Sunteți pe pagina 1din 32

Tema .

Funcţia de planificare
1. Esenţa şi necesitatea planificării. Tipuri de
planuri
2. Conţinutul şi etapele planificării strategice.
Ce este planificarea?

Planificarea – activitatea de identificare a scopurilor,


resurselor şi acţiunilor întreprinse pentru
realizarea acestor scopuri. Poate fi formală și
neformală.
• Scop
• Sarcini
• Resurse: $, materii prime, utilaje, personal s.a., timp.
• Responsabili de implementare
• Riscuri în proces de implementare
• Rezultate așteptate
Pentru ce planificăm?
 Pentru a argumenta că organizația noastră există.
Enunțând planurile sale o organizație declară prezența
sa; disponibilitatea anumitor resurse; intenția de a realiza
ceva etc.
 Pentru a comunica echipei și partenerilor direcția de
activitate și valorile. Călăuza enunțată fortifică spiritul
de echipă și servește drept motivație pentru cei ce o
acceptă – membrii echipei
 Pentru a determina niște standarde (cerințe) de activitate.
Ca exemplu: nivel de calitate - „zero defecte”, ”zero
reclamații”, mărirea volumului de vânzări cu 10 % în
2017 etc.
Tipuri de planuri
Exemple de scopuri strategice Fabrica de sticla
Pentru realizarea strategiei de dezvoltare întreprinderea își stabilește următoarele scopuri
pentru perioada de dezvoltare:
1. Majorarea volumului de producție al ambalajelor din sticlă de la 48 000 tone anual
(2018) la 80 000 tone anual (pînă în 2028) ceia ce constituie 67% și concomitent a
volumului de vînzări al ambalajelor din sticlă de la 45 000 tone anual (2018) la 75 000
tone anual (până în 2028) ceea ce constituie 67%;
2. Majorarea cotei de export în totalul vînzărilor de la 79% în anul 2018 la 85% în anul
2028;
3. Reducerea costurilor și consumurilor de producție nu mai puțin de 10% și anume din
contul diminuării tarifului la energia electrică cu 0,29 lei pentru 1 kWh sau cu 16% ca
urmare a racordării instalațiilor la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune
(110kV) precum și din contul diminuării tarifului la gazele naturale cu 396 lei pentru 1000
m3 sau cu 7% ca urmare a racordării instalațiilor la punctele de ieșire din rețelele de
distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune. Concomitent cu lansarea activității secției
de producere a ambalajelor din sticlă SMC Nr.1se vor reduce și consumurile indirecte de
producție pentru 1 tonă de produse fabricate;
4. Sporirea eficienței producerii ambalajelor din sticlă și anume a coeficientului de utilizare
a masei de sticlă CUMS de la 81 % în anul 2018 la 86% în anul 2028 ca urmare a
reutilării tehnice a cuptoarelor de topit sticlă și a mașinilor de fasonat sticlă, modernizării
producerii, precum și a sporirii productivității muncii;
Graficul Gantt
Trello- instrument/aplicație de stabilire și
gestiune a sarcinilor
Planificarea
strategică – proces
complex de stabilire
a misiunii, scopurilor
şi elaborare a
strategiei.
Procesul planificării strategice şi
managementul strategic

• proces complex de stabilire a misiunii, scopurilor şi


elaborare a strategiei
Domenii de analiză a mediului intern pentru
determinarea punctelor forte & slabe
Marketing Finanţe Producţie
Strategia de preţ Norma profitabilităţii Tehnologia de fabricare a
Cota de piaţă Disponibilitatea creditelor produsului
Strategii de promovare Viteza de rotaţie a capitalului Gradul de uzură a utilajului
Eficacitatea reclamei și eficiența circulant Sistemul de aprovizionare şi
reclamei Norma de recuperare a depozitare
Reputaţia produsului investiţiilor Productivitatea muncii
Servicii post-vânzare Lucrări de cercetare-dezvoltare

