Sunteți pe pagina 1din 13

The Complexity Turn

John Urry
Prezentarea articolului
• Acest articol scoate în evidență faptul că lucrurile se petrec
cu o anumită ritmicitate.
• În acest sens, Joh Urry, aduce în discuție o serie de
incursiuni a științelor sociale și culturale: Marxismul în anii
’70, postmodernismul în anii ’80, urmate de evaluarea și
dezvoltarea complexității.
• A confirmat că astfel, au evoluat în ultimle două decenii
domeniile: fizică, biologie, matematică, ecologie, chimie,
economie etc.
• De asemenea, acesta a analizat viziunile mai multor
cercetători precum: Robert May, Capra, Paul Cillers etc.
Studiu de caz
Orașul Călan, Județul Hunedoara

• Pornind de la Teoria Complexității, care presupune o


anumită ritmicitate, iar mai apoi o stagnare, am ales
ca exemplu Orașul Călan.
• Acest oraș era în timpul comunismului un oraș
prosper datorită siderurgiei dezvoltate, cu locuri de
muncă suficiente pentru întreaga populație.
Localizare

Fig. 2 Localizarea Orașului Călan în


Hunedoara
Fig. 1 Localizarea Orașului Călan în România Sursă:
Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lan https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4
%83lan
Istorie
• Localitatea s-a făcut cunoscută datorită termelor antice cu
ape mezotermale.

Fig. 3,4,5 Imagini cu Băile Aquae din Călan


Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lan
• Pe 25 mai 1869 s-a început construcția primului
furnal, iar în 1870 s-a început activitatea industrială.
• După Al Doilea Război Mondial, a devenit un centru
puternic al siderurgiei din România care producea
fontă cenușie, cocs metalurgic și piese turnate.
• În perioada 1949-1952 au fost construite primele
blocuri de locuință și o școală de ucenici, pentru ca
mai apoi să se dezvolte și mai mult.
Fig. 6,7,8,9 Imagini din istoria
Orașului Călan
Sursă:
http://www.primariacalan.ro/istoric-
oras
• De-a lungul activității sale industriale s-a remarcat prin:
 cel mai mare furnal din țară la sfârșitul sec.al XIX-lea;
 prima instalație din lume pentru producerea cocsului și
semicocsului prin fluidizare în 1957;
 producerea cocsului brichete pentru scopuri industriale în țară
în 1961;
 folosirea primelor suflante pentru furnale proiectate și
construite de specialiști români în 1952;
 fabricarea utilajului de turnare pentru oțelării direct din fontă
de prima fuziune în țară în 1989.
Fig. 10, 11, 12 Imagini cu
parcul industrial de la Călan
Surse:
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83la
n

https://evz.ro/parc-industrial-de-20-de-mi
lioane-de-euro-la-calan-931588.html

https://adevarul.ro/locale/hunedoara/ce-r
amas-combinatul-victoria-calan.html
Demografie
16000

14000

12000

10000

8000
locuitori

6000

4000

2000

0
1966 1977 1992 2002 2011

Fig.13 Osculațiile numărului de locuitori (1966-2011)


Români Mghiari Rromi Necunoscută Altă etnie
1%
8%
1%

5%

85%

Fig.14 Componența etnică a orașului Călan


Concluzii
• Orașul Călan poate fi un exemplu în cazul analizei lui
Robert May, despre care a vorbit John Uryy în articolul
său.
• Așa cum a precizat Robert May că populațiile
majorității speciilor demonstrează inegalități extreme,
ele crescând adesea rapid atunci când sunt introduse
într-o zonă și apoi se prăbușesc aproape la fel de rapid.
Astfel, Călan s-a dezvoltat rapid în recut, din toate
punctele de vedere (spațial, demografic, economic) și a
reușit să ajungă într-un colaps în ultimii ani.
Bibliografie
• Urry, J., 2005. The Complexity Turn. Theory,
Culture & Society, 22(5): 1-14.
• https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lan
• http://www.primariacalan.ro/