Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURA INSOLVENȚEI

Coordonator științific:

Lect. univ. dr. Luiza Cristina


Gavrilescu
Scurtă introducere

Definiție din punct de vedere


procedură lexical: Situație în care se află un
cele 13 principii care guvernează acestă debitor ale cărui bunuri sunt de o
În cuprinsul art. 4 al legii regăsim valoare mai mică decât totalitatea
Sediul materiei: Legea nr. 85/2014 obligațiilor care ar urma să fie
satisfăcute cu acele bunuri

PROCEDURA
INSOLVENȚEI
Definiție din punct de vedere legal:
starea patrimoniului debitorului care plăti datoriile ajunse la scadenţă
se caracterizează prin insuficiența lichidităților cu care debitorul să poată
fondurilor bănesti disponibile pentru Particularitate definitorie:lipsa
plata datoriilor certe, lichide și
exigibile.
Caracterele procedurii

Caracterul Caracterul
judiciar personal

Caracterul Caracterul
colectiv remediu
Participanții la procedura insolvenței

Instanțele judecătorești: Tribunal sau


Curtea de Apel ( art 120. Cod proc. Civ.);

Judecătorul sindic;

Administratorul judiciar;

Lichidatorul.
Căi de realizare a procedurii
I. Procedura generală II. Procedura simplificată
Procedura de insolvență Procedura de insolvență
prin care un debitor intră, prevăzută de Legea nr.
după perioada de 85/2014 prin care debitorul
observație, succesiv, în care îndeplinește condițiile
procedura de reorganizare prevăzute la art. 38 alin. (2)
judiciară și în procedura intră direct în procedura
falimentului sau separat, falimentului, fie odată cu
numai în reorganizare deschiderea procedurii
judiciară, ori doar în insolvenței, fie după o
procedura falimentului perioadă de observație de
maximum 20 de zile;
Procedura
simplificată

Procedura
Procedura
reorganizării
falimentului
judiciare
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea creditorului

Câteva aspecte:
 Cererea de deschidere a procedurii insolvenței poate
fi formulată de către creditorii debitorului doar în
cazul în care sunt îndeplinite condițiile instalării
prezumției stării de insolvență vădită
 Cererea de deschidere a procedurii insolvenței va fi
introdusă la tribunalul, sau după caz, tribunalul
specializat în a cărei circumscripție debitorul și-a
avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni
anterior datei sesizării instanței.
CERTĂ

AN
Ț A
EXIGIBILĂ

LICHIDĂ
E
CR
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului

Deschiderea procedurii de insolvență la cererea


debitorului trebuie să întrunească cumulativ o serie de
condiții:
 Condiții privind persoana debitorului;
 Condițiile privind starea de insolvență a debitorului;
 Condițiile privind cererea de deschidere a procedurii
insolvenței
Debitorii care pot fi supuși
procedurii insolvenței sunt:

PERSOANELE
FIZICE CARE
REGIILE
PROFESIONIȘITII EXPLOATEAZA
AUTONOME
O
ÎNTREPRINDERE
Insolvența cunoaște mai multe accepțiuni:

 Insolvența actuală dovedită care intervine atunci când se


probează faptul că debitorul nu dispune de suficiente
lichidități pentru a reuși să-și acopere datoriile scadente
 Insolvența actuală prezumată care intervine când în
termen de 60 de zile de la scadență nu a fost plătită
datoria față de creditor.
 Insolvența iminentă care intervine atunci când se
dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență
datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești
disponibile la data scadenței.
Condiții cu privire la formularea cererii de deschidere a procedurii
insolvenței

 Deschiderea procedurii de insolvență reprezintă atât un


drept cât și o obligație a debitorului.
 Debitorul ce este supus procedurii insolvenței ocupă
poziția de subiect pasiv în cadrul procedurii, dar el poate
fi și subiect activ când cererea de deschidere a procedurii
este formulată de el însuși