Resurse Umane Imaginea şi cultura organizaţională


Calificarea şi experienţa personalului
Metode de selectare,angajare,perfecţionare Convingerile şi valorile organizaţiei
Metode de stimulare a personalului Impresia pe care o produce produsul şi
Stabilitatea personalului, disciplina organizaţia, în ansamblu
Satisfacţia din muncă
Exemple de punte forte și puncte slabe
Puncte forte Puncte slabe
• • lipsa unor direcţii strategice
resurse financiare adecvate clare
• calificare înaltă a •
personalului. slăbirea poziţiei
concurențiale
• reputaţie favorabilă la •
consumatori. utilaj învechit.
• • insuficiența abilităţilor de
Tehnologii performante. management.
• lider cunoscut pe piaţă. • lipsa unor competenţe și
• avantaje în domeniul calificări cheie ale
cheltuielilor. personalului.
• abilităţi inovaţionale şi • reprezentare vagă despre
posibilitatea realizării lor. presiunea concurenţială.
• management performant. • întârziere în domeniul
cercetărilor.
• abilităţi de marketing
inferioare.
Exemple de pericole și oportunități
Oportunităţi Pericole
• pătrunderea pe noi • apariţia concurenţilor
pieţe sau segmente de noi
piaţă. • încetinirea creşterii
• scăderea ratei pieţii.
dobânzii bancare. • politica nefavorabilă a
• accelerarea creşterii guvernului,presiunea
pieţei concurenţială
• creșterea puterii de crescândă.
cumpărare a • modificarea ecesităţilor
populației. consumatorilor.
• scăderea ratei • schimbări demografice
dobânzii bancare. nefavorabile.
• înlăturarea barierelor • instabilitatea situației
comerciale pe piețele politice.
externe.
Interdependența elementelor
Viziunea
- reprezintă o stare ideala proiectata în viitor
(mai mult de 10 ani) și care configurează o posibilă
și dezirabilă dezvoltare  a organizației.
- răspunde la întrebarea: INCOTRO NE INDREPTAM?
si CUM VOM FI IN VIITOR? 
Ford Motor Company - "Viziunea noastră este sa devenim
prima firmă din lume în domeniul produselor și serviciilor
auto pentru piața utilizatorilor individuali. 
Philips:Într-o
Philips lume în care tehnologia atinge fiecare aspect al vieţii noastre de zi cu zi,
noi vom fi un furnizor de soluţii de vârf în domeniile sănătăţii, stilului de viaţă şi
tehnologiei, aspirând să devenim cea mai admirată companie din domeniul nostru
de activitate din punctul de vedere al mandatarilor noştri.
Viziunea Companiei
Ce este de fapt Viziunea și cum se dezvoltă aceasta? Viziunea strategică descrie
situația dorită după o anumit perioadă definită în condiții ideale, pornind de la situația
actuală. Aceasta determină direcția de dezvoltare și motivează la acțiune. Cu alte
cuvinte, viziunea companiei trebuie să răspundă la întrebarea: unde ne-am dori să
fim? Și trebuie să fie:
•Bazată pe valorile comune;
•O imagine atractivă și plină de încredere a viitorului;
•Ceva care nu este încă real, dar poate fi adus la viață în gândurile noastre;
•Locul în care începe ziua de mâine;
•Să dea o formă mai pozitivă și mai clară viitorului;
•Farul care te ghidează.
Exemple de Viziune:
• “Să fim o companie cea mai de succes și cea mai importantă în
tehnologia informației la nivel mondial”, – IBM.
• “Să punem un PC în fiecare birou din America”, – Bill Gates,
Microsoft.
• “Șase Honda în fiecare garaj”, – Honda Motors, 1990.
• “De a fi distribuitorul Leader în Europa”, – Grupul Orbico.
• “Creăm în Republica Moldova un mediu de afaceri corect,
competitiv și sustenabil”, – Dreamups Innovation Campus.
• “Instituția va tinde spre perfecționarea sistemului vamal, astfel
încât Serviciul Vamal al Republicii Moldova să se bucure de o
apreciere înaltă și să fie recunosc ca find una dintre cele mai
moderne, eficiente și transparente autorități de stat”, – Serviciul
Vama al Republicii Moldova.
Misiunea
- Descrie intr-o fraza motivația existențială a organizației
pentru 3-5 ani:
- Este in mod uzual legată de produsele si serviciile
firmei, de piețele pe care operează și de clienți.
- Răspunde la întrebările: CE FACEM? si PENTRU CINE?
- viziunea exprimă o stare ideală, misiunea exprimă o evoluţie
spre această stare.
 

