Sunteți pe pagina 1din 17

Noţiuni generale despre temperatură;

Scări de temperatură;
Principiul de măsurare a temperaturii;
Mijloace pentru măsurarea temperaturii;
Măsurarea energiei termice.

1
Temperatura este o mărime fizică fundamentală care
indică gradul de încălzire a unui corp.
Temperatura este o mărime ce se
determină funcţie de o scară de
referinţă.
Scara de temperatură are valori
numerice pentru fiecare temperatură.
Punctul triplu al apei se realizează
introducând într-un vas în formă de “U”,
apă de cea mai mare puritate şi se formează un strat de gheaţă cu
ajutorul unui amestec răcitor. Când amestecul răcitor este înlocuit
cu un termometru, stratul subţire de gheaţă începe să se topească.
Atâta timp cât faza solidă, lichidă şi vaporii coexistă, sistemul este la
punctul triplu.

2
Scara termodinamică (Kelvin), măsoară temperatura T în kelvin
(K), definit ca unitatea fundamenală de temperatură în SI (1/237,15
din temperatura termodinamocă a punctului triplu al apei).
Scara Celsius, măsoară temperatura în grade Celsius (0C).
Relaţia dintre temperatura termodinamică şi temperatura Celsius
este:
t=T-273,15
Scara Reaumur-este o scară convenţională de temperatură care se
bazează pe intervalul de temperatură dintre punctul de topire al
gheţii şi punctul de fierbere al apei, interval împărţit în 80 de părţi.
Gradul Reaumur se notează 0R şi este unitatea de măsură pentru
măsurarea temperaturii pe scara Reaumur.
10C=0,80R
Scara Fahrenheit-are la bază intervalul de temperatură dintre
punctul de topire a gheţii (32) şi puntul de fierbere al apei (212).
Gradul Fahrenheit 0F, este unitatea de măsură pentru temperatură
pe scara Fahrenheit.
10C=1,80F
3
4
Temperatura nu se măsoară în mod direct. Nu există
etalon al unităţii de măsură pentru temperatură.
Temperatura unui corp se măsoară prin comparare cu un
corp termometric.
Corpul de contact şi corpul termometric sunt puse în
contact şi ajung după un anumit interval de timp la
echilibru termic.

5
Clasificarea aparatelor pentru măsurarea temperaturii se face
după:
• temperatura măsurată;
• tipul constructiv.

6
7
8
Termometre cu  a.Termometre cu lichid

dilataţie Principiul de funcţionare


Părţi componente: Acest termometru măsoară temperatura
1-tub capilar; pe principiul dilatării unui lichid
2-placă; termometric (mercur, alcool, toluen), ca
3-tub de sticlă. urmare a încălzirii acestuia prin contact cu
Termometrele cu Hg şi vid corpul de contact.
măsoară temperaturi în
intervalul -35....+3000C. Construcţia termometrului
Este format dintr-un capilar 1 din sticlă, cu
un rezervor, umplut cu lichid termometric.
Deasupra coloanei de lichid este vid, iar
tubul este închis etanş. Tubul capilar este
montat pe o placă 2, cu o scară gradată.
Citirea termometrului
Valoarea temperaturii măsurate se citeşte
direct pe scara gradată în dreptul reperului
până unde a urcat lichidul termometric.
9
10
 Termometrul metalic cu tijă
b.Termometre Principiul de funcţionare
Se bazează pe dilatarea unor corpuri solide ,
metalice metalice cu coeficient de dilatare mare.
Construcţia termometrului
Conţine un tub 1 închis la un capăt, executat
din Cu, Al, alamă sau oţel. În acest tub se
află o tijă 2 dintr-un material cu coeficient
de dilatare foarte mic (porţelan, cuarţ). Tija
2 este în contact cu tubul 1 datorită pârghiei
3 şi a arcului elicoidal 4.
Funcţionarea termometrului
Tubul 1 introdus în mediul al cărei teperaturi
o va măsura îşi modifică lungimea prin
dilatare sau contracţie. Asta face ca tija 2 să se
deplaseze şi să antreneze într-o mişcare de
rotaţie pârghia 3 şi acul indicator 5. Citirea se
face în grade Celsius direct pe cadran în
dreptul acului indicator.

11
Principiul de funcţionare
•Termometrul Se bazează pe principiul dilatării diferite a
bimetalic două metale ce compun elementul stabil al
Părţi componente: termometrului.
1-bimetal; Construcţia termometrului
2-tijă; Termometrul are un element sensibil format
3-pârghie; din două lamele metalice îndoite şi lipite.
4-ac indicator. Prima lamelă din oţel aliat cu Ni şi Cu, are
coeficient de dilatare foarte mare, iar cea de a
doua, din invar are coeficient de dilatare foarte
mic.
Funcţionarea termometrului
În funcţie de temperatura de măsurat,
elementul bimetalic 1 îşi modifică curbura.
Această modificare se transmite acului
indicator 4 prin intermediul tijei 2 şi pârghiei
3. Acul indicator se roteşte pe un cadran gradat
şi măsoară temperatura în unităţi de
temperatură.
12
Termometre Principiul de funcţionare
Transformă temperatura ce trebuie determinată în
manometrice presiune.
Construcţia termometrului
Este alcătuit dintr-o capsulă metalică 1 (aflată în
mediul al cărei temperaturi vrem să o aflăm),un tub
capilar flexibil 2 (cu lungime variabilă) şi un
mecanism de transmitere şi amplificare, format
dintr-un tub cu pereţi subţiri 3, un sector dinţat 4,
pinionul 5 şi acul indicator 6.
Funcţionarea termometrului
Lichidul (Hg, alcool, xilen, hexal), vaporii saturaţi
(etan, propan, toluen) sau gazul (azot, dioxid de C)umplu
capsula 1, tubul capilar 2 şi elementul elastic 3.
Capsula 1 se introduce în mediul de controlat.
Datorită variaţiei de temperatură se va modifica presiunea
Utilizare:
fluidului, ceea ce duce la deformarea tubului cu pereţi
Măsurarea
temperaturii la subţiri 3. Deformarea este transmisă şi amplificată de
distanţă, pentru angrenajul sector dinţat 4 şi pinion 5.
motoarele cu ardere Concomitent se roteşte acul indicator 6 pe o scară gradată,
internă, tractoare, pe care se va citi drect temperatura în grade Celsius.
locomotive Diesel.
13
Termometru cu
termocuplu digital

Termocupluri
Termometru cu
radiaţii infraroşii

Termometre ce
funcţionează pe baza
dilatării volumice

14
Căldura apare ca urmare a arderii combustibililor, frecării dintre
două corpuri, reacţiileor chimice exoterme, reacţiilor nucleare şi
trecerii curentului electric printr-un conductor.
Agentul termic este substanţa lichidă sau gazoasă prin care se
realizează transportul şi transferul de energie.
Unităţi de măsură:

15
Prin conversie – transferul de căldură se realizează de la un
loc la altul printr-o mişcare reală a suprafeţei calde
(încălzirea cu aer cald, cu apă caldă, curgerea sângelui prin
corp).
Prin conducţie – fenomenul de trecere a căldurii printr-un
corp, de la particulele cu temperatură înaltă la particulele cu
temperatură mai joasă.
Prin radiaţie – se realizează fără contact între corpuri
(radiaţiile luminoase ce pătrund într-o seră se transformă în
căldură).

16
Calorimetrele sunt mijloace utilizate la măsurarea
energiei termice. Ele pot fi:
Integratoare

Înregistratoare

17

S-ar putea să vă placă și