Sunteți pe pagina 1din 12

Strategia de gestionare a

destinației turistice- Județul Mehedinți


Date generale despre Județul Mehedinți

• este un județ în regiunile Oltenia și Banat, în sud-vestul României;


• reședința județului este municipiul Drobeta-Turnu Severin;
• Populație (2011): 254.570 loc.
Strategia de dezvoltare a Județului Mehedinți (2014-2020)
 Viziunea de dezvoltare
• În anul 2020, județul Mehedinți va deveni un pilon economic important la nivel regional și național, prin
valorificarea superioară a resurselor existente: poziția geografică, patrimoniul natural și cultural-istoric,
terenurile agricole și forestiere, potenţialul economic şi resursa umană.

dezvoltarea
unei comunități
care să dezvoltarea
gestioneze Obiective durabilă
resursele în generale
mod eficient
îmbunătățire
a calității
vieții
valorificarea
patrimoniului
natural
Oportunități de finanțare
1. Programul Operațional Regional;
2. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării eficiență
energetică regenerare urbană patrimoniu cultural
infrastructura rutieră de drumuri județene turism;
3. Programul Operațional Infrastructură Mare;
4. Programul Național pentru Dezvoltare Rurală stimularea
competitivității agriculturii gestionarea durabilă a resurselor
naturale combaterea schimbărilor climatice.
Forme de turism din Județul Mehedinți
• Turismul ştiinţific: prin descoperirea mai multor situri geologice, elemente de faună și floră pe
malurile Dfileului Dunării;

Castrul roman Drobeta Piciorul Podului lui Traian


• Turismul cultural: vizitatrea obiectivelor patrimoniului istoric (cetăţile dacice de
la Divici şi Stânca Liubcova, Cetatea Medievală a Severinului), muzeelor
( Mulzeul Regiunii Porților de Fier), monumentelor (Bustul Rgelui Decebal,
Tabula Traiana), Hidrocentrala Porțile de Fier
• Turismul de odihnă şi recreere: cel mai spectaculos peisaj de pe intreg cursul
Dunării este acela al Cazanelor Dunării.
Gradul de atractivitate turistică
• Județul Mehedinți are cel mai înalt grad de atractivitate din întreaga
regiune Sud-Vest Oltenia (datorită resurselor turistice, bazei tehnico-
materiale și infrastructurii generale).
Probleme din zona Clisura Dunării:
• Lipsa iluminatului public în Eșelnița;
• Lipsa canalizărilor;
• Lipsa toaletelor publice;
• Vechea rețea electică cedează foarte des;
• Semnal mobil slab;
• Preluarea semnalului mobil de pe malul sârbesc, ceea ce generează un
cost suplimentar;
• Lipsa indicatoarelor de informare turistică;
• Drumurile nu sunt modernizate.
Bibliografie
• http://www.cjmehedinti.ro/documents/20181/49004/Strategie+de+d
ezvoltare+a+judetului+Mehedinti+pentru+perioada+2014-2020/bb6b
07bc-183b-4d18-b791-0f106ced11d2