Sunteți pe pagina 1din 31

Institutul de Formare Continuă

Centrul de Psihopedagogie
corecțională și psihoterapie aplicată

Metoda
Tomatis
Centrul de Psihopedagogie corecțională și
psihoterapie aplicată

Metoda
Tomati
sInstitutul de Formare Continuă
Încă din China antică, au fost observate efecte
benefice ale muzicii asupra sănătăţii. În timpul
administrării unui tratament, bolnavul audia o
anumită piesă muzicală, selectată în funcţie de natura
bolii şi a leacurilor folosite.
Încă din Antichitate sau dezvoltat o puternică
legătură între muzică şi divinitate, considerând
muzica drept un mijloc de a pătrunde în tainele
universului.
În Evul Mediu, muzica creştină prinde un contur
deosebit, fiind caracterizată de circumspecţie şi
sobrietate, cu efecte orientate asupra „patologiei“
sufleteşti.
Efectul
Efectul„Mozart“
„Mozart“
Efectul „Mozart“ reprezintă
totalitatea efectelor muzicii lui W. A. Mozart
asupra stării de sănătate, asupra dezvoltării
funcţiilor cognitive şi chiar a concepţiei individului
despre lume.
Istoria acestui fenomen începe în jurul anului
1950, când dr. Alfred Tomatis a efectuat cercetări de
stimulare auditivă, utilizând muzica lui Mozart,
interpretată în special cu ajutorul unor instrumente
cu registru înalt: vioară, flaut, asupra unor grupuri
de copii cu deficienţe de vorbire şi comunicare.
METODA
METODATOMATIS
TOMATIS
Doctorului francez
Doctorului francez otorinolaringolog
otorinolaringolog AlfredAlfred
Tomatis, a stabilit legătura strânsă
Tomatis, a stabilit legătura strânsă dintre dintre
ascultareșișiprocesele
ascultare proceselepsihice,
psihice,cum
cumsuntsuntvorbirea,
vorbirea,
atenția,memoria,
atenția, memoria,emoțiile,
emoțiile,potențialul
potențialulenergetic
energetic
etc.
etc.
Prin corecția
Prin corecția procesului
procesului dede ascultare,
ascultare, care
care lala
multe persoane
multe persoane (atât
(atât copii,
copii, cât
cât șiși adulți)
adulți) este
este
denaturat șiși poate
denaturat poate influența
influența asupra
asupra regiunilor
regiunilor
legatededeacesta.
legate acesta.
Cercetări
Cercetări
La Universitatea California s-au întreprins
studii de neurofiziologie ce au avut ca scop
cercetarea efectelor muzicii mozartiene
asupra dezvoltării capacităţii de orientare
spaţială.
S-a constatat că efectele muzicii asupra
dezvoltării simţului de orientare se propagă
pe traiectoriile nervoase ce leagă scoarţa
cerebrală de hipocampus.
Cercetări
Cercetări
Alte studii au încercat să demonstreze că efectul
Mozart :
 poate influenţa pozitiv inteligenţa, măsurând
coeficientul de inteligenţă înainte şi după audiţie.
 poate influenţa pozitiv asupra pacienţilor cu
idiosincrazie (reactii alergice, termenul medical a ieșit din uz. 
Idiosincrazie psihica - repulsie nemotivata față de obiecte, persoane,
fenomene din mediul înconjurător).
La Universitatea din Manchester, studiile asupra
efectului Mozart au fost efectuate pe pacienţi
epileptici cărora li s-a efectuat EEG pre- şi postaudiţie.
În urma acestor experimente, s-a ajuns la concluzia că
ambele emisfere cerebrale sunt activate de muzică.
Peparcursul
Pe parcursula a50
50ani
aniînîntoată
toatălumea
lumeacucusucces
succes
folosește metoda „Tomatis”;
folosește metoda „Tomatis”;
Anual50 000
Anual 50 000oameni
oameniapelează
apeleazăspre
spreajutor
ajutorlala
metoda„Tomatis”;
metoda „Tomatis”;
Mulți, circa 700 de terapeuți și pedagogi,
Mulți, circa 700 de terapeuți și pedagogi,
activeazăînînmai
activează maibine
binedede4040țări
țăriale
alelumii;
lumii;
220școli
220 școlidin
dinlume
lumesunt
suntdotate
dotatecucusisteme
sisteme
„Tomatis”
„Tomatis”
Datorită plasticității crierului și legăturilor interdependente dintre
analizatorul auditiv și alte structuri ale crierului, noi putem
interacționa asupra funcțiilor acestuia ca:
- Integrația senzorială - tonus muscular
- Atenție - simțul ritmului
- Memorie - învățarea limbii străine
- Vorbire - energie
- Cetit - voce
- Scris - emoții
- Învățare - autoorganizare

