Sunteți pe pagina 1din 42

World Wide Web

Noțiuni de bază
Internet - definiţia

Termenii Internet și internet


provin din împreunarea artificială
și parțială a două cuvinte
englezești:
interconnected = interconectat
și network = rețea.
Internet - definiţia

 Internet este o rețea mondială


unitară de calculatoare și alte
aparate cu adrese
computerizate, interconectate
conform protocoalelor (regulilor)
de comunicare „Transmission
Control Protocol” și „Internet
Protocol”, numite împreună
„stiva TCP/IP”.
Internet - ideea

1962 - problema construirii unei


reţele care să supravieţuiască
unui război nuclear
(Paul Baran şi colegii săi dela
Rand Corporation)
1967 este publicat proiectul
ARPAnet (Advanced Research
Projects Agency Network )
(Lawrence Roberts)
Internet - ideea

1969 - Leonard Kleinrock și Paul


Baran inițiază comutarea de
pachete
(packet-switched network)
1969 - ARPANET a apărut ca o
rețea de calculatoare descentr
alizată
.
Internet - istoria

 1969 - ARPANET asigura doar


3 servicii:
 telnet (Remote login),
 transferul de fișiere (file transer
protocol, FTP) și
 tipărirea la distanță (remote
printing)
Internet - istoria

1972
 ARPANET avea deja aproximativ 40
de calculatoare gazdă
 Ray Tomlinson, membru al firmei
Bolt, Beranek and Newman, Inc. a
creat poșta electronică (E-mail).
 la Conferința Internațională de la
Washington, D.C. (ICCC), ARPANET
este prezentat 'în public' și se fac
demonstrații.
Internet - istoria
 1973 - ARPANET propune
sistemul TCP/IP.
 1975- ARPANET este o rețea
complet funcțională.
 1983
 ARPANET asigura conectarea a 500
de centre.
 Parte militară a ARPANET se separă
sub denumirea de MILNET.
 1990 - ARPANET se desființează
datorită apariției unor rețele de
calculatoare mai performante.
Internet - istoria
 1973 – CYCLADES reţea franceză
 1974 – JANET reţea pentru cercetători în
Britania
 1980 - UseNet
 1981 - BITNET (Because It's Time
Network) pentru comunitatea educaţională
 1984 - FidoNet pentru programişti
 1986 – NSFNet pentru National Science
Foundation
Internet - istoria

 1982 TCP/IP Transmission


Control Protocol (TCP) and
Internet Protocol (IP) accepted
global
 1982 accepted
Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP)
 1983 DNS (Domain Name
System)
DNS

 Un sistem de nume de domeniu


 (abreviat DNS Domain Name
System) este un sistem distribuit
de păstrare și interogare a unor
resurse în structură ierarhică a
reţelei.
 DNS servere definesc IP adrese la
interogare cu numele simbolic.
DNS
IP address
(Internet Protocol address )
194.85.92.93 = test.ru
Generic Top-Level Domains
Internet istoria

Anii 1980 – 1990:


 Stabilirea standardelor pentru
reţea globală;
 Unirea reţelelor create;

 Includerea comunităţilor noi;

 Apariţia internet provideri


comerciali
WWW istoria
1980, Tim Berners-Lee
lucrînd la European
Organization for Nuclear
Research (CERN), Elveția,
a creat ENQUIRE, o baza de
date care incorpora ideea de
“hypertext”
WWW istoria
“hypertext”
WWW istoria
1990, Berners-Lee a creat toate instrumentele
necesare pentru Web:
 HyperText Transfer Protocol (HTTP) 0.9,
 HyperText Markup Language (HTML),
 Web browser (cu nume WorldWideWeb),
 HTTP server (mai tîrziu numit CERN httpd),
care se afla pe http://info.cern.ch,
 Web page care descria proiectul.
1993, Mosaic web browser
WWW istoria
În mai 1994 a avut loc prima
International WWW Conference
În septembrie 1994 Berners-Lee a creat
World Wide Web Consortium (W3C) pentru
crearea şi menţinerea standardelor de
schimb de date în Internet
Tim Berners-Lee
directorul World Wide Web Consortium
(W3C)

https://www.w3.org/People/Berners-Lee/
PEOPLE OF THE W3C

https://www.w3.org/People/
WWW istoria

1996 – 1998: comercializarea


WWW
1999 – 2001: dot-com boom and
bust
2002: Web 2 – vînzarea on-line,
webloguri, content generat de
utilizatori, reţele sociale . . .
Viitorul: Semantic Web
Internet: structura
Open systems interconnection model
(OSI model)

application layer
presentation layer WWW

session layer
transport layer IP
network layer TCP
link layer
physical layer
Internet: structura
Open systems interconnection model
(OSI model)

