Sunteți pe pagina 1din 25

w w

r În 1881, chirurgul rus Nikolai Lunin a hrărnit oareci cu un amestec artificial de


to i constituen ii laptelui cunoscu i la momentul respectiv,
adică proteine, grăsimi, carbohidra i i săruri. Acetia au murit, în timp ce
oarecii hrăni i cu lapte natural s-au dezvoltat normal. A formulat o concluzie
precum că "un aliment natural ca laptele trebuie deci să con ină, pe lângă
ingredientele principale cunoscute, mici cantită i de substan e necunoscute
esen iale vie ii" Concluzia trasă de el a fost respinsă de ceilal i cercetători, care
nu au putut să reproducă rezultatele experimentelor sale. O diferen ă a fost
faptul că el a folosit zahăr normal (zaharoză), pe când ceilal i cercetători au
folosit zahăr din lapte (lactoză) care mai con inea încă cantită i mici de vitamina
B.

r În 1905, William Fletcher a descoperit că prin mâncarea orezului nedecorticat în


locul celui decorticat se prevenea boala beriberi. În anul următor, Frederick
Hopkins a afirmat că alimentele con in "factori accesori"²pe lângă proteine,
carbohidra i, grăsimi etc.²care sunt necesari corpului uman. Când Casimir
Funk a izolat complexul hidrosolubil de micronutrien i a cărui bioactivitate
fusese identificată de Fletcher, a propus ca acesta să fie numit "Vitamină".
Numele a devenit repede sinonim cu "factorii accesori" ai lui Hopkins, iar până
când s-a demonstrat că nu toate vitaminele sunt amine, cuvântul era deja
popular. În 1920, Jack Cecil Drummond a propus ca "e"-ul final să cadă, pentru
a se dezaccentua legătura cu "aminele", după descoperirea faptului că vitamina
C nu avea componentă aminică. În limba română, forma a rămas neschimbată,
spre deosebire de limba engleză.
c 
r

  
     
 

 
r !" # 

$#

 

 
% 
 & 
 


r
 
 &" % Ú Ú #
c r 


  "&
 $&

 
% %
r ' 
 

 #

& 

 $
&
 &#

$

 
 &
&#

$  
 
 #


r %

 


 
 
(
) '
 *$*+,#

-

 
% 
'. / '
r

 &
 
% 

r %

 % 

r 
  #

&
 
 $ 


 
# 
 #( $ $ 0

 $
 
 )
r • ڕ r 
  #


r ¯ ڕ r 


 ( )&#


r ¯ ڕ r 
 #


!12!
r -

 &
#
#
$#


 

3
r uڕ r 


 # (#

$-$ $2$4) 
 
 %


r uڕ¯ r 
 (#

5$66

!)  
 %

& 
  

Vitamina A r 
 

r 6% 
& $ #$ $ 
r 7 
  %&
89 
( 
#
)$&
 % #

 
r %

 &:***9,***

Vitamina D r 
 0


r !
 
 #

 -sunt untura de
 $
 r 1#

 - 

 


  #
% 
! 
6
r %

 &;**9<**

Vitamina E r 
r 1 
 $  $
&$ 
r  

 &
$ %

& &
 +, $&
 
 #"
r  

 
&
 & 
&

 
 &#

 &
 
 
Vitamina F
r

 2 &
 9 & 
%
 
 
&

& 9 
$& 

&
$ 0
&

$
&&# 
(&)
 $
& &


&
 
&  
r 6"% $  

 %


 #


Vitamina K r 
0 

r "&
&&

# (
#%
&
# %$$ )
 
(
 $ 0
)
r %

&#

 4 &
=$,9+ 
Vitamina B19


r 1 " &"
%$ 
$ 
  
(
 $


0
$

)
r %

 =9: 
& 
 


 
 & %
Vitamina B2 9 
 #

r 2  &

 

 
$  #

r 6 
$ 

   
 
#%

r 

$
&#" $ %

&#

 
5+ *$;9=$+ 
Vitamina B3 r Vitamina PP r  

 

r !
 & 
 #

 66 
&>&
&$ "$ 


&"
 

  
(
 


0
)
r ,*9,** &
 
%


# & " # %

r 6 ?@
 #A(&

 
)
Vitamina B6 9 
& %

r ! 


 &>&
&$ " 
&%$ 


&"
"
 
 
r #
%

 &
 + 
Vitamina B12 r  


r  
 &@#

 
A& 

 
 

r

 5=+ & 
 &3 $
 $ $& $$ 

 & 3 
$ 
&

$


r %

=9B
 
Vitamina C r 
& 

r !
 #

 !  &
$ %$ "
$ $ $# %$
&
(&& 
% & 1% 9cCDC
=E+F)
r 7 
 
 %

  

>&
+,9:* &#

!
Deficiente i excese de vitamine
r -  
 

 
 
  

 
 
 
    


     
 
 
 
 


  
 
    
 

   
  
    
 
 
 
 
r u
   
 

   


 
 
  u
    
 

 
   
     

u  
 

r w  

 

 
 


  

 
 
 

 


 
 

 


 

  

  â

r w 
         
        
        
 
r w  
    
  
      
   
 
      
 
  
     w  

 
      
   
 
  

r w      


 
 
  
 
       
             

r  
   
     
  
 
     
  
 
  
 
  
    
  
  
  
 
        

       
 
       
r   
  
    
   w       

    
      

   
   
 
 
 

r [ 
  
  
  
  

   
      
 
 
 
    
 

  
  

!"ww
[ 
       

 
  

          


 
  
  
      
    
   
     
         
     
 
 [ 
 
      
  
 
 " " # " w
 $% w
r ÷  
 &
u  '''''
 
  () ()(* (*
 

      


      
  


     

 

    


    
    !  

       
 w    

     


      
    
w  w" "!
"!

S-ar putea să vă placă și