Sunteți pe pagina 1din 12

Impactul antropic asupra Lacului Techirghiol

Cuprins:
I.Istoricul cercetăilor în domeniu.
II.Demersul cercetării și fundamentarea știintifică.
III.Poziționarea geografică.
IV.Caracteristici generale.
V.Aspecte socio-economice.
VI.Probleme identificate în cadrul arealului.
VII.Măsuri de protejare a rezervației.
VIII.Concluzii.
IX.Bibliografie.
I.Istoricul cercetărilor știitifice și primele baze ale complexului actual:

Datorită factorilor terapeutici ,de mare valoare medicală și stiintifică(apa și nămolul),


Lacul Techirghiol, a făcut obiectul a numeroase studii, în cele mai diverse domenii de cercetare.

Din punct de vedere istoric sunt interesante numele cercetătorilor care au fost atrași în
abordarea problemelor complexe pe care le ridică acest lac și anume:

• Primele analize ale apei lacului(1893)au fost efectuate de doctorii:Alfons Saligny(chimist)

M. Georgescu

• De asemenea, în aceeași perioadă (1899)medicii N.Chernbach şi Nicolae Sadoveanu au


realizat primele rapoarte cu privire la efectele miraculoase ale băilor de la Techirghiol
asupra : scrofulozei, limfatismului, reumatismului şi asupra manifestărilor tuberculozei.

• Merite incontestabile i se acordă și biologului Paul Bujor(1928), în ceea ce vizează


cercetarea hidrobiologică și stabilirea procesului de formare al nămolului negru din lac.

• Alte nume ce merită a fi menționate datorită lucrărilor remarcabile cu privire la tema abordată
sunt:E. Trandafirescu ( 1935), Eug. Bulavisky (1939).
II.Demersul cercetarii si fundamentarea stiintifica:

La baza materialului realizat stau deplasările pe teren şi observaţiile proprii realizate in cadrul
arealului ales, corelate cu munca de documentare ştiinţifică din surse geografice, geologice, turistice.
Istoricul cercetărilor noastre se definește din următoarele surse:

Un număr total de 6 cărți începând cu:


• Gâștescu Petre, 1971, „Lacurile din România”, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, București;
• Gherghina Cornel, 1998, „Hidrologie Generală”: Curs pentru studenți, Editura Ovidius
University Press, Constanța;
• Lăpuşan A., Lăpuşan Ş. 1999, „Techirghiol pentru Europa”, Editura Alma, Galaţi;
• Liana Manuela Gheorghievici, 2010, „The Contribution of the Micro and Macrophytes to the
Genesis of the Therapeutic Mud from Lake Techirghiol”, Editura Balwois, Ohrid, Republic of
Macedonia;
• Țuculescu I., 1966, „Biodinamica Lacului Techirghiol biocenozele și geneza nămolului”, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, București ;
• Programul excursiilor - „Simpozionul de carstologie teoretică și aplicată”, Costinești, 1993

Dar și anumite site-uri din domeniu precum:


• Lacul Techirghiol - Travel Constanta – www.travelinconstanta.ro ;
• Techir | Miracolul vine la tine! – www.techir.ro ;
• Peterlengyel | Despre oameni si natura – www.peterlengyel.wordpress.com ;
• Romania Dacia – www.romaniadacia.wordpress.com ;
• Narcis Virgilius Photography – www.narcisvirgiliu.ro ;
• Meet the sun - un blog de claudia gican – www.meetsun.ro ;
• Sanatoriul Techirghiol – www.sbtghiol.ro
III.Pozitionarea geografica:
• Dobrogea deţine suprafaţa cea mai mare de arii protejate din România care au în componenţă
zone umede.
• La aproape 15 de kilometri de Constanța și 150 de metri distanță de Marea Neagra, între
localităţile: Techirghiol, Eforie Nord şi Eforie Sud, întâlnim cel mai întins lac hipersalinic din
România.

Fig.1 Localizarea Lacului Techirghiol. (google maps)


IV.Caracteristici generale:

Lacul Techirghiol reprezintă un ecosistem unic în Europa, întregul ansamblu, reprezentat de lacul
sărat propriu-zis şi lacul dulce, fiind o zonă de o importanţă deosebită pentru biodiversitate, alături de
calităţile curative ale apei şi nămolului.