Modelul de Referință OSI


(interconectarea sistemelor deschise),
este o structură de comunicație
ierarhică folosită pentru a realiza o rețea
de calculatoare.
Modelul de Referință OSI oferă metode
generale pentru realizarea comunicației
sistemelor de calcul pentru ca acestea să
poată schimba informații, indiferent de
particularitățile constructive ale sistemelor
(fabricant, sistem de operare, țară, etc).
Internet: structura Open systems
interconnection model (OSI model)
7 - NNTP · SIP · SSI · DNS · FTP · Gopher ·
HTTP · NFS · NTP · SMPP · SMTP · SNMP ·
Telnet · DHCP · Netconf · RTP · SPDY
6 - MIME · XDR · TLS · SSL
5 - Named pipe   NetBIOS   SAP   PPTP  SOCKS
4 - TCP   UDP   SCTP   DCCP   SPX
3 - IP (IPv4, IPv6) · ICMP · IPsec · IGMP · IPX ·
AppleTalk
2 - ATM · SDLC · HDLC · ARP · CSLIP · SLIP ·
GFP · PLIP · IEEE 802.2 · LLC · L2TP · IEEE
802.3 · Frame Relay · ITU-T G.hn DLL · PPP ·
X.25 · Network switch
1 - EIA/TIA-232 · EIA/TIA-449 · ITU-T V-Series ·
I.430 · I.431 · POTS · PDH · SONET/SDH · PON
· OTN · DSL · IEEE 802.3 · IEEE 802.11 · IEEE
802.15 · IEEE 802.16 · IEEE 1394 · ITU-T G.hn
PHY · USB · Bluetooth · Hubs
WWW

World Wide Web, numit scurt și web,


este un sistem de documente și
informații de tip hipertext
legate ele între ele

care pot fi accesate prin rețeaua


mondială Internet.
WWW

World Wide Web


Documentele, care rezidează pe
diverse calculatoare server, pot fi
regăsite cu ajutorul unui identificator
univoc numit URI.
WWW

World Wide Web


Hipertextul inclusiv imagini etc. este
afișat cu un ajutorul unui program
de navigare în web . . .
WWW

World Wide Web


Hipertextul inclusiv imagini etc. este
afișat cu un ajutorul unui program
de navigare în web numit browser,
care descarcă paginile web
de pe un server web.
WWW
3 standarde – baza funcționării webului:

 (HTTP) - Hypertext Transfer Protocol,


prin care serverul web și browserul
utilizatorului comunică între ele;
 (HTML) - Hypertext Markup Language,
standard de prezentare a paginilor
web.
 (URI) - Uniform Resource Identifier,
sistem universal de identificare a
resurselor din web, folosit pentru a
identifica și regăsi paginile web.
WWW
Un identificator uniform de resurse
(Uniform Resource Identifier, URI) este
o secvență alfanumerică univocă și
universală a unei resurse de pe
Internet, cum ar fi un document sau un
sit web.
Un localizator uniform de resurse
(Uniform Resource Locator, URL) se
refera la un subset URI ce identifica
resursele printr-o reprezentare a
mecanismului de accesare a lor.
WWW
Schema folosită pentru URL este:

<protocol>://<nume_DNS>/<nume_local>

unde
protocol - este protocolul folosit (de cele mai
multe ori http),
nume_DNS - este numele domeniului pe care
se află resursa,
nume_local - este format din calea și numele
resursei de pe discul local.

Exemplu de URL:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
WWW
Exemple de URL:

 ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc2396.txt schema ftp


pentru serviciile protocolului de transfer de
fisiere (FTP)
 http://www.infoiasi.ro/~busaco/odix/uri.html
schema http pentru serviciile protocolului de
transfer a hipertextelor (HTTP)
 mailto:busaco@thor.infoiasi.ro schema mailto
pentru adrese de posta electronica (SMTP)
 news:comp.infosystems.www.servers.unix
schema news pentru grupurile de stiri
USENET (NNTP)
 telnet://vela.uaic.ro:7000 schema telnet pentru
servicii interactive via protocolul TELNET
IDN test domains
W W W browser

Un browser sau un navigator este o


aplicație software ce permite
utilizatorilor să afișeze text, grafică,
video, muzică și alte informații
localizate pe o pagină din
World Wide Web, dar și să comunice
cu ofertantul de informații și chiar și ei
între ei.
W W W browsers
istoria

 1993 – Mosaic
 1994 – Netscape Navigator
 1995 – Microsoft Intrenet Explorer
 1995-2000 – război al browserilor
 1998 – fundaţia Mozilla (open source)
 2002 – 95% Microsoft Intrenet Explorer
 2003 – Safari (Apple pentru Mac)
 2004 – Firefox
 2008 – Google Chrome
W W W browser
statistica

Ianuarie 2013 2014 2015

Microsoft Intrenet Explorer 14% 10% 8%


Firefox 30% 26% 23%
Google Chrome 48% 55% 62%
Safari 4% 4% 4%
Opera 2% 2% 2%

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
Статистика
использования
браузеров в
RUнете
август 2015

http://alexvaleev.ru/browserstat
Статистика использования браузеров
в RUнете
за 5 февраля 2014 года

http://alexvaleev.ru/browserstat
Internet terminologia

 In sens larg, un server este un


dispozitiv (combinatie de
hardware si software) care ofera
servicii si/sau informatii
utilizatorilor (clientilor).
 Host este denumirea dată unui
calculator conectat la o rețea și
care partajează acestei rețele
unele resurse (fișiere, periferice
sau aplicații).
Internet terminologia

 Sit web (web site) - o grupă de


pagini web multimedia (conținând
texte, imagini fixe, animații ș.a.),
accesibile în Internet de obicei pe o
temă anume, și care sunt conectate
între ele prin așa-numite hiperlinkuri.
 O pagină web este o resursă aflată
în spațiul web, de obicei în format
HTML sau XHTML și având
hiperlinkuri (hiperlegături) pentru
navigarea simplă.

S-ar putea să vă placă și