Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Calculația

2.1 Calculația - definiție, importanță


2.2 Exemple de calculații
2.1 Calculația - definiție, importanță
Calculația → ansamblu de operații matematice efectuate pentru stabilirea
unor indicatori economico-financiari, evaluarea elementelor patrimoniale,
stabilirea rezultatelor financiare.
Etapele calculației
1. Culegerea și prelucrarea datelor din documetelor justificative

2. Evaluarea elementelor patrimoniale, a proceselor, a operațiilor economice

3. Înregistrarea cronologică și sistematică a operațiilor cu ajutorul conturilor

4. Calculul costurilor de producție, determinarea prețului de livrare a producției finite


și a celei în curs de execuție

5. Determinarea cheltuielior, veniturilor și a rezultatelor financiare ale activității

6. Verificarea exactității datelor consemnate în conturi pe baza balanței de verificare

7. Controlul integrității patrimoniului (inventariere)

8. Întocmirea situațiilor financiare de sinteză (bilanțul contabil)


Clasificarea calculațiilor

În funcție de În funcție de
perioada de sfera de
gestiune cuprindere
Antecalculația
Calculația parțială
(calcul previzional)
- cuprinde doar o parte
– se realizează înaintea a patrimoniului
producerii fenomenelor, ( stocuri, capitaluri,
proceselor, operatiilor datorii...etc.)
economice

Postcalculația Calculația completă


(calculația efectivă) - cuprinde întreg
- are loc după patrimoniul unei firme
producerea fenomenelor (ex. profitul, rata
proceselor, operatiilor rentabilității, cifra de
economice afaceri)