Sunteți pe pagina 1din 15

Batometru

Lucrarea practică:
Metode de apreciere a apei potabile
• Batometru (sau butelie Nansen
sau butelie de prelevare) se
numește un instrument special,
folosit în lucrările oceanografice
la luarea probelor de apă de
mare de la diferite adâncimi, în
vederea măsurării parametrilor
fizici, chimici sau biologici ai apei
la un anumit nivel, fiind construit
pentru prima dată de zoologul și
cercetătorul polar Fridtjof
Nansen în jurul anului 1910.
• Batometrul constă dintr-un un tub cilindric
deschis la ambele capete, prin care apa circulă
liber în timpul scufundării instrumentului.
• La adâncimea dorită pentru luarea probei de apă,
capetele tubului pot fi închise ermetic cu capace,
înmagazinîndu-se în interior o cantitate de apă de
mare, care este apoi scoasă la suprafață, fără să se
amestece cu apa din straturile superioare.
• Majoritatea batometrelor moderne sunt
prevăzute cu un termometru special, reversibil,
care măsoară și memorează temperatura apei la
adâncimea de la care se recoltează proba de apă.
Prelevarea probelor de apă pentru analizele
fizico-chimice
• Recoltarea probelor de apă este o etapă importantă
în analiza apei, probele trebuie să fie reprezentative
şi să nu permită modificări în compoziţia şi calitatea
apei.
• Apa se recoltează în flacoane de sticlă, incolore,
bine spălate şi uscate. Modul de recoltare depinde
de sursa de apă.
• În rezervoare şi cisterne, sticla se va introduce direct
în apă, la distanţă suficientă de fund şi de suprafaţă.
• Dacă rezervoarele sunt adânci, sticlele sunt
montate pe o armătură metalică grea, care
permite scufundarea, numită sondă
(batometru).
• (*batometru = aparat cu care se iau probe
de apă de la diferite adâncimi pentru a
determina aluviunile transportate de râuri)
• (*aluviuni = material format din bolovani,
mâl, nisip şi pietriş, adus de apele curgătoare
şi depus pe fundul albiei, pe luncă sau la
vărsare).
• Recoltarea probelor de apă de la pompă se face după
o prealabilă pompare a apei timp de 20 minute
pentru a îndepărta apa stagnată.
• Din reţeaua de distribuţie, recoltarea se face de la
robinet, după ce acesta a fost curăţat şi lăsată să
curgă cel puţin 5 minute.
• Recoltarea apei din fântâni se face în funcţie de
construcţia acestora. Dacă fântâna are pompă se va
proceda ca şi la robinet.
• Pentru fântânile obişnuite, recoltarea se face la 10-30
cm de la suprafaţa apei, cu ajutorul batometrului, sau
prin scoaterea apei cu găleata fântânii şi umplerea
ulterioară a sticlelor.
• Probele recoltate vor fi însoţite de o fişă de recoltare care
caracterizează momentul recoltării şi starea sanitară a
sursei.
• Fişa trebuie să cuprindă: numărul probei, sursa de apă din
care s-a făcut recoltarea, destinaţia apei, temperatura apei
şi a aerului în momentul recoltării, scopul analizei,
condiţiile meteorologice în timpul recoltării, numele şi
calitatea persoanei care a făcut recoltarea.
• Pentru apele recoltate din fântână se va nota dacă aceasta
este publică sau individuală, adâncimea până la oglinda
apei, grosimea stratului de apă, distanţa faţă de sursele de
impurificare posibile (latrine, grajduri, platforme de gunoi,
etc.).
• Cantitatea de apă recoltată depinde de natura
analizelor solicitate şi alcătuieşte 2 – 5 litri.
Transportul şi conservarea probelor de apă
este funcţie de gradul de puritate sau de
impurificarea apei de cercetat.
• În general, este indicat să treacă un timp scurt
între recoltarea şi analiza probelor de apă, de
maximum 4 ore de la recoltare.
• Transportul se face în lăzi izoterme (6-10 C). Dacă
analiza nu se poate face în intervalul de timp
optim, probele se pot conserva astfel: pentru
determinarea tuturor formelor de azot şi a
oxidabilităţii, apa se recoltează în sticle separate în
care se adaugă 2 ml acid sulfuric la 1:1 apă.
• Probele conservate se ţin la o temperatură de 6 –
10 C şi se iau în lucru în modul următor:
 probele de apă destul de curate – cel târziu peste
48 de ore din momentul recoltării;
 probele cu apă poluată - peste maximum 12 ore
din momentul recoltării.
• Probele neconservate se vor lucra astfel:
 fixarea oxigenului, clorului rezidual,
temperatura şi determinările organoleptice se
fac la faţa locului;
 turbiditatea, culoarea, conductibilitatea, pH-
ul, suspensiile, reziduul, fosfaţii, oxidabilitatea,
formele de azot – în primele 4 ore de la
recoltare;
 alcalinitatea, aciditatea, duritatea – în primele
24 ore de la recoltare.
Butelia tip Ruttner concepute
pentru prelevarea probelor de apa
de la adancimi mari din lacuri,
izvoare, fantani, sonde, etc. cu
termometru intern pentru
inregistrarea temperaturii in situu;
disponibile cu volum de 1.7 lit 3 lit.
si 5 lit.

Prelevator/Batometru apa
Limnos. Conceput pentru prelevari
verticale, are incorporat
termometru pentru inregistrarea
temperaturii in situu, potrivit pentru
prelevare pe puntea barcilor,
disponiil cu volume de 2 lit. 2,6 lit.
3,5 lit. 4,2 lit. 5 lit. si 7 lit...
Prelevatoare Van Dorn pentru
prelevari orizontale sau
verticale,ideale pentru prelevarea
probelor in apropierea fundului in
fluviile, raurile, lacurile, cursuri de
apa, sau in apa stratificata; volume
disponibile 2 lit. 3 lit. 4.2 lit. 5 lit.
6.2 lit. 8.2 lit. ..

Prelevator de apa tip Niskin.


Prelevator cilindric poate fi utilizat
individual sau in serie de 2, 3, 4, 12
sau 24 de cilindre, fiecare cilindru
poate fi programat individual cu
timer pentru prelevarea probelor ..
Batometru Kemmerer. Prelevator
universal pentru luare probe de la
adancimi de peste 1 metru din
lacuri, canale, puturi de apa, fantani
si apa de mare

Carusel cu batometre.
Sistem cu seringi multi-posturi
pentru prelevarea probelor de apa
de la diferite adancimi de pana la
6000 m, disponibil pentru 3, 8, 12,
24 si 36 seringi prelevare cu volum
de 50 ml, 100 ml si de 500 ml.

S-ar putea să vă placă și