Sunteți pe pagina 1din 109

TEHNICI DE

RADIOGRAFIE
INTRAORALĂ
PROF. univ. dr. DANISIA HABA
Mulţumiri
Allan G. Farman,
Universitatea Louisville
Tehnici de radiografie intraorală
• Periapicale (Retrodentoalveolare - RDA)
• Bitewing
• Ocluzale
Dimensiunile filmelor intraorale
• “00” şi “0”: radiografii periapicale & bitewing
pentru copii;
• “1”: radiografii periapicale (şi uneori bitewing)
la adulţi şi adolescenţi;
• “2”: radiografii periapicale şi bitewing la adulţi
şi adolescenţi; radiografii ocluzale la copii mici;
• “3”: radiografii bitewing posterioare;
• “4”: filme ocluzale la adulţi şi adolescenţi
Aparatul roentgen dentar
Indicatorul
focarului
Braţ

Con

Indicatorul unghiului vertical


1.Radiografii periapicale
• Prezintă coroana si rădăcinile
dinţilor dintr-o anumită zonă
• Trebuie să includă regiunile
apicale
• Trebuie să includă cel puţin 2
mm din osul periapical
Principii de bază pentru realizarea
radiografiile periapicale
• anatomia dinţilor şi a maxilarelor
• poziţia capului pacientului
• angularea razei X
– angulaţia verticală
– angulaţia orizontală
• punctul de intrare al razei X
• plasarea filmului
Anatomia dinţilor şi a maxilarelor
• axele lungi ale dinţilor
– maxilar
– mandibulă
• localizarea apexurilor dentare
Axele lungi ale dinţilor
• maxilar
Axele lungi ale dinţilor
• mandibulă
Axe aparente vs. axe reale
Poziţia capului pacientului
• ortostatism / şezut
• planul ocluzal al arcadei de radiografiat – orizontal
• planul sagital vertical

• linia de orientare maxilară:


tragus – aripioara nasului
• linia de orientare mandibulară
tragus - colţul gurii (uşoară extensie a capului
Angularea razei X
• Înclinare verticală
– tehnica paralelismului: forma arcadei şi
poziţia dinţilor
– tehnica bisectoarei: linie imaginară
– bitewing: + 10o
• Înclinare orizontală
• Ortoradialitatea: tangentă la punctele de
contact dentar – forma arcadei şi poziţia
dinţilor
Tehnici de radiografiere intraorală

Tehnica bisectoarei

Tehnica paralelismului
Angulaţia verticală
Înclinarea orizontală
• Diferită la maxilar şi mandibular
• Canini mandibulari 45o vs
canini maxilari 70o.
• Premolari şi molari mandibulari cu 5o
mai puţin decât PM şi M maxilari
• VARIAŢII INDIVIDUALE
Angularea orizontală
Angularea orizontală
Angularea
orizontală
Punctul de intrare al razei X
• centrul zonei de radiografiat
• defecte de tehnică: imagine parţială
Tehnica de preferat
• Tehnica paralelismului
– Raza centrală perpendiculară pe receptor
– Raza centrală perpendiculară pe dinte
– Receptor paralel cu dintele
– Distorsionare mai scăzută
Tehnica paralelismului
Sursa de raze X
Osul maxilar

Axa dintelui
Detector
“ Full Mouth Survey – FMX”
Modalităţi de prindere a
receptorului
• XCP (Extension Cone
Paralleling).
• Stabe.
• Precision.
• Hemostat.
• Snap-A-Ray.
XCP (Rinn)

Periapicale posterioare

Bitewing

Periapicale anterioare
Incisivul lateral maxilar
Incisivul lateral maxilar
Incisivul lateral maxilar
Canin maxilar
Canin maxilar
Canin maxilar
Radiografie periapicală a unui canin maxilar
Premolar maxilar
Premolar maxilar
Premolar maxilar
Radiografie periapicală a
unui premolar maxilar
Molari maxilari
Molari maxilari
Molari maxilari
Radiografie periapicală
a unui molar maxilar
Incisivi mandibulari
Incisivi mandibulari
Incisivi mandibulari
Radiografie periapicală a
unui incisiv mandibular
Canin mandibular
Canin mandibular
Canin mandibular
Premolar mandibular
Premolar mandibular
Premolar mandibular
Radiografie periapicală a
unui premolar mandibular
Molari mandibulari
Molari mandibulari
Molari mandibulari
Tehnica bisectoarei
• Raza centrală este
perpendiculară pe
RC
bisectoarea imaginară
dintre axul dintelui şi
axul receptorului
• Tehnica Cieszynski-
Dieck
Tehnica bisectoarei
RC este direcţionată pe
mijlocul dinţilor de
RC explorat, perpendicular
la bisectoarea unghiului
format de planul axului
lung al dintelui cu planul
filmului
Tehnica bisectoarei