  Ford Motor Company - "Suntem o familie globala, cu o moștenire de care suntem


mândri, dedicați cu pasiune furnizării mobilității personale pentru oamenii de toata
lumea". 
— Zappos – ”Delivering Happiness” – (comentariu: CE INSEAMNA ACEASTA MISIUNE? …согласно
исследованию Gallap, 87% сотрудников всех компаний мира ощущают себя несчастными: они не видят смысла в
своей деятельности, не чувствуют к ней интереса. Мы пытаемся поменять методы работы в компаниях так, чтобы
люди стали вовлечены в работу, перестали трудиться только ради денег. Неважно, как конкретно этого добиваться
— с помощью холакратии, иерархической структуры или любых гибридных форм между этими полюсами. Главное,
чтобы работа ассоциировалась у сотрудников с ощущением их индивидуальности, гармонировала с их ценностями,
помогала им развивать те качества, которые они сами в себе ценят.)
Exemple de Misiune:
• ”Suntem doamne și domni care servesc doamne și domni”, – Ritz Carlton Hotels.
• ”Oferim un mijloc pentru deplasarea în sus și în jos a persoanelor și a bunurilor, mai fiabil decât
oricare altul în lume”, – Ascensoare Otis.
• ”Rezolvăm inovativ probleme imposibil de rezolvat”, – 3M.
• ”Facem oamenii fericiți”, – Walt Disney.
• “Să ofere servicii de vânzări, de management al brandurilor și de logistică de calitate superioară
pentru partenerii noștri de afaceri, să crească cotele de piață ale brandurilor noastre în cadrul
categoriilor din fiecare piață, să stabilească relații de calitate de lungă durată cu partenerii de
afaceri, să crească mediul care inspiră excelență în ceea ce facem”, – Orbico Moldova.
• “Misiunea noastră este să aducem pe mesele dvs. produse sigure din punct de vedere
alimentar, satisfăcând gusturile tuturor și oferindu-vă tot ce e mai bun, mai divers, mai sănătos
și accesibil”, – Franzeluța.
• “Noi aspirăm spre combinarea armonioasă a doleanțelor acționarilor noștri cu satisfacerea
maximală a cerințelor consumatorilor și cu protecția intereselor generațiilor prezente și
viitoare”, – Sudzucker Moldova.
• “Misiunea noastră este de a acorda, prin activități de consultanță, informare și instruire, sprijin
profesionist firmelor, organizațiilor publice și neguvernamentale din Republica Moldova în
efortul lor de a deveni organizații model, respectate de clienți, investitori și competitori pentru
calitatea înaltă a serviciilor și produselor oferite”, – Axa Management Consulting.

Exemple de misiuni:
ORANGE: Misiunea noastra în Moldova este de a aduce telefonia mobila fiecărui,
indiferent de locul de trai sau amplasare, pentru a face comunicarea mai intensă
și pentru a asigura accesul la cele mai interesante inovatii. 

MICROSOFT: Noi, cei din cadrul companiei Microsoft, lucrăm pentru a oferi
posibilitatea oamenilor și întreprinderilor din întreaga lumea să-și realizeze
întregul lor potențial.

KODAK: A furniza consumatorilor soluţiile de care aceştia au nevoie pentru a


captura, stoca, procesa, exporta şi transmite imagini, oriunde, oricând.

