Sunteți pe pagina 1din 21

HIDROGRAFIA AMERICII DE SUD

FLUVIUL AMAZON

Student: Simionescu Alex


Profesor: Mureșan Alina

Facultatea de Geografie
Anul II Geografie
Fluviul Amazon este cel mai mare sistem hidrografic din America de Sud și
fluviul de pe glob cu cel mai mare debit. Ocupă partea de N a Am. De Sud și
regiunea omonimă Amazonia. El străbate continentul dintr-o parte în alta,
desfășurându-se de-a lungul paralelei de 4°lat. sudică. În parcursul său de la Anzii
Peruvieni la Oc.Atlantic străbate 5 țări:Columbia,Ecuador,Peru,Bolivia și
Brazilia,teritoriu pe care se desfășoară cea mai mare parte a apelor sale .
Amazon (Amazonas) a fost inițial numit după primul descoperitor – conchistadorul
Francesco de Orellana care l-a străbătut pentru prima oară în 1541-1542. Indienii îi spuneau
Parana-Tinga (Râul Alb) sau Parana-Guazu (Râul Mare). Există unele controverse în ceea ce
privește originea numelui fluviului.Unii afirmă că numele “Amazon” provine de la
Amazoane, femei războinice din mitologia greacă, al ți afirmă că numele derivă de la cuvântul
amerindian  amassona care înseamnă distrugatorul de bărci. Acest renume este pe bun drept
meritat de magnificul fluviu care drenează de două ori mai multe aluviuni de cât însu și
Nilul. În 1500 spaniolul Vicente Yanez Pinzon descoperă gura fluviului ale cărui ape
transformau porțiunea alăturată Oceanului Atlantic într-o Mar Dolce  (Marea Dulce).
Situat în zona ecuatorială, cu afluenți în ambele emisfere, regimul de scurgere este
uniform tot timpul anului. În timpul verii boreale aduc ape bogate râurile de pe
partea stângă, iar în vara australă cele de pe dreapta. Totuși, datorită numărului
mare de afluenți din emisfera australă, în august - septembrie, cand râurile de aici
au apă mai puțină, se înregistrează ape scăzute pe Amazon. Sunt și situații, cu totul
excepționale, când apele mari din cele două emisfere se suprapun producând
inundații catastrofale.
Rețeaua hidrografică este foarte deasă și în regiunile cu altitudine scăzută se
favorizează înmlăștinirea. Afluenții prezintă albii largi și mul ți dintre ei, prin
lungime și debit, sunt adevărate fluvii. Drenează suprafețe extinse de câteva
mil. km².
Amazonul își colectează afluenții de pe o suprafață de 7.180.000 km ². Lungimea bazinului, pe
direcția est-vest, este de 6.000 km. Izvoarele se găsesc în Anzii Peruvieni, masivul Sf. Ana (4300m), în
Lacul Copilului unde își au obârșia Ucayali și afluentul acestuia Apurimac ( la cca. 150 km de Oceanul
Pacific). Izvorul Amazonului, prin Ucayali și afluentul Apurimac, a fost stabilit în 1941 de Bertram
Floronoy. Sectorul superior al Amazonului este cunoscut sub denumirea de Rio Maranon. La ieșirea din
munți intră în Câmpia Amazon pe care o drenează până la gura de vărsare.
Amazonul propriu-
zis se formează la
confluența celor doi
mari afluenți Ucayali și
Maranon, care
conflueză la Nauta, în
amonte de localitatea
Iquitos, pâna la unirea
cu apele fluviului Rio
Negro la Manaus
poartă denumirea de
Solimoes.
Având o populație de
334 mii locuitori
Iquitos este centrul
agricol al regiuni, aici
comercializându-se
diferite produse prime
pe care pădurea
Amazonului le oferă,
cum ar fi: alune,
cauciuc, lemn, tobaco .
Orașul a fost fondat în
1863 și este capitala
statului Loreto.
Primul afluent important de pe dreapta este Ucayali. Amazonul cu Ucayali adună
apele a 1.100 afluenți importanți, unii dintre ei având peste 2000 km lungime. Pe
dreapta mai primește alți afluenți de mari dimensiuni printre care Jurua (1.600km),
Purus(1.980km), Madeira(împreună cu afluentul Mamore3.220km),
Tapajos(1.780km), Xingu(1.980km) etc. Râul Madeira  unul dintre cei mai importan ți
afluenți ai fluviului este format din afluența râurilor Mamore și Beni, chiar pe
granița dintre Brazilia și Bolivia. Madeira curge spre nord de-a lungul grani ței, după
ce străbate 140 km își schimbă direcția spre nord-est și își menține direc ția până la
vărsarea lui în Amazon, la est de orașul Manaus.   
De pe stânga colectează apele altor afluenți: Iapura, Rio Negro (2260km) care
împreună cu Rio Brancos deversează în Amazon un debit echivalent cu Zairul, cu
toate că bazinul lor hidrografic este de circa 4 ori mai mic.
Amazonul este cunoscut și sub denumirea de ,,colosul de ape ” deoarece el î și
mărește albia de la 1km la confluența cu Rio Napo, până la 25 km după confluența cu
Madeira. Se varsă în Oceanul Atlantic printr-o deltă de tip estuariană cu o lă țime de
200 km și o lungime de 350 km.
La gura de vărsare se manifestă fenomenul cunoscut sub numele de
,,pororoca”. El se desfășoară în timpul fluxului mareic și determină
ridicarea apelor spre amonte până la o distanță de circa 1000 km.
Regimul hidrologic este influențat de climatul zonei. Bazinul hidrografic se
desfășoară de o parte și de alta a ecuatorului în proporții aproape egale. Predomină
un climat cald și umed, cu temperaturi medii ce nu scad sub 20°C și precipitații de
cca. 2300 mm. Suferă influențele climatului ecuatorial și subecuatorial din cele două
emisfere. Debitul rămâne relativ constant tot timpul anului deoarece când plouă în
emisfera nordică nu cad precipitații în cea sudică 6 luni pe an și invers. Cu toate acestea, ca
urmare a numărului mai mare de afluenți pe care-i primește pe dreapta, în august-
septembrie când râurile din emisfera sudică au mai puțină apă, se pot înregistra ape mici
pe Amazon. În situații excepționale se pot suprapune apele mari din cele două emisfere și
inundațiile pot fii catastrofale.
Statul Rodonia Rio Branco

