Sunteți pe pagina 1din 3

PROPRIETĂȚILE FIZICE

ȘI CHIMICE
ALE SUBSTANȚELOR
PROPRIETĂȚILE
O Sunt însușirile cu ajutorul cărora se recunosc substanțele.
O Clasificarea proprietăților:
O Proprietăți fizice
O Observabile: stare de agregare, gust, miros, culoare.
O Măsurabile: densitate, temperatură de fierbere/ topire, duritate.
O Proprietăți chimice:
O proprietatea de a arde a lemnului, a spirtului, a sulfului
O proprietatea de a rugini a fierului
O proprietatea de a cocli a aramei
O proprietatea de a fermenta a laptelui, mustului, vinului
Din ce categorie fac parte
următoarele proprietăți

S-ar putea să vă placă și