Sunteți pe pagina 1din 8

Influențele și mijloacele

globalizării culturale
La ce se referă cultura?

• La limbă;
• Credințe;
• Tradiții.
Intensificarea și extinderea
fluxurilor culturale pe tot
globul.

Internaţionalizarea
comerţului şi a
investiţiilor.
GLOBALIZAREA
CULTURALĂ

Transmiterea
ideilor,
semnificațiilor și Consumul comun de
valorilor din culturi: difuzate de
întreaga lume. internet, de media de
cultură populară și de
călătorii
internaționale
Influențele globalizării culturale

Influențe pozitive Influențe negative


Tehologia care permite schimbul de informații. Pierderea culturii populare.
Promovarea culturilor altor state. Discrepanța între populații.
Procesul de americanizare.
Engleza devine principala limbă vorbită pe internet, la
TV, în muzică, filme etc.
Cultura de masă- procesul de americanizare
• o formă de cultură destinată celor mai numeroși, dar având puternice rațiuni
economice;
• produsele şi serviciile dominante care formează gustul şi preferinţele consumatorului
sunt de origine americană;
•  influenţeaza viaţa cotidiană a fiecarui individ, însă ţine de fiecare din noi dacă acceptam
sau nu acest lucru;
• Produse ale culturii globale de consum:
 Elemente vestimentare: blugii, adidașii, colanții;
 Elemente arhitecturale: globalizarea modelului arhitectural nord-American;
 Muzica: Jazzul, reggae, pop, rock and roll, hip-hop etc.
 Elemente de gastronomie: Mc Donald’s, Fornetti, Pizza Hut etc.
Cum modelează globalizarea cultura?
• Societate eterogenă: amestec mixt de rase, cultură, mâncare, religie;
• Societate omogenă: toți membrii au aceeași cultură, vorbesc aceeași
limbă, au aceeași credință.
Impactul globalizării asupra identității culturale

• Globalizarea are un impact direct asupra culturii și identității naționale prin omogenizarea culturală;
• Există tendința de suprimare a culturii locale;
• Cu cât puterea economică locală este mai scăzută, cu atât crește gradul de intensitate al acestui proces;

Identitatea
credinţe norme valori
culturală

determină un comportament specific


asigură unitatea simbolică a acelui grup.
Bibliografie
• Cultural globalization and Global culture. Global and Local in Cultural Geography,
Radu Săgeată, Editura Univ. București;
• https://m.ujmag.ro/economie/contabilitate/contabilitatea-si-gestiunea-trezorerie
i/rasfoire/
• https://www.academia.edu/31276589/Economie_mondială_globalizarea_vieţii_e
c._referat

• file:///C:/Users/Cristina/Downloads/75153018-3-GLOBALIZAREA-CULTURALA.pdf
• http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2007-01/8_Isac%20Claudia%20.pdf