RC
Tehnica bisectoarei

• Izometrie
• Distorsionare selectivă
• Folosită când spaţiul este
insuficient pentru tehnica
paralelismului
Tehnica bisectoarei
Tehnica bisectoarei
Tehnica bisectoarei
Cieszynski-Dieck

RC perpendiculară pe axul
dintelui = dinte alungit
RC perpendiculară pe axul
filmului = dinte scurtat

A – axul dintelui; B – planul


bisectoare; C – planul
filmului
(după Langland şi Langlais –
Principles of Dental Imaging,
1997)
Tehnica Cieszynski-Dieck
Ortoradialitatea = centrarea pe orizontală, pentru
fiecare grup de dinţi exploraţi.
Se obţine prin orientarea fasciculului de radiaţii în
lungul razei de cerc a dintelui examinat, considerând
hemiarcada dentară ca fiind un semicerc.

Principiului ortoradialităţii
pentru diferite regiuni dentare
maxilare şi mandibulare, cu
unghiurile corespunzătoare;
(după Langland şi Langlais –
Principles of Dental Imaging,
1997)
Tehnica Cieszynski-Dieck

Principiului
ortoradialităţii pentru
diferite regiuni
dentare maxilare şi
mandibulare, cu
unghiurile
corespunzătoare;
(după Langland şi
Langlais – Principles
of Dental Imaging,
1997)
Tehnica Cieszynski-Dieck
Elemente ce influenţează
corectitudinea imaginii:
- poziţia capului;
- poziţia filmului;
- angulaţia verticală a RC a fasciculului;
- angulaţia orizontală a RC a fasciculului;
- punctul de intrare a RC a fasciculului.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Poziţia capului:
- Planul ocluzal al dinţilor de radiografiat
trebuie să fie paralel cu podeaua
- Planul sagital al capului trebuie să fie
perpendicular pe podea în cazul proiecţiei
maxilare

Planuri folosite în poziţionarea


conului localizator (după
Langland şi Langlais –
Principles of Dental Imaging,
1997)
Tehnica Cieszynski-Dieck
Poziţia capului:
În cazul proiecţiei mandibulare, capul trebuie să fie
uşor în extensie pentru ca planul bazal mandibular să
fie paralel cu podeaua când gura este deschisă.
Linia care uneşte comisura bucală cu tragusul este
paralelă cu podeaua.

Poziţionarea conului localizator


(după Langland şi Langlais –
Principles of Dental Imaging,
1997)
Tehnica Cieszynski-Dieck

Poziţia filmului:
1. Dintele explorat este centrat pe filmul
dentar aflat în spatele său.
2. Filmul trebuie să fie menţinut cu
policele/ indexul de la mâna opusă
regiunii explorate.
3. Filmul nu trebuie îndoit excesiv în
momentul expunerii pentru a evita
distorsionarea imaginii.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Angulaţia verticală a RC a fasciculului este
dependentă de:
- variaţiile de poziţie, înclinare şi angulare a
dinţilor pe arcadă;
- unghiul format de planul filmului şi axul lung al
dinţilor pentru fiecare regiune a arcadei dentare;
- tipul de aparat şi tipul de con localizator.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Angulaţia orizontală = RC este perpendiculară la
media tangentelor feţelor vestibulare ale dinţilor
examinaţi.
Capătul conului este paralel cu planul orizontal al
filmului.
Punctul de intrare a razei centrale este în mijlocul
ariei de radiografiat pentru a acoperi complet
filmul.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Ca repere pentru
determinarea angulaţiei
verticale se pot folosi:
Pentru incisivii superiori –
capul conului este
poziţionat direct în faţa
pacientului şi direcţia
RC este între incisivii
centrali.
Tehnica Cieszynski-Dieck

Ca repere pentru
determinarea angulaţiei
verticale se pot folosi:
Pentru caninii superiori -
bisectoarea este
aproape de o linie ce
uneşte vârful cuspidului
caninului cu pupila
ochiului opus părţii de
examinat.
Tehnica Cieszynski-Dieck

