Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DIDACTIC

Şcoala:
Profesor:
Clasa: a V-a
Data: 21 ianuarie 2021
Disciplina: Istorie
UNITATEA DE INVĂȚARE : Civilizația greacă și sinteza
elenistică
CONȚINUT DE ÎNVĂȚARE : Locuitorii Greciei. Civilizația
minoică și civilizația miceniană.
Timp: 50 min
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: online (Google meet)
Mijloace de învăţământ:
Harta istorică a Greciei antice; Manual de istorie, clasa a V-
a, Editura EDP, exerciţii online, (extensie-fişa de lucru)

Mod de lucru: frontal şi individual

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică,


expunerea sistematică a cunoştinţelor, explicaţia,
comparaţia
Condiţii prealabile: Elevii au dobândit cunoştinţe
esenţiale despre apariţia şi evoluţia lumii antice greceşti,
despre formarea şi evoluţia polisurilor, acestea
reprezentând un reper important în evoluţia civilizaţiei
elene din Antichitate.
BIBLIOGRAFIE
 Chamoux, Fr., Civilizaţia greacă vol. 1-2, Edit. Meridiane,
Bucureşti, 1985
 Pierre Leveque, Aventura greacă, Editura Meridiane,
București, 1987, vol. I-II
 Liviu Lazăr (coord.), Surse istorice, sarcini de lucru şi
activităţi de învăţare pentru ciclul
 gimnazial, Editura Nomina, Piteşti, 2012
 Magdalena Rangu (coord.), Caiet metodic al profesorilor de
istorie, clasa V-a, Editura
 Universitas XXI, Iaşi, 2005
COMPEȚENTE VIZATE
1.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor şi /sau a
proceselor istorice;
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare
la evenimente / procese istorice, pe baza unor
surse diferite;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării;
Obiectivele lecției
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

 să localizeze, cu ușurință, pe hartă


centrele/cetățile grecești;
să realizeze o cronologie a civilizației grecești;
să menţioneze caracteristici ale civilizației
minoice/ miceniene (comparație)
să compare caracterul legendar și istoric al
informațiilor privind civilizația grecească;
Regiunile Greciei Antice

Grecia continentală:
Grecia de nord

Grecia
Grecia
asiatica
Grecia de mijloc
insulară

Grecia de sud
Mediul natural
► O ţară muntoasă, cu câmpii puţine şi înguste, ţărmuri
crestate, înconjurate de insule.
► Bogăţiile cele mai răspândite: argila, marmura şi
frumuseţea peisajului.
► Apropierea mării i-a îndreptat pe greci spre alte ţinuturi,
în căutare de noi bogăţii (grâne, bronz, aur, fildeş,
mirodenii, sclavi).
► Corăbiile lor transportau vase din lut frumos pictate,
ţesături şi obiecte iscusit lucrate, vinuri şi ulei de
măsline.
Locuitorii Greciei
• ► Poporul grec explică începuturile istoriei sale prin
mituri sau legende. Potrivit uneia dintre ele, Helen, fiul
cel mai mare al primului om de pe pământ, ar fi
strămoşul elenilor.

• ► Cei mai vechi locuitori au fost preelenii (de dinaintea


elenilor), numiti pelasgi sau egeeni.

• ► Peste această populaţie de pescari, vânători şi


agricultori, au venit la sfârşitul mil III î.H., din nordul
Peninsulei Balcanice, triburi de indo-europeni, păstori
şi războinici.

• ► Din amestecul lor s-a format poporul elen.


Migrația triburilor elene
Primele civilizații. Date generale
 2500 i.H. : pelasgii, cei mai vechi locuitori;
creează civilizatia cretană;
 2000 i.H. : ionienii – primul trib elen, pătrunde in
Grecia continentală;
 1600 i.H. : aheii – alt trib elen, crează civilizația
miceniană;
 1200 i.H. : migrația dorienilor – cei mai
războinici și mai distrugători dintre eleni.
Civilizația cretană (minoică)
 civilizația insulei Creta (în Estul Mării Mediterane)
 civilizația cretană se mai numește minoică (de la
numele regelui Minos)
 creată de pelasgi / egeeni în preajma milenilui II
î.Hr.;
 a fost o mare putere comercială și maritimă;
 cetate importantă : Cnossos, construit de regele
Minos;
 civilizatia minoică a fost distrusă de aheii în jurul
anului 1400 i.H.
cretanii au cunoscut scrisul: s-au descoperit trei tipuri ;
cea mai veche - o scriere de tip ideografic, asemănătoare
celei hieroglifice egiptene;
un mare număr de table de lut găsite în Creta şi în alte
insule din Marea Egee,
alte două tipuri de scriere (aşa numitul linear A şi linear B)

Doar cel din urmă tip de scriere a fost descifrat, în 1953,


dovedindu-se a fi o limbă greacă arhaică, premergătoare
limbii în care au fost scrise poemele homerice.
Civilizația miceniană

 Creată de aheii în jurul sec. XVII î.Hr în centrul și sudul


Greciei;
 Civilizație cu caracter războinic (aheii cuceresc insula
Creta și cetatea Troia);
 Cetăți fortificate : MICENE, TIRINT, PILOS, ARGOS;
 A fost descrisă în poemele lui Homer- Iliada și Odiseea;
 Civilizația a fost distrusă de dorieni în jurul anului 1400
i.Hr.
Cea mai importantă trăsătură a palatului era sala
tronului cunoscută sub numele de MEGARON.
Războiul troian

 Este războiul dintre troieni și


aheii;

 Atestat arheologic în jurul


anilor 1280 i.H;

 Evenimentele sunt relatate


de legendele și miturile
grecilor, adunate de Homer
în poemul ILIADA
Epoca întunecată
 După prăbuşirea lumii miceniene în jur de 1200-1100 î.Hr.,
Grecia a intrat într-o perioadă de trei sau patru secole. Un
popor cunoscut sub numele de ,,dorieni’’, care vorbeau o
formă greacă, s-a mutat în sudul şi centrul Greciei.
 Cele două poeme epice au fost scrise probabil în timpul
sec.VIII; dar originile lor datează din Epoca Întunecată.
 Iliada vorbeşte despre asediul Troiei de către grecii conduşi
de Agamemnon din Micene, fiind o poveste despre război,
moarte şi onoare.
 Odissea este povestea călătoriei de zece ani întreprinsă
despre războiul troian de eroul grec Odiseu de la Troia până
în insula lui natală Itaca.
TROIA