Sunteți pe pagina 1din 141

Tehnici extraorale - OPT

Danisia Haba
Ortopantomografia
 evaluare globală, unitară, comparativa
dreapta-stanga a structurilor dento-maxilare
 ORTO – raza centrala perpendiculra pe
film
 PAN – tehnica panormica
 TOMO – din greaca - sectiune
Ortopantomografia
Proiecţia verticală
Proiecţia verticală
 uşoară angulaţie negativă a RC
 unghi de -4 ° până la -7°
Forma centrului de rotaţie
Straturile imaginii
(lp/mm)
1.5
3.0
5.0
vestibular

Regiunea cea
oral mai clară
5 39 35

14
18 4 11
10
19 17 16 20
33
13 12 3 32
9 1
15 34
50 7 8 21
6 2
49
25
48
46 22
45 47 41
44
43
40
36 26
42 23

30
29 27
24

31 28
L
37 38

50 de repere anatomice .........


11

33

16 17
18 19
13 32 20

48 49

27 40
28
10 11
33
1 12 16
3
32
2 13
49

44 45
40
27
Concepţii privind anatomia
panoramică normală
OPT= proiecţie unică, panoramică, a mai
multor structuri anatomice pe aceeaşi imagine
 7 concepte:
– 1: structurile anatomice sunt alungite şi răsfirate
– 2: structurile liniei mediane se pot proeicte ca imagini
unice sau duble
– 3: formarea imaginilor fantomă
– 4: se vizualizează umbra ţesuturilor moi
– 5: se vizualizează spaţii aerice
– 6: se observă radiotransparenţe şi radiopacităţi relative
– 7: radiografiile panoramice sunt unice
Conceptul 1
 structurile anatomice sunt alungite şi
răsfirate
Conceptul 2
 Structurile liniei mediane pot fi proiectate
ca o imagine dublă sau simplă
Conceptul 3
 Se formează
imagini fantomă
Conceptul 3
Conceptele 2 şi 3
Conceptul 4
 Pe OPT pot apare unele ţesuturi moi
Conceptul 5
 Pe OPT sunt vizibile spaţii aerice
Conceptul 5
Conceptul 6

 Pe imagini pot apare zone radiotranspa-


rente şi radioopace
Conceptul 6
Conceptul 7
 Ortopantomografia este unică
Repere anatomice
Repere anatomice
Repere anatomice
Realizarea corectă a OPT
 Planuri de referinţă pentru poziţionare
Zone explorate OPT
 1. Dentiţia
 2. Nas si
sinusuri
 3. Os
mandibular
Zone explorate OPT
 4. ATM
 5. Mandibulă
şi coloană
 6. Hioid
Proiecţia panoramică corectă a
structurilor anatomice
Etape în realizarea OPT
 Etapa 1. Muşcarea piesei orale în dreptul
şanţului de referinţă sau, utilizarea
dispozitivului de sprijin al bărbiei la
pacienţii edentaţi
Etape în realizarea OPT
 Etapa 2. Închiderea elementelor de
ghidare laterale
 Etapa 3. Poziţionarea bărbiei pacientului
pe dispozitivul de sprijinire
Etape in realizarea OPT
 Etapa 4. Asigurarea verticalităţii poziţiei
pacientului
 Etapa 5. “Înghite”, “Nu mişca”, expunere
Erori în realizarea OPT
 Etapa 1,
Eroarea 1 :
Colţul gurii
plasat anterior
planului lateral
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: Dentiţia –
dinţii centrali sunt
îngustaţi, uneori
coroanele apar
“fracturate”
 Zona 5: Coloana se
suprapune peste
mandibulă
 Sinusuri şi fose
nazale bine vizibile
Erori în realizarea OPT
 Etapa 1,
Eroarea 2 :
Pacient
poziţionat
prea în spate
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: Dentiţia – dinţii
centrali sunt lărgiţi
 Zona 2: Vârful nasului
suprapus peste cartilajul
nazal
 Zona 3: Simfiză mentonieră
intens radioopacă
 Zona 4: Condili în afara
filmului şi lobul urechii
vizibil
 Zona 5: Imagini fantomă ale
ramului mandibular peste
molarii posteriori
Erori în realizarea OPT
 Etapa 2,
Pacient rotit în
dispozitivul de
fixare
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: Dinţii
posteriori lăţiţi şi
suprapuşi; de partea
opusă dinţii îngustaţi
 Zona 2: Nas şi sinus
deformate unilateral
 Zona 4: ATM- un
condil în afara filmului
 Zona 5: Mandibula,
coloana modificate
unilateral
Erori în realizarea OPT
 Pacient înclinat
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: dinţii
posteriori pot fi mult
lărgiţi pe o parte şi cu
gol interocluzal în
cealaltă parte
 Zona 3: Corpul
mandibulei orizontal,
unilateral
 Zona 4: ATM, condili
largiţi unilateral
Erori în realizarea OPT
 Etapa 3: Bărbia
pacientului poziţionată
prea jos
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: Apexul
centralilor mandibulari
tăiat şi centralii
maxilari bine vizibili
 Zona 3: Mandibula
lărgită vertical anterior
cu osul hioid suprapus
 Zona 4: ATM, condilii
la marginea superioară
a filmului
 Vizibilitate bună a
dinţilor centrali ai
maxilarului superior
Erori în realizarea OPT
 Etapa 3: Bărbia prea
ridicată
Erori în realizarea OPT

 Zona 1: Apexul dinţilor


maxilarului tăiat cu plan de
ocluzie plat
 Zona 2: Imagine dublă a
palatului suprapusă peste
apexurile dentare
 Zona 4: Condilul la
extremitatea laterală a
filmului
 Imagine bună a dinţilor
centrali mandibulari şi ai
simfizei
Erori în realizarea OPT

