Sunteți pe pagina 1din 37

PARCUL NATIONAL

RETEZAT
Caracterizarea geografică
 MunţiiRetezat fac parte din grupa
cea mai vestică a Carpaţilor
Meridionali, deţinând o serie de
superlative: altitudini de peste
2200m, morfologie glaciară tipică,
numărul cel mai mare de lacuri
glaciare (aprox. 100), masivitatea
cea mai pronunţată.
Structura geologică
 Miezul masivului este alcătuit din mase de granit
şi granodiorit, acesta din urmă ocupând cea mai
mare suprafaţă din centrul munţilor fomând cele
mai înalte vârfuri: Retezat, Peleaga, Păpuşa.
 În mezozoic s-au format roci sedimentare al căror
şir începe cu un strat subţire de sedimente de la
începutul jurasicului şi se continuă prin strate de
calcar formate în ape oceanice marginale, de
mică adâncime de la sfârşitul jurasicului şi
începutul cretacicului.
 Calcarele se regăsesc mai compact doar în
Retezatul Mic, aici fiind frecvente formele carstice
de suprafaţă şi de adâncime reprezentate de chei,
peşteri, avene, doline.
Reţeaua hidografică
 Munţii Retezat sunt
caracterizaţi printr-o
reţea densă de ape
curgătoare, cu debit
bogat şi permanent.
Apele se alimentează din
precipitaţii, topirea
zăpezilor şi din ape
subterane fiind tributare
fie Mureşului – prin râul
Strei, fie Jiului - prin râul
Jiul de Vest.
 Lacurile glaciare reprezintă cea mai mare atracţie turistică,
dintre Carpaţii sud-estici, Retezatul mândrindu-se cu
numărul cel mai mare al acestora. Majoritatea lor se află la
cca. 1900-2200m altitudine, fiind amplasate în cuvetele
formate în circul glaciar sau în spatele barajelor morenice
formate în urma acţiunii de acumulare a gheţarilor. Dintre
cele 58 de lacuri permanente, Bucura are cea mai mare
suprafaţă (8,8 ha), iar Zănoaga este cel mai adânc (29 m) şi
are cel mai mare volum de apă (aprox. 700.000 m3).
Clima

 Clima este tipic alpină, cu


temperaturi medii negative şi cu
precipitaţii abundente. Cantitatea de
precipitaţii creşte direct proporţional
cu altitudinea.
 ParculNaţional Retezat a fost creat
în 1935, prin Jurnalul Consiliului de
Miniştri nr. 593, fiind primul parc
naţional din România, destinat
conservării sălbăticiei Munţilor
Retezat, a florei şi faunei de aici.
 Rezervaţia naturală este cea mai
importantă din ţara noastră şi a fost
declarată monument al naturii, fiind
recunoscută pe plan internaţional ca
Rezervaţie a Biosferei de către
Comitetul MaB UNESCO, la cea de-a
VI-a sesiune a Consiliului
Internaţional de Coordonare a
Programului Om-Biosferă, de la
Paris, din 1979.
 In parc sunt 1200 de specii vegetale . La
poale se intind paduri de fag , carpen si
mesteacan ; in vai creste arinul negru .
Mojdreanul si teiul pot fi gasite pe Valea
Raului Mare . La peste 1000 m gasim
molid , scorus , artar , mesteacan , mai
intai treptat in padurile de amestec , apoi
rasinoasele formeaza un etaj propriu-zis
pana la 1800 - 1900 m .
 Muntii Retezat
reprezinta centru
genetic European
pentru speciile de
Vulturica.
SPECII DE PLANTE DEOSEBIT DE
IMPORTANTE
Specii
animale
 Cruseteaua
 Flamanzica
 Luntricica
Poroinicul alpin
Crin
 Papucul doamnei
 Macul alpin
 Floarea de colt
 Capra neagra
 Cerbul
 Cocosul de munte
 Ursul
 Pisica salbatica
Jder
 Marmota
Importanta Parcului
 Stiintifica

 Turistica

 Educativa

 Conservarea biodiversitatii
CASA LABORATOR A ACADEMIEI
 Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele,
categoria I IUCN - destinată
cercetării ştiinţifice, cu suprafaţa de
1.630 ha - în care este interzis
accesul fără o procură specială
eliberată de către Academia Română
şi Comisia Monumentelor Naturii.
Parcul Naţional Retezat este un rai
pentru oamenii de ştiinţă, botanişti şi
zoologi.
TAUL NEGRU
 Opt pensiuni şi cabane din Parcul
Naţional Retezat au fost primite în
reţeaua exclusivistă Pan Parks şi vor
beneficia gratuit de cea mai bună
reclamă în întreaga Europă. Turiştii
străini vor fi îndrumaţi către
pensiunile româneşti din Retezat, în
fiecare an, de către fundaţia
europeană care sprijină ecoturismul.
 Pelanga importanta turistica se
evidentiaza si cea economica.
 Prin peisajul variat şi relieful semeţ şi
stâncos, Retezatul prezintă o atracţie
deosebită şi a constituit de timpuriu una
dintre principalele regiuni turistice din
Carpaţii Româneşti. Traseele turistice
marcate, care totalizează peste 200 de
km, asigură o afluenţă mare a turiştilor.
Munţii Retezat au unele dintre cele mai
frumoase privelişti din Europa Sud-Estică.
Masivul este traversat de multe poteci
turistice marcate pentru amatorii de
drumeţii, dar sunt şi câteva trasee de
căţărare pentru pasionaţii de alpinism.

S-ar putea să vă placă și