În apropiere de Manaus
După confluența cu Madeira și Xingu, totalizează un debit mediu de 180.000 m³/s și
un modul specific de 30-32 l/s/km² (Institutul Hidrologic S.U.A, 1994). Nivelul maxim se
înregistrează în mai, când apele cresc cu 15-20 m si provoacă un debit de până la 292.000
m³/s ( 312.000 m³/s). Apele cele mai mici se înregistrează în noiembrie și dau un debit de
80.000-70.000 m³/s. Regimul hidrologic este de tip ecuatorial, cu ape maxime o singură dată
pe an (din martie până în august). Maxima este dată de afluenții cu debite variabile
specifice climatului subecuatorial și tropical. Ca urmare a scurgerii foarte ridicate, Amazonul
deține cca. 17-19% din scurgerea medie a râurilor Terrei. Cantitatea totală de aluviuni este
de cca. 1mld.t/an.
Vegetația este reprezentată de pădurea tropicală care acoperă întreg bazinul
Amazonului.Această pădure reprezintă cel mai variat ecosistem de pe planetă.
Aici putem întalni peste 2 mil. de specii de plante și animale. Estimările
specialiștilor arată că unul din fiecare 4 arbori ce cresc pe scoar ța terestră se
află în Amazonia.                                                 
Pe o intindere de numai 2.6 mil. km2 , biologii au identificat mai mult de 3.000 de
specii de copaci, printre care aluni brazilieni, copaci de cauciuc, și lemn de
trandafir.  
Orașul Belem este cel mai mare port de pe fluviu. Orașul se găse ște pe cursul inferior al
Amazonului, de-lungul râului Para, un afluent al Amazonului. Având o popula ție de
1.114.000 locuitori Belem este capitala statului Para și totodată cel mai important centru
comercial din nordul Braziliei. Fondat în 1616 de portughezi,Belem a fost primul centru
al colonizării europene în regiunea Amazonului. De-a lungul secolelor ora șul s-a
dezvoltat datorită comerțului cu diferite produse oferite de pădurile din împrejurimi.
Astăzi orașul se profilează printre zgarie-nori, are străzi pavate , dar mai ales prin cel
mai important port de pe Amazon. Belem este centrul cultural nordic al Braziliei, în ora ș
se găsește una dintre cele mai importante universități din Brazilia, Universitatea federală
din Para, precum și muzeul Goeldi, cu faimoasele sale exponate etnologice și zoologice
provenite din regiunea Amazonului.
Bibliografie:
1. Gheorghe Romanescu, Hidrologia Uscatului-
Editura Terra Nostra, Iași(2008)
2. http://
www.travelers-way.com/fluviul-amazon-1.html
3. http://
travel.descopera.ro/5959295-Amazon-fluviul-rege-al
-lumii
4.http://www.referatele.com/referate/geografie/on
line7/Fluviul-Amazon
5. https://www.google.ro/search