Sunteți pe pagina 1din 11

www.google.

ro/images

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Topirea - este fenomenul de trecere a unei substanţe din stare
solidă în stare lichidă
Solidificarea - este fenonenul de trecere a unei substanţe din stare
lichidă în stare solidă
 topirea are loc cu absorbţie de caldură din exterior
 solidificarea are loc cu cedare de căldură în exterior

Căldura latentă specifică de topire (solidificare) este căldura


necesară unităţii de masă pentru a se topi/solidifica

Q []SI = J/kg

m
topire = solidificare
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Clasificarea corpurilor solide
T
Corpuri solide cristaline

id
ch
►se topesc la temperatură bine S+L

Li
determinată Ttopire

lid
So
►exemple: fier, cupru, apa, argint timp

Corpuri solide amorfe T

id
ch
►se topesc într-un interval de

Li
temperatură
lid
►exemple: sticla, smoala, ceara
So

timp
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Legile topirii
► La presiune dată, o substanţă cristalină se topeşte la o temperatură
determinată, specifică fiecărei substanţe, numită temperatură de topire
La presiune atmosferică
normală:
Gheaţa se topeşte
la 0˚C

Cupru se topeşte la 1083˚C

►În timpul topirii temperatura rămâne


constantă
► La temperatura de topire, faza solidă şi faza lichidă
sunt în echilibru

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Variaţia volumului prin topire
► La majoritatea corpurilor, datorită creşterii distanţei intermoleculare,
volumul creşte prin topire

V
h id
lic

ol id
s
t˚C
ttopire
Ceară solidificată
Ceară topită

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Variaţia volumului prin topire

► Există şi excepţii: apa, bismuntul, fonta,


argintul, la care volumul scade prin topire

V
id
sol
ic hid
l

t˚C
ttopire

gheaţa
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Influenţa presiunii asupra temperaturii de topire
p
► Pentru corpurile care-şi măresc volumul
prin topire, temperatura de topire creşte cu solid
presiunea
lichid
►Pentru corpurile care-şi micşorează volumul
T
prin topire, temperatura de topire scade cu
creşterea presiunii p
p0
gheaţă lichid

solid
T
Explicaţi de ce sârma care are la capete o
suporţi greutate traversează gheaţa,deşi experienţa
se face la o temperatură sub 0˚C,iar blocul de
gheaţă rămâne întreg.
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Aplicaţii ale topirii şi solidificării
►Aliajele se obţin topind două sau mai multe
metale şi amestecâdu-le în anumite proporţii.

Aliaj cupru-staniu

Electrozi sudură

Aliaje pentru lipit

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


►Fenomenul de topire şi solidificare a metalelor este folosit la
executarea prin turnare a diferitelor piese

►Metalul topit se toarnă într-o formăal cărui interior are forma piesei

Piesă alamă

Piese bronz

Piesă fontă

Jantă – aliaj aluminiu

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Solidificarea apei
PRIVIȚI CUM SE TOPESC GHEȚARII – film youtube
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara