periferie sub


forma favelas-urilor
Rio de Janeiro
 Are o populaţie de 12 milioane de locuitori

Suprafaţa = 6.500 km2


Dispune de o poziţie geografică pitorească prin prezenţa
 “căpăţânilor de zahăr”
 golfurilor cu strâmtori
 plajelor

Ipanema

Copacabana
Funcţiile oraşului:
 portuară
 de prelucrare şi export a zahărului
 de concentrare a aurului şi diamantelor extrase din Pod. Braziliei
 de export al cafelei
 alte funcţii industriale
Buenos Aires
 Populaţia = aproximativ 13.000.000 locuitori
 Este principalul centru financiar, industrial, comercial si cultural din Argentina.
Buenos Aires
A fost favorizat în dezvoltarea sa de exploatarea agricolă a pampasului

 este un centru important al industrializării şi exportului pentru piei şi carne

Cartier Puerto Madero


Funcţile oraşului:
 portuară (estuarul la Plata)
 rol de piaţă mondială de cereale
 industrială
 financiară
 culturală
Concluzie:
 Se remarcă două tendinţe diferite:
 America de Nord: o încetinire a creşterii ariilor
metropolitane, în favoarea oraşelor mici şi
mijlocii şi a spaţiilor construite dintre
metropole
 America Latină: dezvoltarea accentuată a
metropolelor şi numărul foarte redus al
oraşelor mijlocii.