Sunteți pe pagina 1din 24

Efectul fotoelectric

extern
Proiect realizat de: Matache Theodor
si
Tabara Valentin
Heinrich Hertz, în 1887, a constatat că descărcarea
electrică dintre două sfere se produce mai uşor dacă
are loc în prezenţa luminii ultraviolete.
Wilhelm Hallwachs, în 1888 constată că placa de zinc pusă
la un electroscop şi supusă acţiunii radiaţiilor ultraviolete:

Zn UV

►se descarcă dacă iniţial


era încărcată negativ

+
+
Electroscop +

►se încarcă pozitiv dacă


iniţial era neutră
+ +
+ +
►rămâne încăcată pozitiv, dacă + +
iniţial era încărcată pozitiv, dar
foiţa electroscopului deviază mai
mult

Din acest experiment Hallwachs a tras concluzia că sub acţiunea


radiaţiilor ultraviolete placa de zinc emite particule încărcate negativ
numite electroni

http://www.youtube.com/w
atch?v=WO38qVDGgqw
Emisia electronilor de către un corp aflat sub acţiunea radiaţiilor
electromagnetice se numeşte efect fotoelectric extern

http://phet.colorado.edu/en
/simulation/photoelectric
http://www.lpscience.fatcow.com
/mgagnon/Photoelectric_Effect/p
hotoelectriceffect1.htm
Efectul fotoelectric a fost studiat experimental de Phillip
Lenard, iar în 1905 primeşte premiul Nobel pentru descoperirea
legilor efectului fotoelectric.
Dispozitivul experimental
Schema electrică
arc electric

filtru

tub de sticlă

C e- A
A
V
R

- +
Caracteristica curent-
tensiune
Menţinând constante frecvenţa şi fluxul radiaţiilor, intensitatea curentului
variază cu tensiunea electrică aplicată între electrozi
►dacă tensiunea între electrozi este zero,
curentul fotoelectric este diferit de zero
I = I0 , deoarece cei mai rapizi electroni
I
ajung la anod
►dacă între electrozi se aplică o tensiune
legând borna pozitivă a bateriei la anod şi
borna negativă la catod, intensitatea
I0 curentului creşte odată cu tensiunea. Când
IS toţi electronii emişi ajung la anod se obţine
curentul de saturaţie IS
►dacă între electrozi se aplică o tensiune
U legând borna pozitivă a bateriei la catod
US 0 şi borna negativă la anod, intensitatea
curentului scade odată cu tensiunea şi
EC , max  eU S devine zero pentru tensiunea de stopare US
Legile efectului fotoelectric
I Se trimite pe catod, pe rând,fascicule
III de radiaţii de aceeaşi frecvenţă şi
IS 3 fluxuri Φ1, Φ2, Φ3 , apoi se construieşte
caracteristica curent - tensiune
II
IS 2 Prima lege a efectului fotoelectric:
I
IS 1 Intensitatea curentului fotoelectric de
U saturaţie este direct proporţională cu
fluxul radiaţiilor electromagnetice
US incidente, când frecvenţa este constantă
Φ3 > Φ2 > Φ1
I
violet
3
Se modifică frecvenţa radiaţiilor incidente galben
schimbând filtrul , se măsoară pentru 2
fiecare frecvenţă, tensiunea de stopare roşu
US şi se calculează energia cinetică 1
maximă pentru orice valoare a fluxului
U
incident
US 3 US 2 US 1

A doua lege a efectului fotoelectric: ECmax

Energia cinetică maximă a fotoelectronilor


emişi creşte liniar cu frecvenţa radiaţiilor şi
nu depinde de fluxul acestora

0
Se repetă experimentul pentru catozi din materiale diferite
ECmax
K Na Zn W


01 02 03 04
A treia lege a efectului fotoelectric:

Efectul fotoelectric extern se poate produce numai dacă frecvenţa


radiaţiei incidente este mai mare sau cel puţin egală cu o valoare
specifică fiecărei substanţe, numită frecvenţă de prag
A patra lege a efectului fotoelectric:
Efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu
Efectul fotoelectric a fost explicat de
Einstein în 1905, cu ajutorul teoriei
cuantelor.
Energia unei cuante:

E = h
h = 6,625 · 10 -34 Js, constanta lui Planck
 - frecvenţa radiaţiei
Einstein primeşte premiul Nobel pentru fizică în 1921, pentru explicarea
efectului fotoelectric.
Mărimi caracteristice
fotonului
Mărimea caracteristică Formula matematică

Energia E = h

Masa de repaus m0 = 0
h
Masa de mişcare m 2
c
Viteza v = c = 3 ·108 m/s
h h
Impulsul p 
c 
Sarcina electrică q=0
Explicarea legilor
Einstein consideră că în efectul fotoelectric un foton incident este absorbit
de un electron din interiorul corpului, căruia îi cedează întreaga sa
energie

Aplicând legea conservării energiei se obţine:

mv 2
Ecuaţia lui Einstein: h  L 
2
h - energia fotonului incident
L – lucrul mecanic de extracţie necesar extragerii electronului din corp

mv 2 - energia cinetică a fotoelectronului extras


2
Legea întâi:
Creşterea fluxului radiaţiilor monocromatice incidente are loc atunci când
creşte numărul fotonilor incidenţi. Mărirea numărului de fotoni conduce la
creşterea numărului de electroni extraşi şi, implicit la creşterea intensităţii
curentului fotoelectric de saturaţie 2
mv
Legea a doua: Din ecuaţia lui Einstein:  h  L
2
adică energia cinetică a electronilor extraşi variază liniar cu frecvenţa
radiaţiilor incidente
Legea a treia:
Dacă frecvenţa radiaţiilor incidente scade atunci scade energia fotonilor
incidenţi, micşorându-se şi energia cinetică a fotoelectronilor emişi
Pentru o frecvenţă 0 (frecvenţă de prag) energia cinetică fotoelectronilor
este nulă, iar lucrul mecanic de extracţie este: L = h0
Pentru frecvenţa  < 0 efectul fotoelectric nu mai este posibil
Legea a patra:
Interacţiunea dintre un foton şi un electron producându-se într-un interval
de timp neglijabil 10-9 s, efectul fotoelectric se produce aproape instantaneu
Aplicaţiile efectului
fotoelectric

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Celula fotoelectrică
Părţi componente catod anod

anod filtru
catod
circular

tub de
sticlă

tub de sursă de
sticlă lumină
Aplicaţiile celulei
Bariere optice fotoelectrice
Dispozitive de protecţie
optoelectrice pentru
monitorizarea accesului
în zone periculoase
Senzori de lumină pentru deschiderea şi închiderea automată a
uşilor şi copertinei
Senzori de lumină pentru deschiderea şi închiderea automată a
luminii
Senzori de lumină pentru recunoaşterea obiectelor
Bibliografie

http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric
http://www.youtube.com/watch?v=WO38qVDGgqw
http://www.lpscience.fatcow.com/mgagnon/Photoelectric_
Effect/photoelectriceffect1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=v5h3h2E4z2Q
www.youtube.com/watch?v=0qKrOF-gJZ4
http://wwwens.uqac.ca/chimie/Physique_atom/Chap_htm/CHA
P_4.html

S-ar putea să vă placă și