Sunteți pe pagina 1din 45

m  


  
   m 
p 
 

pp  


 

ppp 

 
 
 

p 

 

O constanta de tip sir de caractere de declara intre doua caractere ³. In
memoria interna, o constanta de acest tip este retinuta sub forma unui vector
de caractere. Fiecare componenta a sirului (incepand cu cea de indice 0)
retine codul ASCII al caracterului pe care il memoreaza. Conventia este ca
ultimul octet sa retina 0 (codul caracterului nul). Caracterul nul este memorat
automat. Trebuie rezervate   
1 caractere char (+1 pentru
caracterul nul).
Limbajul C/C++ permite initializarea unui tablou de caractere printr-o constanta sir,
care include automat caracterul null.
i 
Y Y
Y Y 

Y Y
Y Y 
 (compilatorul face calculul numarului de octeti
necesari)
Y Y
Y Y 
 (s-au rezervat mai multi octeti decat era
necesar)
Sirurile de caractere sunt de fapt V   V , care au ca ultim element un
terminator de sir, caracterul null.
Sirurile de caractere pot fi initializate inca de la declarare sau citite pe parcursul programului.

Citirea unui sir de caractere se poate face ca citirea oricarui tablou, intr-un for, caracter cu
caracter (desi nu este recomandata). In acest caz, terminatorul de sir nu este memorat automat, el
trebuie pus explicit dupa ultimul caracter din sir.
i 
Y Y
  
Y
Y 22  
  
   
 
22    
 

  
  
Y! 
"Y" 22
  
  
  

"Y"
1) F „ 
) F „ 
) F „ 
) F „ 
) F „ 
) F „ 
) F „ 

) F „ 

) F „ „ 
10)F „ 
11)F „ „  
1)F „ „  
1)F „   
1)F „   
1)F „   
1)F    
1)F !   
1)F   
1)F    
0)F    
1)F    
)F    
 „ 
„ h  "  # 
$   ).

i 
%0]=µ  µ;* $)=18
„ „ „ „ „„; &" ! 
! $  " =).

'' &      


& =.   „ .

i 
%0]=µ& µ %0]=µ µ;
=; // 
 &($ );* =µ µ;=µ µ;
„ „ „„
 adauga sirului sirul # Sirul 
ramane nemodificat. Operatia se numeste
 V si nu este comutativa.

i 
Y $

$%
Y&

Y%* 
Y&

„  „ „„ 
 adauga primele nr
caractere din sirul # Sirul 
ramane nemodificat.

i 
Y $

$%
Y&

Y%'* 
Y

„ „ h      .
   
 &      & & 
&    .m      
  "0.m      
 & " &"    .

i 
)=µ  µ =·· =·x· ;
&$* $ )+);* & µ  µ;
&$* $ )+);*  &  $ & 0 
 #  $ );
= $ );
&$+
  & & &"+ ,);
„ „ h      
  "  &
  $   
 && ;=)
 „ 
„ „ h   & 
   .-  
 .0$ 1.) =0$ 
1=)/0$ 1/).

F  &u 


 
   
    .

OF „ 
  " 
  0
 & 
    
 „ 
„ „ h  & 
   u 
 
   
    $= ).
„ „ „ „ h       1.
m    "  &  
 1   " 0. "  
&   1   " 
 & & &.
   
 &.
„ „ „ h   & 1  $ # )
 &  &      
 &.0      
   &.

F „  "  


 1 &    2$1 );
F  &   & 
.m &&  &  
  &   .
 3  &   2$344 );m 
     & 
    & 
  .

      "
 .
Õ „ „ „Õ„Õ
 are rolul de a returna numarul de
caractere ale sirului (caractere
consecutive care incep obligatoriu
cu primul caracter) care se gasesc in sirul
.

i  
„ „ 
*    

   
„ „ 
*  
  
  
 „ „„ „  
      ! 

