Sunteți pe pagina 1din 9

25 Mai “Ziua internațională a

copiilor dispăruți”
Subiecte abordate:
ABANDONUL DE DOMICILIU

1 Cauzele abandonului.
2 Consecințele abandonului.
3 Recomandări.
1.Cauzele abandonului de domiciliu:
-victimizarea în cadrul familiei;
-lipsurile materiale;
-consumul de alcool în familie;
-sărăcia;
-evaluarea performanțelor școlare;
-dificultățile de ordin psihologic;
-dificultățile de ordin emoțional şi de comportament ale
copiilor, etc.
2. Consecințele ABANDONULUI
Prin astfel de gesturi  copiii consideră,
că vor evita problemele sau, deopotrivă, vor
atrage atenţia asupra lor. Însă prelungirea
timpului petrecut de către copii în stradă,
sporeşte riscurile la care sunt expuşi,
devenind potenţiali delicvenţi sau se expun
„victimizării”, devenind victimă:
A unei contravenții, infracțiuni (jaf,
maltratare, etc.);
Eşti limitat în anumite necesități (hrană,
îmbrăcăminte, adăpost, igienă personală);
Consecințele ABANDONULUI În perioada caniculară, riscurile de înec în
rîuri/lacuri/bazine acvatice, constituie cele
mai tragice dispariţii. 
Poţi deveni victima unui abuz sexual,
sau a traficului de fiinţe umane, etc.
Copiii pot fi tentați să săvîrșească
contravenții sau infracțiuni (furt, jaf)
Pot fi atrași în grupări criminale
Pot fi impuși la consumul de alcool, droguri
etc.
3. Recomandări:
Fuga de acasă nu este o soluţie
pentru rezolvarea problemelor!

Adresează-te unei persoane de


încredere!

Pentru orice situație există soluții


alternative care să nu-ți cauzeze
vreun rău ție sau altor persoane.
CUI TE ADRESEZI ÎN CAZ CĂ AI DEVENIT VICTIMĂ?

-Profesorului sau
dirigintelui;
- Psihologului instituției
de învăţământ;
-Părinților;
-Poliţia de sector sau la
numărul de telefon
902
Ţine minte, poliţistul este cel care apăra viaţa, integritatea corporală,
sănătatea, libertatea şi alte drepturi legitime ale persoanei, inclusiv ale tale.
De aceea, el îţi poate oferi ajutor!

Telefoane de urgenţă:
- 112 Pompierii
- 112 Poliţia
- 112 Ambulanţa
Contacte utile:
- Serviciul Telefonul copilului, tel.: 116111 (anonim şi confidenţial);
-Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC,
tel.: 022-75-88-06

S-ar putea să vă placă și