Sunteți pe pagina 1din 8

CIVILIZAȚIA GREACĂ

 Grecia a moştenit cultura Mesopotamiei,


experienţa fenicienilor şi înţelepciunea
Egiptului.
 Grecii au îmbogăţit ceea ce au împrumutat
de la celelalte popoare şi au creat cea mai
strălucitoare civilizaţie a lumii antice.
 Grecii au fost primii care au acordat fiinţei
umane o importanţă deosebită.
 În Grecia a apărut democraţia.
 Grecia este o țară în mare parte muntoasă, cu climă mediteraneană, verile
fiind călduroase și uscate, iar iernile în general blânde, fără multă zăpadă.
 Datorită reliefului muntos existau puține loturi prielnice pentru
agricultură, ceia ce a determinat dezvoltarea păstoritului.
 Grecii cultivau orz, mei, linte viță de vie, măslinul.
 Insulele și peninsula sunt sărace în zăcăminte minerale, datorită acestui
fapt s-a dezvoltat comerțul, zăcămintele fiind importate din Cipru, Asia
Mică, Caucaz.
 Prezența pădurilor a favorizat construcția navelor, grecii fiind buni
navigatori.
 Datorită prezenței argilei se producea ceramică și construcții din cărămidă.
 În Grecia Antică se distind trei părți: continentală (sudul pen. Balcanice),
insulară (ins.M.Egee) și asiatică (Ionia).
ETAPELE CIVILIZAȚIEI GRECEȘTI
1.Epoca minoică (3000-1600 î.Hr.)-inițial acest teritoriu era
populat de diverse triburi: pelasgii, tirrenii etc. Prima
civilizație s-a format pe insula Creta-civilizația minoică de la
numele regelui Minos.
2.Epoca creto-miceniană (1600-1100î.Hr.) - în jurul anilor 2000
î.Hr. dinspre Dunărea de Mijloc au venit elenii, principalele
triburi ale elenilor au fost: aheii, ionienii și dorienii. Elenii au
înlociut populația veche pelasgii. Aheii veniți în Grecia de Sud
au pus bazele civilizației Miceniene de la denumirea cetății
Micene.
3.Epoca Homerică (sec.XI-VIII î.Hr.) - își are denumirea de la operele lui
Homer. Începe să fie utilizat fierul, se dezvoltă orașele (polisuri), agora (piața
publică). În această epocă începe procesul colonizării în urma căreia grecii
încep să se extindă în bazinul Mediteranean (Italia de Sud, Sicilia) și m.Neagră
(Crimeea, Caucaz). Cetatea care organiza expedițiile de întemeiere a coloniei se
numea metropolă-cetate mamă. Către anul 800 î.Hr. apare Iliada și Odiseia-ceia
ce reprezintă actul de naștere a limbii grecești. Are loc trecerea de la scrierea
silabică la cea fonetică și apare alfabetul grecesc (24).
4.Epoca Marilor Colonizări (sec.VIII-Viî.Hr.) - se caracterizează prin evoluția
meșteșugurilor, utilizarea masivă a muncii sclavilor, exportul vinurilor,
uleiurilor, comerțul maritim. Coloniile create erau surse de materie primă, piață
de desfacere.
Coloniile grecești: 1.Țărmul mediteranean-Cartagina, Urica 2.Oceanul Atlantic-
Cadix 3.Litoralul Italiei-Neapolis, Crotona, Sybaris, care împreună cu Sicilia
formau Grecia Mare 4.Litoralul mării Negre-Olbia, Istras, Histria, Tomis.
5.Epoca clasică (sec.Vî.Hr.) - este apogeul civilizației grecești,
secolul ei de aur, Atena devine centrul politic și cultural al Greciei.
Se remarcă prin: Pericle (politică), Socrate, Platon, Aristotel
(filozofie), Euripide, Sofocle, Aristofan (literatură), Tucidide
(istoriografie), urmașul părintelui istoriei Herodot.

6.Epoca Elinistă (sec.IV î.Hr.-II î.Hr.) – pe timpul lui Filip al II-lea


în Grecia s-a ridicat regatul Macedoniei (fiind înrudiți cu grecii).
În 338 î.Hr. este înfrântă Atena, apoi sunt supuse polisurile
grecești. Domnia lui Alexandru Macedon (fiul lui Filip al II-lea)
marchează începutul epocii eleniste. Are loc răspândirea culturii
civilizației grecești în imperiu.
Tema pentru acasă
1.De scris în caiete și de studiat Etapele civilizației grecești (6 etape)
2.Informație: Alexandru Macedon

S-ar putea să vă placă și