Ca repere pentru
determinarea angulaţiei
verticale se pot folosi:
Pentru premolarii
superiori - bisectoarea
este aproape de o linie
ce uneşte alare (punctul
cel mai extern al aripii
nasului) cu vârful
cuspidului vestibular al
premolarului
Tehnica Cieszynski-Dieck
Ca repere pentru
determinarea angulaţiei
verticale se pot folosi:
Pentru molarii superiori –
filmul este poziţiont şi
menţinut la fel ca pentru
premolarii superiori, dar
marginea posterioară a
filmului depăşeşte uşor
tuberozitatea. Marginea
anterioară a filmului se
plasează la nivelul
mijlocului PM2.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Incisivi inferiori
- Filmul se plasează
vertical
- Raza centrală este
direcţionată între incisivii
centrali şi perpendiculară
pe bisectoarea dintre film
şi axul lung al dintelui
- Marginea conului
localizator este paralelă
cu bisectoarea unghiului
dintre dinte şi film
Tehnica Cieszynski-Dieck
Caninii inferiori
- Filmul este plasat
vertical
- Angulaţia se
stabileşte la fel ca
pentru
radiografierea
incisivilor inferiori
Tehnica Cieszynski-Dieck
Premolari inferiori
- filmul este plasat
orizontal, cu
marginea anterioară
a filmului la mijlocul
caninului
- marginea superioară a
filmului trebuie să fie
paralelă cu cuspizii,
depăşindu-i cu 2 mm
Tehnica Cieszynski-Dieck
Premolari inferiori
- unghiul dintre film şi
axul dintelui este
mic, bisectoarea
fiind aproape
verticală
- raza centrală este
uşor înclinată
cranial
Tehnica Cieszynski-Dieck
Molari inferiori
- Similar cu premolarii
- Marginea posterioară
depăşeşte faţa distală
a M3.
- Capul conului
localizator poate fi
poziţionat paralel cu
faţa vestibulară a
molarilor inferiori.
Tehnica Cieszynski-Dieck
Avantaje:
• Radiografiere rapida
• Mentinerea filmului intraoral in general nu
pune probleme deosebite pacientului
• ! Centrarea RC implica o buna manualitate
din partea executantului radiografiei
Tehnica Cieszynski-Dieck
Dezavantaje:
• Fascicolul de raze X este oblic in raport cu
filmul si structurile dento-alveolare
• Lipsa de paraleleism dintre dinte si film
• Lipsa de suprapunere pe radiografie a
segmentelor oral si vestibular ale rebordului
alveolar
Tehnica Cieszynski-Dieck
Dezavantaje:
• Reprezentarea deficitara a smaltului aproximal-
ci
• Prezentarea decalata a teritoriului oral si
vestibular a crestei septului alveolar-! Pms
• Mascarea cu material de obturatie a cariei
recidivate sau secundare
• Dificultati in identificarea jonctiunii smalt –
dentina- ! ci+pm
Tehnica Cieszynski-Dieck
Dezavantaje:
• Suprapunerea osului zigomatic peste
radacinile molarilor superiori
• Suprapunerea crestei oblice externe peste
radacina molarilor mandibulari
• Mentinerea intraorala a filmului de catre
pacienti
2.Bitewing
• Se realizează pentru studiul zonelor de
contact dintre dinţii adiacenţi de la
nivelul unei arcade
• Raza centrală trebuie să fie tangentă la
zonele de contact şi perpendiculară pe
receptor
• Ar trebui să prezinte o minimă
suprapunere orizontală a dinţilor
• Film orizontal / vertical
Bitewing
Tehnici de radiografiere intraorală
Bitewing premolari
Bitewing premolari
Bitewing premolari
Bitewing molari
Bitewing molari
Bitewing molari
3.Incidenţe cu film ocluzal
• metoda Belot
• metoda Simpson
Metoda Belot
• centrare pe „bisectoarea” unghiului format
de axul dintelui (din centrul zonei de
radiografiat) şi planul filmului (planul ocluzal);
• înclinaţiile vor fi diferite pentru diversele
grupe de dinţi.
Metoda Belot
Metoda Belot
Metoda Simpson
• centrare în lungul axului dintelui de
radiografiat, dar de obicei, cu centrare
perpendiculară pe film;
• principalele indicaţii: aprecierea extinderii
spaţiale a unei leziuni, existenţa şi
localizarea calculilor salivari, leziuni
palatinale etc.
Metoda Simpson