Sunteți pe pagina 1din 5

Cap.

II Procedeele specifice metodei


contabilităţii
2.1 Bilanţul contabil
2.2 Contul – instrument de înregistrare, calcul şi control
2.3 Balanţa de verificare

2.1 Bilanţul contabil


2.1.1 Definiţie, importanţă, funcţii, structură;
2.1.2 Tipuri de modificări bilanţiere;
2.1.3 Situaţia performanţei financiare
(cheltuieli, venituri, rezultate).
2.1.1 Definiţie, importanţă, funcţii, structură – bilanțul contabil

Bilanţul contabil → instrument specific contabilității, cu ajutorul căruia


se prezintă existența elementelor patrimoniale și a rezultatului exercițiului la
un moment dat.
Elementele patrimoniale prezentate în bilanț sunt constituite din
elemente de A și P (utilizări și resurse), iar rezultatul exercițiului din profit
sau pierdere.
La baza elaborării bilanțului stă principiul dublei reprezentări, care
presupune reflectarea elementelor patrimoniale sub 2 aspecteː
 sub aspectul componenței și destinației economice al bunurilor (al
utilitatii si functionalitatii);
 sub aspectul surselor de finantare/ a modului de dobândire a bunurilor
economice.
Bilanțul are forma unui tabel cu 2 părți de mărimi egaleː
 partea stângă → ACTIV – prezintă bunurile economice după componență
și destinație;
 partea dreaptă → PASIV – prezintă sursele de finanțare a bunurilor
economice.
Alături de acestea în bilanț este consemnat și rezultatul exercițiului
sub formă de profit (P) sau pierdere (A).
Între cele 2 părți, A și P trebuie să existe întotdeauna egalitate în virtutea
principiului dublei reprezentări.

Ecuația bilanțului (egalitatea bilanțieră)

ACTIV (Utilizări) = PASIV (Resurse)

Forma de principiu a bilanțului contabil

Bilanț contabil încheiat la data de........


ACTIV PASIV
1. Specificarea în expresie valorică 1. Specificarea mărimii valorice a
a bunurilor economice surselor de finanțare a bunurilor
economice
2.Pierdere 2.Profit
TOTAL ACTIV TOTAL PASIV
FUNCŢIILE FUNCŢIA
FUNCŢIA DE PREVIZIONALĂ
BILANŢULUI
INFORMARE Se bazează pe
CONTABIL
are la bază rolul posibilitatea oferită de
fundamental al bilanţului bilanţ de a orienta
în sistemul informaţional activitatea economică
economic. viitoare a unităţii.

Informaţiile din bilanţ Managerii, administratorii,


servesc atât factorilor de FUNCŢIA DE ANALIZĂ A acţionarii, investitorii, etc.
decizie cât şi altor ACTIVITĂŢII ECONOMICO- folosesc datele şi
persoane fizice şi FINACIARE informaţiile furnizate de
juridice: acţionari, clienţi, bilanţ din perioada
salariaţi, organe fiscale, se bazează pe corelaţiile obligatorii curentă pentru a
furnizori, creditori, dintre posturile bilanţului sau dintre prognoza activitatea
instituţii bancare etc. bilanţ şi celelalte componente ale viitoare a unităţii.
situaţiilor financiare anuale, stabilind
un diagnostic al situaţiei financiare şi
al rentabilităţii unităţii.
Pe baza bilanţului contabil se
calculează şi se analizează periodic
activitatea economico-financiară a
unităţii calculându-se indicatorii
esenţiali evidenţiindu-se factorii de
influenţă a fenomenelor şi
proceselor economice.
După modul de aşezare a elementelor de activ şi de pasiv în bilanţ, teoretic
conceptual există două scheme de bază:
1) Bilanț orizontal ( sub formă de cont) → se prezintă sub forma unui tabel cu 2
părți ( A, P)
Se bazează pe ecuaţia fundamentală:

Activ
Activ =
= Capital
Capital propriu
propriu +
+ Datorii
Datorii

2) Bilanț vertical ( sub formă de listă) → se prezintă sub forma unuei liste în care
este desfășurat mai întâi activul, cu reprezentarea activelor și în continuare
pasivul, cu reprezentarea datoriilor și capitalului.

Se bazează pe ecuaţia fundamentală:

Activ
Activ –– Datorii
Datorii =
= Capital
Capital propriu
propriu

Această schemă pune în evidenţă patrimoniul net (situaţia netă, capital


propriu).