Sunteți pe pagina 1din 33

Relația Geto-dacilor cu

popoarele vecine
Oamenii care au trăit pe teritoriul ţării
noastre acum peste 2- 3000 ani erau numiţi
geţi , de către greci şi daci de către romani.
Ţara lor se numea Dacia.

Prima atestare documentară a getodacilor în


aceste ţinuturi are loc în anul 514 i.Hr. cu
ocazia expediţiei regelui persan, Darius, în
Dobrogea.
Se estimează că în
spațiul de viețuire a
geto-dacilor
locuiau de la 1 000
000 la 2 500 000 de
oameni.
Geto-dacii locuiau în case de suprafață, după tehnica
de construcții, aminteau de locuințele din neolitic.

! Neoliticul sau noua epocă de piatră este o perioadă din istoria omenirii, fiind
ultima perioadă a epocii de piatră.
Societatea geto-dacă se afla la o treaptă destul de avansată de diferențiere
economică și socială.
Au fost descoperite numeroase podoabe din aur ce dovedesc ca aveau averi.
Coif geto-dac
Nobilii se numeau tarabostes sau pileați, deoarece purtau
parul scurt și caciuli de lână(pilleus)
Iar oamenii de rând purtau părul lung
si erau numiți comați adică (pletoși).
După cum bine
cunoaștem principala
ocupație a geto-dacilor
era agricultura, creșterea
vitelor și
meșteșugăritul(țesut,
tors, olărit)
O dezvoltare foarte
apriga au capatat geto-
dacii odată cu
descoperirea și
răspândirea metalurgiei
fierului. De mare ajutor a
fost în agricultură
întroducerea plugului de
fier, secera, sapa, hirlețul
etc. Au crescut
considerabil terenurile
arabile pe care se
cultivau diverse culturi.
• Au progresat în confecționarea uneltelor și a armelor din fier datorită
coeziunii cu popoarele vecine.
Relațiile
geto-dacilor cu
popoarele vecine.
Relațiile geto-dacilor cu
grecii
În secolele VII-V î.Hr., grecii au înfiinţat
peste 90 de oraşe-state (colonii) pe
ţărmul dobrogean al Mării Negre,
create cu scopul de a întreţine relaţii
comerciale şi culturale cu populaţiile
autohtone din regiune, locuite de greci.
Histria (Istros), colonie a Miletului, 
Tomis (Constanţa, azi),
Callatis (Mangalia, azi
Relaţiile coloniştilor cu localnicii geto~daci s-au
manifestat:
în domeniul economic şi al civilizaţiei materiale
în domeniul politico-militar.
Odată cu acest schimb de marfuri și răspândirea pe scară larga a
monedei grecești, prin secolul al II-lea î.Hr geto-dacii au început
a face moneda locală.
Datorită legăturilor
economice geto-daci
capătă o dezvoltare mult
mai rapida, iar cultura
greacă a influențat foarte
pozitiv.
Relațiile geto-dacilor cu sciții
Începând cu secolul al VI-lea
î.Hr în zona nord-pontică sunt
descoperiți destul de numeroase
triburi nomadeale sciților veniți
din zona Mării Caspice.
Pentru a se apăra de ei localnicii
încep a construi cetăți din valuri
de pământ, piatră, lemn
înconjurate de șanțuri deoarece
erau considerați cei mai de
temut războinici.
 Însă un trib scitic cel al agatârșilor a pătruns și s-a stabilit în Transilvania. Însă foarte
ușor și-au pierdut individualitatea deoarece au fost încadrați în mediul dacic. Alte
triburi scitice la fel au avut aceiași soartă, trăind pe ținuturile dobrogene până la
cuceririle romane din 101-102.
 Fiind cu mult mai inferiori ca populația băștinașă nu au putut influența cu nimic la
cultura geto-dacă.
Geto dacii și celții
Celţii sau galii fiind cel mai
numeros popor din Europa
apuseană. În a doua jumătate a
secolului al IV-lea î.Hr. pătrund în
Cîmpia Tisei şi Podişul
Transilvaniei, in zona Dunării de
Mijloc . Aceştia au creat mai multe
aşezări care aveau un caracter rural.
Între gali și localnici s-au forma
relații bune contribuind în mod
considerabil la dezvoltarea
societății geto-dacice.
Datorită celților metalurgia
fierului s-a dezvoltat
considerabil. Un obiect foarte
important și de mare ajutor a
fost roata în olărit.
Locuind împreună o perioada de timp destul de lungă, celții au pierdut
individualitatea însă au contribuit la dezvoltarea economiei și politicii
dacice.
În jurul anului 175 î.Hr. se constată dispariţia bruscă a aşezărilor şi
necropolelor celtice din Transilvania.
Geto-dacii și bastarnii
La finele sec.III-lea în
partea de nord a Moldovei,
la est de rîul Siret şi mai
ales în bazinele Prutului şi
Nistrului au pătruns
triburile bastarnilor.
Potrivit unor autori antici
bastarnii erau de neam
germanic.
Bastarnii aduceau foarte mari stricăciuni pe
teritoriile pe care le ocupau, neavând nici o
influență pozitivă asupra băștinașilor. Ei au
provocat o reacție violentă a dacilor lăsânduse
asimilați de către daci. După cuceririle romane
bastarnii nu mai sunt menționați nici într-un izvor
istoric.
Perioada dintre secolul VII-lea î.Hr și
sec.I geto-dacii au fost în contact cu
diverse popoare vecine ce au
influențat reciproc dezvoltarea lor.
Sarcină
Realizează exercițiul b din manual, pagina 144
Temă pentru acasă
De citit tema din manual
Exercițiul c și d de la pagina 144