- Comunicare - creativitate
- Coordonarea mișcării
Acțiunea asupra acestor funcții este efectuată
prin mecanismul psihofiziologic: este folosită
muzica prelucrată într-un mod deosebit, în care
sunt alternate sunetele joase și înalte.
În combinație cu căștile speciale, care transmit
sunetul atât prin canalul aerian cit și pe cel osos,
sistema (Solisten, Rulisen) stimulează
dezvoltarea crierului, obișnuind procesul de a
asculta.
Rulisen îmbină cele mai contemporane descoperiri
din metodele corecționale psihoacustice și anume:
 acțiunea sunetului atât pe cale aeriană, cât și pe cea
osoasă;
 posibilitatea reglării intensității sunetului prin cele
două căi;
 calitatea operelor (lucrărilor) muzicale înregistrate,
care au manifestat calitățile cele mai bune dea
lungul timpului (muzica lui Mozart și altele);
 muzica prelucrată deosebit, corespunde
standardelor elaborate de doctorul A. Tomatis.
METODA TOMATIS este folosită în :
• Reținere în dezvoltarea psihică;
• Retard verbal;
• Deficit de atenție și hiperactivitate ADHD;
• Autism și tulburările din spectrul autistic;
• Tulburări în dezvoltarea psihomotricității;
• Tulburări de comunicare;
• Tulburări afective și emoționale;
• Tulburări de personalitate și comportament.
Metoda Tomatis este efectivă de-asemenea în:

• Deficiențe de învățare;
• Neuroze, fobii (frici),logoneuroze (bîlbîială);
• Adaptarea în instituțiile de învățămînt;
• Autoaprecierea scăzută;
• Consecințele stresului;
• Susținerea familiei în perioada divorțului;
• Oboseala cronică și arderea profesională;
• Lipsa motivației.
Terapia Tomatis:
• Îmbunătățește percepția informației și stimulează vorbirea;
• Îmbunătățește abilitatea de menținere a echilibrului și
coordonarea mișcărilor;
• Micșorează hipersensibilitatea copiilor cu autism la
sunete;
• Micșorează agresivitatea, normalizînd fonul emoțional;
• Cu ajutorul (prin folosire frecvențelor înalte) stimulează și
îmbunătățește funcțiile crierului;
• Prin sporirea funcției auditive, îmbunătățește atenția;
• Micșorează cantitativ admiterea greșelilor ortografice;
• Mărește eficacitatea comunicării;
• Relaxează, liniștește, exercită intensificarea efectelor.
Contraindicații
• Implant cohlear;
• Epilepsie, sindrom convulsiv cu accese dese,
generalizate;
• Perioada acută a bolii (IRVA, otită, rinită, ș.a.);
• Boli psihice în acutizare.
Rezultate
Centrul Tomatis din Toronto (Canada) a făcut studiul rezultatelor “terapiei
auditive”cu implicarea a 400 copii și adolescenți.
În urma testărilor psihologice toți au arătat rezultate foarte bune. În această
evaluare 95% din părinți au confirmat acțiunea benefică a metodei Tomatis.
Aceste rezultate pozitive pot fi exprimate prin următorii parametri:
Sporirea nivelului de comunicare – 89%
Îmbunătățirea concentrației atenției – 86%
Diminuarea nivelului tulburărilor – 80%
Înțelegerea cetitului – 85%
Calitatea vorbirii -74%
Memoria – 73%
Scrisul literelor – 69%
Maturitate – 84%
În urătoarele 6 luni la 83% din copii rezultatele obținute sau menținut iar unele
chiar au crescut. 14% copii doar au menținut rezultatele și numai 3% au
pierdut din abilitățile obținute.
Metoda stimulării neurosensorii a
auzului
Metoda TOMATIS este o tehnică de stimulare senzorială prin sunet.
Sunetul este transmis, pe de o parte, prin conducție osoasă printr-o
vibrație în partea superioară a craniului, iar pe de altă parte, prin
conducția aeriană în pavilionul urechii.
Sunetele folosite în dispozitivele au fost initial tratate prin efectul
TOMATIS, pentru a stimula astfel toata urechea interna, inclusiv părțile
care afecteaza atat aria auditivă și funcțiile motorii.
Sunetul se propagă prima data în timpan, și apoi prin conducție
osoasă, declanșând un reflex ce contractă și relaxează mușchii
cunoscuți sub numele de muschiul scăriței și al ciocănelului.
Acest efect este obținut prin intermediul unui contrast al sunetului
perceput (o alternanță intre timbru și intensitatea scazuta și ridicata)
destinat să "surprindă" urechea.
Metoda stimulării neurosensorii a
auzului
Ca efect al vibrațiilor cauzate de sunete, acești
mușchi vor stimula părți ale urechii interne cunoscute
ca cochlea și vestibul.
Cochlea este căptușita cu celule mici, al căror scop este
de a transforma această vibrație în stimuli electrici.
Acești stimuli vor alimenta apoi o vastă rețea
neuronală cunoscut ca formatiunea reticulată, ce
controlează nivelul general al activității cerebrale.
Cu alte cuvinte, cochlea si vestibul energizeaza
creierul, avand o funcție de "încărcare corticala".
Metoda stimulării neurosensorii a
auzului
Mai mult decât atât, vestibulul informeaza
creierul despre cele mai mici mișcări ale corpului și
are un efect asupra ritmului si echilibrului.
Coerența mesajului transmis este fundamentală.
Prin urmare, urechea trebuie stimulata în mod
eficient.
Stimularea se face cu ajutorul dispozitivului, numit
Rulisen.
Metoda stimulării neurosensorii a
Dispozitivul Rulisen auzului
este proiectat pentru a stabili un
contrast unic in percepția sunetului.
Acest efect duce la contracția și relaxarea alternativa a
mușchilor urechii interne.
Această mișcare este posibilă prin trecerea brusca de la
frecvențe joase, care nu necesită nici un efort special din
partea urechii, la frecvențele acute, inalte care necesita din
partea urechii un efort special.
Această activitate este mai mult ca un exercițiu de
gimnastică pentru ureche, care datorită activității repetate și
mobilizarii progresive a urechii, optimizează transmiterea
mesajului sunetului la creier.
Metoda stimulării neurosensorii a
auzului
Cele 3 legi, dupa care se ghideaza metoda Tomatis sunt
urmatoarele:
1. Vocea conţine numai sunetele pe care le aude
urechea.
2. Dacă procesul de ascultare este modificat, vocea este
inconştient şi imediat modificată.
3. Este posibil ca fonaţia să se transforme durabil
atunci când stimularea auditivă prin terapia Tomatis
este menţinută o perioadă îndelungată de timp (legea
remanenţei).
Metoda Tomatis
.
Scopul principal a acestei
metode este de a învăța urechea
să asculte (având auzul normal).
Ca urmare se îmbunătățește
percepția informației, vorbirea,
comunicarea, starea emoțională,
comportamentul.
Terapia Tomatis:
• Îmbunătățește percepția informației și stimulează vorbirea;
• Îmbunătățește abilitatea de menținere a echilibrului și
coordonarea mișcărilor;
• Micșorează hipersensibilitatea copiilor cu autism la sunete;
• Micșorează agresivitatea, normalizând fonul emoțional;
• Cu ajutorul (prin folosire frecvențelor înalte) stimulează și
îmbunătățește funcțiile crierului;
• Prin sporirea funcției auditive, îmbunătățește atenția;
• Micșorează cantitativ admiterea greșelilor ortografice
• Mărește eficacitatea comunicării;
• Relaxează, liniștește, exercită intensificarea efectelor.
Terapia Tomatis
• Metoda de Terapie Tomatis se bazează pe sesiunile
individuale de audiţie în care se foloseşte un echipament
special, numit Solisten, RuLisen ce acţionează asupra
muşchilor urechii interne, stimulează creierul şi
energizează dezvoltarea sistemului nervos.
• Terapia Tomatis poate schimba vieţi, prin echilibrarea
balanţei emoţionale.
• Aceasta terapie te învaţă să asculţi, pentru a comunica
mai bine si pentru a-ţi îmbunătăţi relaţia cu tine însuţi şi
cu cei din jur. T
• erapia Tomatis priveşte omul în totalitate, trup şi suflet,
holistic, într-o perspectivă completă şi echilibrată.
Terapia Tomatis