 
" 
  #Ú 
   

i 

„ „!" ## $#*   


   
„ „ 
 
 
   
 
$  
 % " 
„ „ 
 
 
   
 
$  
 % " 
„ „ „ 
 
  
&
'(     )  
      *  
    

'( 
    )  
      *  
    

'+
')     
  
 „ 
   
" ) 

 !   
 #

  ! 
  #   " "%
 % „ þ
   

" )
 
 

 
 „ 
    ) 
 ! 
,   #

 
 % „ 
   
) 
 ! 
   #

 
 & „  ' 
 

   
 
"  "   

 , "    
 
 %& „  ' 
 

 
  

 " 
 „ % %& „  ' 
 

  

  
 " 
1. 0      .0 " 
   &  #  x .

#  ../
#  ../
 $)
{ ; %100] %100];
&$+1=*); $$*5* 6);
&$*=+); $*5* 6);
= &$ );
$==0)&$*  *);
 $.0)&$*/+);
 &$*/*);
}
.0      .0 # 
       
 & " .m x & =* *=*
*=/ 
  .

#  ../
#  ../
 $)
{ ; %100] %100];
&$*1=*); $*5* 6);
&$*=+); $*5* 6);
 &$);
 &$);
$ $)== $)){
=0;
w $. $)66%]==%])77;
$== $))&$**)**;
 &$* +);
}
 &$* *);
}
.0 "       $ &
 &" )      .

#  ../
#  ../
 $)
{ ; %100] %100];
&$*1=+); $*5* 6);
&$*=+); $*5* 6);
 &$);
 &$);
$=0;. $);77)
$%]==%])&$*%]*);

}
.0        .

#  ../
#  ../
 $)
{ ; %100] %100] %100];
&$*1=*); $ 100); . $);
&$*=*); $ 100);
 &($ );
 &($ );
 &($ );
&$**);
}
.0 #   & &&  & .
m x & =**, & ;=**,  &

#  ../
#  ../
 $)
{8 ; %100] %100] %1];
&$*1=*); $ 100);
= $);
=0;
8=,1;
w $.866%]==%8]){77;8,,;}
$/=8)&$*+);
 &$* +);
}
.0      .0  
 8    .

#  ../
#  ../
 $)
{8 ; %100] %100] %1];
&$*1=+); $ 100);
w$);
&$**);
}
.0   #  &    , 
   .

#  ../
#  ../
 $)
{ =0 ; %100] ;
&$*  *); $ 100);
&$*   *); $*5* 6 );
$=0;. $);77)
$%]== ) 77;
&$* *);
}
.0  " & x / x   #.$# 
& x )

#  ../
#  ../
 $)
{ 8 ; %100];
&$* *)**; $ 100);
$=0;. $);77){
$8=0;8.=;877)
&$*%8]*);
&$+9+);
}
}
.0   x  .0     
    x$     
   ).

#  ../
#  ../
 $)
{ =0 ; %100] %1];
&$* µ); $ 100);
&$*  +); $*5* 6 );
 &$ ); &$);
$=0;. $);77)
$%]== %0]) 77;
&$* *);
}
10.0   #.0 "   
  #.

#  ../
#  ../
#  ../
%0];
 $)
{ ) ;
&$* *); $);
w$);
$ =''; .='"'; 77)
{ = $ );
$ ,/=0)&$* *);
}
}
1. 0   x   #  
 & &, &  &  # 
 & .: x # &  .
) 0    #  x .m x*
  .*
 # .
) 0    x  #  $ 
   ).
) 0    x   .

. 0       #, x.

. 0   # .0  " &  #  


 "$     )

. 0 & x #  " # 


 & .0 " #   x .
. 0 #   #   .

. 0  &  #, x.

. 0      .


   
 & .  & &  
  .  #   & .
Ex.
 
 . 0     .0 "  


& #  .
. 0  x x 0   .0 " 
#     x.

10. 0   # &  # &.


&  #   x  & .

11. 0  x .0  #   
 x  &   & .

1.m,    x.: x  # & &,


& .0    #  x .
1. m,    x.: x  # & &,
& .0 #   x # # 
 

1. 0  ;E14


E  , x#  
  x     (  .0 
      & &  " .

1. 0  ;E14


E  , x#  x
     (  .0 
     & &  " .

1. 0    #.0   


     ,  8
 & ".