 Etapa 4: Bărbia
pacientului în
afara suportului
Erori în realizarea OPT

 Zona 2, 4: Nasul,
sinusurile şi ATM-ul
sunt în afara filmului
 Zona 3, 6: Corpul
mandibulei şi hioidul
apar treimea
inferioară a filmului
dar fără structuri nete
Erori în realizarea OPT

 Pacientul este
aplecat
Erori în realizarea OPT

 Zona 1: Dinţii
anteriori suprapuşi cu
opacitatea coloanei
 Zona 3: Imaginea
fantomă a coloanei se
suprapune peste
mandibulă
Erori în realizarea OPT
 Pacientul are gura
deschisă şi limba nelipită
de palat
Erori în realizarea OPT
 Zona 1: Coroanele
dinţilor inferiori şi
superiori sunt
mascate de aerul din
gură
 Regiunea apicală a
dinţilor maxilarului
e mascată de zona
aerică din spaţiul
palato-glos
 Zona 2: Aerul din
spaţiul palatoglos se
suprapune peste
osul alveolar
Erori în realizarea OPT

 Etapa 5:
Pacientul s-a
mişcat
Erori în realizarea OPT

 Zona 1: Dentiţia are


modificări mici
 Zona 3: Osul
mandibular poate fi
întrerupt în aria
molarilor apărând
distorsiuni în partea
interioară
Erori în realizarea OPT
 Modificarea
dispozitivelor de
poziţionare
 Fără piesa orală,
dinţii nu sunt
separaţi
 Pacientul este prea
în spate, rotit şi cu
bărbia ridicată
Protecţia pacientului la OPT
Artefacte
 Poziţie incorectă a şorţului de protecţie
cu suprapunere peste imagine
Artefacte tehnice
 Caseta execută o rotaţie incompletă cu
obţinerea unei OPT incomplete
Artefacte tehnice
 Ansamblu casetă-film suferă o întrerupere a
expunerii la nivelul umărului pacientului cu
apariţia unei zone radiotransparenţe
neexpuse
Artefacte de manipulare
 Zgârierea filmului în timpul procesării
Artefacte de manipulare
 Utilizarea incorectă a ecranului interior al
casetei cu deteriorări ale imaginii
Artefacte de manipulare
 Casetele flexibile din plastic se pot rupe
cu apariţia de artefacte radioopace
Artefacte de manipulare
 Fricţiunile între aerul uscat şi suprafaţa
filmului duc la imagini electrostatice
Artefacte de manipulare
 Scăderea densităţii imaginii cu un aspect gri
uniform apare prin procesare incorectă
OPT
partea a II-a
Poziţionare corectă
Poziţionare corectă
vestibular faţă de stratul imaginii
vestibular faţă de stratul imaginii
oral faţă de stratul imaginii
R
oral faţă de stratul imaginii
Bărbia coborâtă
Bărbia coborâtă
Bărbia coborâtă şi
capul poziţionat prea aproape de detector
Bărbia ridicată
Bărbia ridicată
Capul prea sus

Capul prea jos

R
R

Capul rotit spre stânga


R

Capul rotit spre stânga


R

Capul rotit spre stânga


R
Capul translat spre dreapta
R

Capul translat spre dreapta


R

Capul translat spre dreapta


Imposibilitatea separării dinţilor (în acest
caz, proteză maxilară şi dinţi naturali
mandibulari)
Suprapunerea cuspizilor prin lipsa utilizării piesei bucale
Gura larg deschisă
Ce sunt acestea?
Fantomă

Real
Imaginea reală Imaginea fantomă
fantomă

Real

Cercei – imaginea reală şi imaginea fantomă


Proteză dentară radiotransparentă
(nu necesită repetarea radiografiei)
Proteză dentară radioopacă
(necesită repetarea radiografiei)
Umbra coloanei
?…
Inel în limbă
Limbă nelipită de palat în cursul expunerii
…bandă radiotransparentă
ce acoperă apexurile
dinţilor maxilari
Pacient imobil în cursul
expunerii părţii drepte

Pacientul s-a mişcat (partea stângă)


Defecte mecanice
(linii verticale albe şi negre)
Casetă incorect încărcată
(urmaţi instrucţiunile producătorului)
Oprirea din greşeală a expunerii în timpul
rotaţiei ansamblului tub – film
Dubla expunere –
dificil de evidenţiat pe un OPT
Casetă pentru filme cu
expunere indirectă
Faţa casetei

Suport pentru ecran

Ecran frontal
Film radiologic cu dublă emulsie
Ecran posterior

Suport
Hârtie între film şi ecran
(nu este opacă pentru razele X...dar este opacă pentru lumină
R

Talc de pe mănuşi transferat pe film în timpul încărcării


Ecran crăpat
Film suprapus
Voalare parţială

Compartimentul pentru casetă


Caseta
Developator automat
Monezile sunt plasate pe un film Rezultat pozitiv al testului
despachetat în condiţiile monezilor. La un rezultat
obişnuite din camera obscură negativ nu s-ar vedea
timp de 5 minute şi apoi procesat unde au fost monezile

Condiţiile din camera obscură pot fi testate folosind


testul monezilor
Filtrul folosit
pentru lumina
roşie trebuie să
corespundă
celui mai
sensibil film
utilizat
Imagine slabă - subexpusă (mA sau kV)
vs. soluţii de revelare vechi sau reci
Emulsie zgâriată…
curăţarea rolelor
Descărcări de electricitate statică –
condiţii de umiditate redusă
“Finger-nail” crimps
Imagine digitală deformată