Lungimea lacului: 8 km

Lăţimea maximă :4,4 km

Adâncime maximă:10 m

Adâncime medie: 3.5 m

Volum de apă: 42 mil. m³

Volumul total al nămolului:5 mil m³


(900 mil
kg)

Bazinul hidrografic : 185 km²


 
Fig.2 Schița morfometrică a Lacului Techirghiol (techir.ro)
V.Aspecte Socio-economice:
• În ceea ce privește primul "stabiliment cu destinație balneară“,acesta ia naștere în anul
1891.
• Hagi Pandele amenajază doua odăi și improvizează prima instalație pentru băi calde.
Ion Movilă și Hagi Pandele sunt cei dintâi care au intuit valoarea pe care o
va avea această resursă naturală și au investit în pământ pe care au edificat construcții cu destinație
balneară, unele din ele la nivelul de confort și dotare european .

Fig.3;Fig.4 Primul “stabiliment cu destinatie balneara”(sbtghiol.ro )


• 1894 marchează primul pas pentru construirea staţiunii balneare din preajma lacului.
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a vândut 100 de hectare de teren societăţii de binefacere
Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti.
• Pe acest loc s-a ridicat primul sanatoriu al Eforiei, aflăm din monografia oraşului scrisă de
Aurelia şi Ştefan Lăpuşan.
• Techirghiolul este cunoscut ca şi staţiune balneară din anul 1899 .
• Staţiunea dispune în prezent de baze de tratament specifice: un sanatoriu
balnear şi un sanatoriu ce include o secţie de recuperare a deficienţilor
neuropsihomotori .
• Efectele benefice pentru sănătate ale climatului stimulent, nămolului sapropelic, apei
cloruro-sodice-iodurate și profesionalismul cadrelor medicale fac ca sanatoriul, ce are o
capacitate de aproape 1000 de locuri, să fie integral ocupat pe tot parcursul anului, cu
excepția lunilor decembrie și ianuarie.

Fig.43 Sanatoriul balnear Techirghiol(sbtghiol.ro)


VI.Probleme indetificate în cadrul arealului lacului :
 

Rezervaţia Naturală“ Lacul Techirghiol “ este afectată permanent de activitatea


antropică.

• Cel mai important factor care afectează aria protejată este creşterea explozivă a
numărului de construcţii din zonă, un risc deosebit fiind reprezentat de apropierea
intravilanului de coada lacului, adică de zona cea mai importantă din punct de vedere
al biodiversităţii.

• Este foarte important să se menţină şituaţia actuală a terenurilor şi să nu se dezvolte


infrastructura în zona de protecţie specială avifaunistică.
• Existenţa unui aport tot mai mare de apă dulce din scurgerile de suprafaţă şi
deversările subterane, care cauzează diluarea apei(reducerea concentrației la aproape
70g/l).

• Degradarea condiţiilor fizico-chimice ale lacului are efect asupra populaţiilor de floră şi
faună .Aceasta poate duce la dispariţia speciilor de floră şi faună adaptate la mediul de
viaţă în ape salmastre sau sărate şi pot avea efecte negative cu privire la procesul de
peloidogeneză.
VII.Măsuri de protejare a Rezervaţiei Naturale”Lacul Techirghiol”:
 
• Interzicerea extinderii intravilanului în apropiere de coada lacului, zona cea
mai importantă din punct de vedere al biodiversităţii.

Fig.5 Aria ce ar trebui protejată.(sbtghiol.ro)

• Informarea şi educarea populaţiei privind protejarea mediului înconjurător ,prin


amplasarea în zonă a panourilor informative cu date referitoare la importanţa
ştiinţifică . teraputică şi estetică a arealului.
VIII.Concluzii:

• Rezervaţia Naturală“ Lacul Techirghiol “ este afectată permanent


de activitatea antropică;
• Este foarte important să se menţină şituaţia actuală a terenurilor
şi să nu se dezvolte infrastructura în zona de protecţie specială
avifaunistică;
• Degradarea condiţiilor fizico-chimice ale lacului are efect asupra
populaţiilor de floră şi faună.
Bibliografie
Gâștescu Petre,1971, „Lacurile din România”, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, București
Lăpuşan A.,Lăpuşan Ş.1999, „Techirghiol pentru Europa”, Editura Alma,Galaţi

Lacul Techirghiol - Travel Constanta – www.travelinconstanta.ro


Techir | Miracolul vine la tine! – www.techir.ro
Peterlengyel | Despre oameni si natura – www.peterlengyel.wordpress.com
Romania Dacia – www.romaniadacia.wordpress.com
Narcis Virgilius Photography – www.narcisvirgiliu.ro
Meet the sun - un blog de claudia gican – www.meetsun.ro
Sanatoriul Techirghiol – www.sbtghiol.ro