Sunteți pe pagina 1din 15

ANALIZA DIAMANTULUI

NATION BRAND: SCOȚIA

Autor: Baeș Corina, grupa 201, TIDE


Conducator: Marina Popa, doctor, conferențiar universitar
 Rezultatul Național al Scoției pentru organizațiile internaționale - ca parte a Cadrului
Național de performanță- este format din "suntem deschiși, conectați și contribuim pozitiv
la nivel internațional." "Reputația Scoției" este unul dintre cei 81 de indicatori ai Sistemului
Național de performanță al Scoției . Indicatorii naționali permit Scoției să urmărească
progresul către rezultatele naționale. Scopul cadrului este " să se concentreze pe crearea
unei țări mai reușite, cu oportunități pentru întreaga Scoție,de a prospera printr-o
prosperitate sporită, o creștere economică durabilă și incluzivă."
Cele 6 dimensiuni ale indicelui național al mărcilor:

GUVERNARE

OAMENI CULTURA

TURISM EXPORTURI

EMIGRARE
ȘI
INVESTIȚII
Reputația Scoției după cele șase dimensiuni (2018 și 2020)
Export: percepția produselor și serviciilor din fiecare țară; opiniile lor cu privire la contribuția țării la inovarea în știință și
tehnologie și gradul în care țara este recunoscută ca un loc al creativității.
Guvernare: percepția competenței și echității guvernului unei țări, precum și angajamentul său perceput față de
probleme globale precum pacea, sărăcia și mediul.
• Cuvinte legate de guvernul scoțian (2020)
Cultură: percepția patrimoniului cultural al țării; aprecierea pentru cultura modernă și percepția
abilităților lor sportive.
Oameni: reputația țării pentru ocuparea forței de muncă; cât de deschiși și ospitalieri oamenii sunt considerași a fi; adresarea
persoanelor la nivel personal.
Turism: nivelul de interes pentru vizitarea țării și atractivitatea frumuseții sale naturale, a mediului istoric
construit și a atracțiilor urbane.
Emigrare și investiții: atractivitatea unei țări ca loc de a trăi, de a munci, de a investi sau de a
studia, modul în care oamenii percep situația economică și socială din țară
• Cuvinte legate de mediul economic și de afaceri din Scoția (2020)
Reputația Scoției după 23 atribute- rang (2018 și 2020)
CONCLUZII GENERALE

Scorul Scoției de 62.6 și locul 17 în ratingul NBI SM arată că Scoția continuă să aibă o reputație puternică în

străinătate. Țările care au avut performanțe mai bune decât Scoția și au ajuns în top zece sunt Germania, Regatul

Unit, Canada, Japonia, Franța, Italia, Elveția, Suedia, Australia și Statele Unite. În termeni absoluți, Scoția a

rămas stabilă din 2018 (62.7) până în 2020 (62.6), cu o modificare generală de 0.1. Clasamentul relativ al Scoției în

ansamblu a scăzut de la 2018, scăzând un loc de la 16 la 17 . În timp ce scorul Scoției a scăzut între 2018 și 2020,

modificarea este cu 0.1 sub pragul punctului 1.0 Pentru indicatorul național "reputația Scoției", indicând faptul că

reputația Scoției este "menținută" la nivel internațional.