Sunteți pe pagina 1din 16

,,FENOMENUL

PERIODICITĂȚII ÎN
NATURĂ ȘI SOCIETATE,,
PROIECT INDIVIDUAL REALIZAT DE:ARMAȘ DUMITRIȚA

PROFESOR: CAZACIOC NADEJDA


DEFINIȚIA TERMENULUI
,,PERIODICITATE,,:

PERIODICITÁTE, periodicități, s. f. Proprietate a unui fenomen, a


unei mărimi, a unei acțiuni de a fi periodică (1); repetarea
periodică a valorilor unei mărimi, a unui fenomen, a unei acțiuni.
◊ Periodicitatea elementelor = repetarea proprietăților chimice și
fizice la elementele chimice cu structură analoagă și cu un număr
atomic diferit, care formează un grup și care sunt cuprinse în
aceeași coloană din tabloul periodic al elementelor. [Pr.: -ri-o-] –
Din fr. périodicité
ATUNCI CÂND SPUNEM CUVINTELE ,,PERIODICITATE ȘI CHIMIE,, PRIMA CE NE
VINE ÎN GÂND ESTE ,,TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR,,
Tabelul periodic al elementelor, câteodată numit și tabelul
periodic al lui Mendeleev, cuprinde într-o formă tabelară toate elementele chimice,
aranjate în funcție de numărul lor atomic (adică după numărul de protoni dintr-un 
atom) și în funcție de configurația electronică și unele proprietăți chimice
recurente. Acest aranjament conduce la identificarea anumitor „tendin țe
periodice”, astfel că elementele din aceeași grupă au proprietăți chimice
asemănătoare. În general, în aceeași perioadă elementele din partea stângă sunt 
metale, iar cele din extremitatea dreaptă sunt nemetale.
Rândurile tabelului periodic se numesc perioade, iar coloanele se numesc grupe.
Șase dintre grupe au și denumiri speciale, ca de exemplu grupa a 17-a mai poartă
numele de grupa halogenilor, iar a 18-a grupă este cea a gazelor nobile. Tabelul
periodic poate fi folosit pentru determinarea rela țiilor dintre proprietă țile
elementelor, și de asemenea pentru a prezice proprietă țile unor elemente noi,
care
Cum l-aurmează să peiodicitatii
ajutat legea fie descoperite sau sintetizate.
pe Mendeleev?
Periodicitatea a fost de ajutor pentru Mendeleev, deoarece el a arătat lacune în tabelul periodic său în
cazul în care ar trebui să fie elemente. Acest lucru a ajutat oamenii de știință să găsesc elemente noi,
deoarece acestea ar putea fi de așteptat să prezinte anumite caracteristici în funcție de locația pe
care o au în tabelul periodic. Acum, că elementele au fost descoperite, oamenii de știință și studenți
utilizează periodicitate pentru a face predicții cu privire la modul în care elementele se vor comporta
în reacțiile chimice și proprietățile fizice ale acestora. Periodicitatea ajuta chimiști anticipat pentru a
defini modul in care ar putea arata noile elemente, și reactiile pe care l poate avea.
Să nu uităm ca
periodicitatea nu tine
doar de chimie.Putem
spune ca totu ce se
petrece în jurul nostru
se repeta la o anumita
perioadă de timp.
Rotația Pământului reprezintă mișcarea de rotație
a Terrei în jurul propriei axe. Pământul se rotește
spre est. Dacă este observat dinspre Steaua Polară
 (Alpha Ursae Minoris sau Polaris), acesta se
rotește în sens trigonometric, adică în contrasens
față de acele unui ceasornic.
Pământul se rotește o dată la aproximativ 24 de
ore în raport cu soarele și o dată la fiecare 23 de
ore, 56 de minute și 4 secunde în raport cu stelele.
Rotația Pământului încetinește ușor cu timpul;
astfel, în trecut ziua era mai scurtă. Acest lucru se
datorează efectului gravitațional al Lunii asupra
Terrei. Ceasurile atomice arată că o zi modernă
este mai lungă cu aproximativ 1,7 milisecunde
decât în urmă cu un secol.[1] Analiza înregistrărilor
astronomice istorice arată o tendință de încetinire
de 2,3 milisecunde pe secol începând cu secolul al
VIII-lea î.Hr
Iar atunci când planeta Pământ face un
înconjur în jurul soarelui,timp de 365 zile si
6h,o dată la 4 ani este an bisect din motiv ca
6*4=24,deci atunci anul are 366 zile.
Un anotimp este una din cele patru diviziuni ale anului. În general, anotimpul se referă
la schimbările anuale ale climei. În zonele temperate sunt patru anotimpuri: primăvara, 
vara, toamna și iarna, iar în zonele cu climatul tropical-umed ele sunt: anotimpul ploios
 și anotimpul uscat.
Anotimpurile sunt determinate de înclinarea axei Pământului combinată cu rotația lui
pe orbită în jurul Soarelui. Astronomic, anotimpurile durează perioadele între care
Pământul trece prin anumite puncte ale orbitei, fapt văzut de pe Pământ ca trecerea
Soarelui prin solstiții și echinocții.

Alternanta anotimpurilor si sezoane.[modificare | 


modificare sursă]
1.Iarna-sezonul hiemal.
2.Primavara timpurie-sezon pervesal.
3.Primavara-sezon versal.
4.Vara-sezon estival.
5.Toamna-autumnal.
Ciclu biogeochimic
În cadrul științelor Pământului, ciclul
biogeochimic reprezintă circuitul 
elementelor chimice necesare
viețuitoarelor, în spațiul biotic (biosferă) și
abiotic (litosfera, atmosferă și hidrosferă).
Conceptul a fost introdus de biochimistul 
Serghei Vinogradski și cuprinde
următoarele componente:
Circuitul apei în natură (numit și ciclul hidrologic sau ciclul apei) este
procesul de circulație continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului. Acest
proces este pus în mișcare de radiația solară și de gravitație. În cursul
parcurgerii acestui circuit, apa își schimbă starea de agregare fiind succesiv în
stare solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se mișcă dintr-un element component al
circuitului în altul, de exemplu dintr-un râu într-un ocean, prin diferite procese
fizice, dintre care cele mai însemnate sunt evaporația, transpirația, infiltrația și
scurgerea. Științele care se ocupă cu studiul mișcării apei în cadrul acestui
circuit sunt hidrologia și meteorologia.
Circuitul carbonului în natură
Procese ce au loc la o anumită
perioadă de timp au loc nu doar în
univers,în natură dar si in viața de
zi cu zi ba chiar și în interiorul
corpului nostru.

Procese fiziologice importante a organismelor, precum 


nutriție, locomoție, reproducere, simțuri.
Deci chiar si rutina
zilnica prezintă o
periodicitate.
BIBLIOGRAFIE:

1.DEXONLINE.RO
2.RO.WIKIPEDIA
3.MIXDECULTURĂ.RO.
VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!!!

S-ar putea să vă placă și