Sunteți pe pagina 1din 9

Satul în care trăiesc-

Am să vă spun acum
cinstit O spun făr-a
De ce din ţară-am emigrat: denigra-
N-aveam o sursă de venit Este încă românesc,
Şi-am prins o sursă de Că nu poate...
plecat.
emigra!
Conceptul de ,,migrație,,
• Migrația –este fenomenul ce constă în deplasarea unor mulțimi de
persoane dintr-o arie teritorială în alta , urmată de schimbarea
domiciliului și de incadrarea într-o formă de activitate ăn zona de
sosire
• In raport cu o populație dată migrația se împarte în :-emigrație
-imigrație
Migrații contemporane celebre

• Migrația evreilor din diaspora după Holocaust


• Migrația germanilor din Prusia Orientală după conferința de la
Potsdam
• Migrația polonezilor din estul Poloniei dupa 1945
Problema migrației azi .Tipologia migrațiilor

• Cauzele migrațiilor –economice


-sociale
-religioase
-politice
-geografice
• Natura migrațiilor –interne,externe,temporare ,definitive,circulare,
globale,impuse,fortate
Identificati cauzele
acestor forme de
migratie
Migrația în Europa de vest
• Intre 1945-1990
• DupăAl Doilea Război Mondial în Europa de vest s-a înregistrat o
creștere a natalității cunoscută sub numele ,,baby boom,,
• Acest fenomen de creștere demografică a fost favorizat de următorii
factori :-Politici de ajutor social
-creșterea nivelului de trai
-progresele înregistrate în igienă și asistență medicală
-alimentația
-deschiderea granițelor pentru muncitorii străini
Între 1990-2000
• Se înregistrează o incetinire a creșterii demografice ca urmare a
următoarelor cauze :
-schimbarea mentalitătilor în privința inmulțirii populației
-practici contraceptive
-scăderea numarului căsătoriilor
-creșterea homosexualității ,alcoolism,tabagism
Consecințe ale procesului migrației europene :-până in anii 80 C.E.E –
inregistra un nr de aproximativ 14 milioane de imigranti
-apariția unui negativism în rândul opiniei publice vest –europene
-apariția dezechilibrelor de natură politică ,economică și de securitate
Migrația în Europa de est
• Dupa anul 1945 Europa a fost împărțită în sfere de influență ca urmare
a declansării Războiului Rece ,astfel Europa de est a intrat în sfera de
influență a U.R.S.S
• În această parte a Europei ,,libera circulație,, a fost permisă doar in
cadrul blocului comunist fără posibilitatea de schimbare a domiciliului
decât in condiții specifice ,incălcându-se dreptul omului la libera
circulație
• După 1990 a început emigrația forței de muncă din Europa de est spre
Italia,Spania,Portugalia,Franța ,Marea Britanie
• Ce este MIGRAȚIA ?
• Enumerați 4 tipuri de migrații
• Enumerați 4 cauze ale migrațiilor
• Enumerați 2 consecințe pozitive si 2 negative ale fenomenului
migrației
• Precizați care regiuni ale Europei sunt mai vantajate de acest fenomen
și de ce ?

TU CE ALEGI ȘI DE CE ?