Rezultate pentru Terapia Tomatis


Terapia Tomatis are rezultate vizibile pe două niveluri: unul primar şi
cel de-al doilea profund.
• La nivel primar, rezultatele se observă relativ repede, în câteva
săptămâni sau uneori chiar în câteva zile,  urmând sesiunile de
audiţie cu – „Urechea Electronică” .
• La nivel profund, modificările aduse permit fiecărei persoane să-şi
restabilească propriul echilibru şi să-şi îmbunătăţească sistemul de
valori; acest proces este mai complex şi din acest motiv este aparent
mai puţin spectaculos, în sensul că rezultatele se văd după o
perioadă mai lungă de timp, pentru că acţiunea este foarte profundă.
• Aceste îmbunătăţiri şi schimbări nu se observă doar în timpul
programului de audiţie, ci durează perioade lungi de timp.
• Această stare favorabilă poate fi perturbată doar de conflicte
emoţionale majore. În aceste cazuri, un program scurt este necesar
pentru restabilirea echilibrului şi îmbunătăţirea stării emoţionale.
Rezultatele obţinute prin Terapia Tomatis
vizează dimensiuni complexe, observate în special de părinţi şi profesori. Aceste
îmbunătăţiri şi schimbări nu se manifestă doar în timpul programului de audiţie, ci
durează perioade lungi de timp, uneori fiind permanente. Cei care au urmat
programul de Terapie Tomatis menţionează efectele benefice aduse de sesiunile de
audiţie asupra urmatoarelor dimensiuni:
• Puterea de concentrare
• Capacitatea de învăţare
• Capacitatea de înţelegere
• Abilitatea de a comunica
• Îmbunătăţirea atenţiei
• Abilitatea de a scrie
• Exprimarea orală şi scrisă
• Calitatea vocii – vorbită şi cântată
• Abilităţile motorii: echilibru, balans, coordonare
• Imbunătăţirea comportamentului – mai calm, mai deschis
• Creşterea gradului de independenţă
• Creşterea încrederii în propriile puteri
• Punctualitatea.
Efectul Terapiei Tomatis
• Principiile pentru Terapia Tomatis au fost prezentate sub formă de Efectul Tomatis.
Acestea pot fi concentrate în următoarele trei legi:
• 1.Vocea conţine numai sunetele pe care le aude urechea (Dr. Tomatis spunea că
vorbim cu urechea şi cântăm cu urechea).
• 2.Dacă procesul de ascultare este modificat, vocea este inconştient şi imediat
modificată.
• 3.Este posibil ca fonaţia să se transforme durabil atunci când stimularea auditivă
prin terapia Tomatis este menţinută o perioadă îndelungată de timp (legea
remanenţei).
• Efectul Tomatis este dat de contrastul ce determină contracţia şi relaxarea aleatoare a
muşchilor urechii interne. Acest contrast se face prin trecerea bruscă de la frecvenţe
joase , ce nu necesită un efort special din partea urechii interne, la frecvenţele înalte.
• Sunetul acţionează asupra muşchilor urechii interne, stimulează cohleea şi vestibulul
şi implicit creierul si are o acţiune energizantă asupra corpului uman.
• Sunetul propagat prin conducerea osoasă şi aeriană
“Urechea electronică” are caracteristici operaţionale specifice, inclusiv sistemul
de”gating”, conducerea sunetului prin os, ce are impact asupra procesului de
ascultare, lateralitatea audio, localizarea sunetelor în spaţiu, cadrul audio-vocal
si distincţia sunetelor.
FORBRAIN
Forbrain – aparat unical (elaborat de compania
TOMATIS DEVELOPPEMENT SA),
predestinat pentru antrenarea auzului și vocii
(aparatului audio-articular) și dezvoltarea
controlului voluntar (autocontrolului) vorbirii.
Aparatul îmbunătățește:
- perceperea auditivă,
- dicția,
- pronunția,
- memoria operațională,
- concentrarea atenției.
Forbrain – prezintă o mini garnitură, conductor
de sunet osos, înzestrată cu microfon și filtru
dinamic, fixat de arcul așa numitei urechi
electronice.