Sunteți pe pagina 1din 13

Analiza frecvenței

elevilor
pentru semestrul I al
anului de învățământ 2020-2021
Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe
elevului nemotivate
1. Guleac Tatiana TAP201 Nu a fost prezentă

2. Cernei Elizaveta TAP181 Nu a fost prezentă

3. Galoi Adelina TAP171 60 60

4. Oncea Nicolaie TAP191 172 172

5. Coroșanu Claudia TAP192 440 440

6 Pleșca Nicoleta TAP182 440 440


Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe
elevului nemotivate
1. Lăzărenco Nadejda C202 330 330

2. Harjevschi Ecaterina C202 440 440

3. Lazarenco David BCH192 124 16n+108b

4. Moloșag Anna BCH192 96 16n+80b

5. Rusu Anastasia BCH192 94 86b+8m

6 Macari Marta BCH201 67 4n+63b


Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe
elevului nemotivate
1. Jerebelovschi Safar B203 Nu este atestat Lipse nu are
2. Cucereavîi Diana B203 Este atestată 200 (nu are
cămin)
3. Voloșciuc Tatiana B203 120 120 (insărcinată)
4. Babinschi Ilinca BRC201 52 53
5. Nani Ilinca BRC201 56 56
6 Oleinic Dana BRC201 52 26
Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe
elevului nemotivate
1. Bogaci Maria C191 418 302

2. Goga Iana C191 422 422

3. Leu Romina C191 422 422

4. Babin Ștefan C191 96 96

5. Bâtcă Ion C191 98 98

6 Botnariuc Mihai C191 80 80


Absențe nemotivate

Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe


elevului nemotivate
1. Cepoi Andreea BRC182 100 100

2. Lupușor Andreea BCH191 74 74

3. Chiriac Dorina BRC191 355 355

4. Ladaniuc Veaceslava BRC191 352 352

5. Scorțescu Cătălina BRC191 446 446

6 Morari Doina BRC191 288 65


Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa Total absențe Absențe
elevului nemotivate
1. Șturba Victoria B192 298 298

2. Ochișor Cristina BR191 Absenta din 15.09

3. Clim Nichita B191 Nu frecventează

4. Proaspăt Catălin B191 Nu frecventează

5. Huțu Evelina B191 40 40

6 Brosiecu Maria B191 40 40


Absențe nemotivate
Numele , prenumele Grupa
elevului
1. Cîrlig Dorel TAP181

2. Broslav Vadim TAP181

3. Tuceac Ana TAP181

4. Ababii Iuliana TAP181

5. Veleniuc Victor B202

6 Duminică Alexandra B202


Acțiuni privind
diminuarea absenteismului

Nr Acțiunea/Conținutul activității Termen de Responsabil Rezultate


d/o realizare Scontate
1. Monitorizarea săptămânală a absențelor Ianuarie - mai Diriginții Fișă de
elevilor și prezentarea, în scris, a situației monitorizare
absențlor către director adjunct completată

2. Aplicarea chestionarelor pentru elevi și părinți Ianuarie - februarie Psiholog Raport


în grupele unde absenteismul este ridicat Metodist chestionar

3. Schițarea unui plan de intervenție țintit pentru Februarie - Diriginții Plan de


rezolvarea situației (identificarea de către martie Metodist intervenție
diriginți a unor măsuri amelioratorii) elaborat
Acțiuni privind
diminuarea absenteismului

Nr Acțiunea/Conținutul activității Termen de Responsabil Rezultate


d/o realizare scontate
4. Discutarea, în particular, cu elevul a cauzelor Februarie – mai Psihologul
absenteismului– căutarea împreună a unor soluţii
pentru diminuarea absenteismului; eventual,
consilierea psihologică individuală / a familiei (în
funcţie de cauză)
5. Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească Ianuarie – mai Cadrele
ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să didactice,
critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea maiștri
elevilor şi nu pe sancţionarea lor
6. Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni Ianuarie – mai Cadrele
comunitare didactice,
maiștri
Absențe din caiet semestrul I nivelul 4 ISCED

1400 1280

1200
1016 1017
950 938 974
1000 912

800 674 673


546 511
600
372 348
400 306
238 220
200 100 72 78 93 69
34 56
4 44 61
0
0
TAP201 TAP191 TAP192 TAP181 TAP182 TAP171 TAP172

Total Motivate Boala Nemotivate


Nivelul 3 ISCED Meserii conexe
Caiet
2000 1870
1800
1600 1421
1400
1157
1200 1074
936
1000
738 747
800 616 629
600 467
318 346 360 330
400 212 236242 214
148 103 138 124 94
200 0 6 0 0 0 0 3258 24
0
BCH191 BCH192 BRC191 BCH181 BRC181 BRC182 BRC201 BCH201

Total Motivate Boala Nemotivate


Nivelul 3 ISCED meserii
Caiet
2500 2337

2000
1632

1370 1380
1500 1258

1008
1000 819 770
630 611
532 538
382 362 394 412
500 348 274 310
232 208174
118 138 158 126
74 32 64
0 4 15 0 12 0 10
0
B201 B202 C201 C202 B191 B192 C191 C192 CC191 B203

Total Motivate Boala Nemotivate