L’ORÉAL : În cadrul L’ORÉAL, avem convingerea că toată lumea aspiră la


frumuseţe. Misiunea noastră este să ajutăm bărbaţii şi femeile din întreaga lume
să conştientizeze această aspiraţie şi să îşi exprime personalitatea la maxim.
Acestea sunt lucrurile care dau sens şi valoare activităţii noastre şi vieţii active a
angajaţilor noştri. Suntem mândri de munca noastră.
Exemplu de argumentare a deciziei de schimbare a
misiunii TUCANO

• Inca la sfirsit de 2016 am decis cu echipa sa revizuim misiunea Tucano Coffee.


Formularea veche "Coloram viata prin Dragoste si Atmosfera noasta deosebita!"
deosebita!
era cam banala, nu ne mai inspira si incarca cu energie. Dupa parerea mea
aceasta este principala sarcina a misiunii. Pentru mine personal era foarte
important ca misiunea companiei pe care o conduc sa rezoneze cu misiunea mea
personala. Dupa citeva zile de chinuri am reusit sa o formulam. Ce s-a primit ne
place. S-a primit ca si valorile noastre le-am inclus in ea. Eu sper ca aceste
cuvinte sa ne ajute sa ne trezim mai inspirati si motivati in fiecare dimineata.
Pentru mine personal asta lucreaza deja!
Misiunea Tucano Coffee este:
• Sa cream un nou concept de coffee shop-uri – CREATIVE COFFEE SPACES.
Pentru noi, ele înseamna mai mult decit doar localuri cu cafea specialty. Ele
inspira şi transforma Echipa, Oaspetii şi Partenerii nostri. Ei devin mai deschisi,
mai uniti, mai creativi, mai simpli si mai aproape de natura.
- Scopul este o finalitate spre
realizarea căreia este orientată
activitatea organizaţiei.
- Scopurile se elaborează în baza
misiunii.
Domenii de elaborare a scopurilor
• Profit: creșterea profitului,
• Vânzări/Piaţă: mărirea/menținerea cotei de piață
• Productivitatea muncii angajaților: mărirea Wm..
• Producţie: mărirea/menținerea/scăderea volumului de producție.
• Resurse financiare: optimizarea/reducerea cheltuielilor.
• Capacităţi de producţie: mărirea gradului
de utilizare a capacităților de producție.
• Cercetări și realizarea inovaţiilor: de realizat activitate
inovațională mai intensă, de lansat 2 produse noi.
• Resurse umane: îmbunătățirea competențelor angajaților.
• Responsabilitate socială: creșterea nivelului de implicare a
firmei în programe sociale.
Tehnica SMART
 Specific – înseamnă că un obiectiv indică exact ceea ce se dorește a se
obține.
Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lăsa loc de îndoieli, vizează
rezultate concrete, nu rezultate in general.

Ex: scop/ obiectiv general – “organizarea training-ului p-u angajații firmei X”


Ex: scop/obiectiv specific – “organizarea training-ului pe tema “Eficientizarea
vînzărilor ” p-u angajații din Departamentul de Vînzări ai firme X”

 Măsurabil – înseamnă ca un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie


calitativ.
Un obiectiv/scop măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului
că a fost atins ori nu sau, în ce măsura a fost atins.
Ex: scop/obiectiv general – “organizarea training-ului p-u angajații firmei X”
Ex: obiectiv / scop măsurabil – “organizarea training-ului pe tema
”Eficientizarea vînzărilor ” p-u 4 angajați din Departamentul de Vînzări ai firmei
X.
Relevant – Realizarea unui scop/obiectiv trebuie sa
contribuie în mod nemijlocit la atingerea unui scop
mai mare, mai general.

Ex: în cazul de mai sus, în care obiectivul / scopul concret este


“organizarea training-ului pe tema ”Eficientizarea vînzărilor ” p-u 4
angajații din Departamentul de Vînzări ai organizației X”, impactul
treningului este creșterea vînzărilor firmei X.

Termene: Obiectivele/scopurile concrete trebuie întotdeauna să


includă o limită de timp pentru a permite de decis dacă au fost
îndeplinite.

Ex: obiectiv încadrat in timp – “organizarea în perioada 17-18 noiembrie


2014 a unui training pe tema pe tema ”Eficientizarea vînzărilor ” p-u 4
angajații din Departamentul de Vînzări ai firmei X .”
 Abordabil de Atins/realizabil – înseamnă ca un obiectiv/scop poate fi
într-adevăr atins.
Prin definirea obiectivului nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins în
condițiile date (Ex: nu se poate realiza o autostradă într-o săptămână și nici
peste un ocean, dacă adâncimea apei în unele locuri este de cîtiva km.);

Ex: obiectiv de atins/realizabil – “organizarea în perioada 17-18 noiembrie 2014


a unui training pe tema pe tema ”Eficientizarea vînzărilor ” p-u 4 angajați din
Departamentul de Vînzări ai organizației X” .

Ex: obiectiv nerealizabil: “organizarea unui training de 1 oră pe tema


”Eficientizarea vînzărilor ” p-u 4 angajați din Departamentul de Vînzări ai
organizației X” în condițiile în care aceștia nu au experiență în domeniu și
nici studii.
Exemple de aplicare a Tehnicii SMART
• Reducerea numărului de reclamații până la sfârșitul anului - Reducerea cu 13 % a
numărului de reclamații de la clienții nemulțumiți pînă la sfârșitul anului 2013.
• Creșterea cu 30 % a numărului de persoane care pot rezolva o cerere tehnică. -
Creșterea numărului de angajați care pot rezolva o cerere de intervenție tehnică
hardware de la 6 la 8 persoane, prin specializarea personalului existent până la
1.06.2011.
• Angajarea în timpul apropiat a încă 2 persoane. - Angajarea până la 1.03 2015 a 2
marketologi în cadrul dep. MK, în scopul îmbunătățirii activității departamentului.
• Menținerea nivelului actual de calitate a serviciilor livrate de firma noastră. -
Menținerea în perioada de 1.01.2014-1.01.2015 a nivelului actual de calitate (2 %
neconformități în total) pentru serviciile de consulting prestate de firma noastră
• Contactarea noilor potențiali clienți și înscrierea lor în baza de date. - Contactarea
telefonică 50 noi potențiali clienți și înscrierea lor în baza de date a băncii până la
30.03.2015)
• Mărirea numărului de zile de formare profesională pentru salariați din
departamentul nostru. Mărirea cu 2 zile a numărului de zile de formare
profesională pentru toți salariații din departamentul X în perioada 1.01.2014.-
1.01.2015)
Caracteristici ale scopurilor
/obiectivelor
• Concrete şi măsurabile
• Determinate în timp
• Ambiţioase, dar reale
• Coordonate
• Acceptate
• Legătură cu remunerarea
• Aranjate în ordinea importanţei lor (ex. Client
fidel 2 rochii, client ocazional-1 rochie,frecventarea trainingului,
plecare in Italia p-u materii prime- 1 saptamina-de ierarhizat)
Strategia - indică ce trebuie să facă organizaţia pentru
a-şi îndeplini misiunea.

 Strategia diversificării – promovarea unor activităţi în domenii de


afaceri care se diferenţiază în mod clar de domeniul de afaceri curent
al firmei, formarea corporaţiilor de tip conglomerat (produse
alimentare+produse cosmetice+chimie casnică)
•  strategia de integrare orizontală – absorbirea unor firme care
realizează produse sau servicii similare cu cele ale firmei absorbante.
(Bucuria + Nefis)
•  strategia integrării verticale – extinderea operaţiunilor unei firme în
domenii de afaceri conexe, exploatate până atunci de furnizorii sau
clienţii firmei.(extragere+prelucrare+comercializare)
 strategia stabilităţii este promovată de firmă când aceasta este
satisfăcută de situaţia curentă. Firma face puţine schimbări în ceea ce
priveşte produsele, pieţele sau metodele sale de producţie. Volumul
activităţilor rămâne, în general, acelaşi.
 strategia lichidării – vânzarea sau dizolvarea întregii firme;

S-ar putea să vă placă și