Sunteți pe pagina 1din 7

ELEMENTE HIDRAULICE PENTRU

CONTROLUL ŞI REGLAREA VITEZEI-

DROSELE

Prof.ing. Nicoleta Anastasiu


1. Definire
Reglarea vitezei organului de lucru (motorului hidraulic)
se poate face prin variaţia cantităţii de lichid ce intră în
motor în unitatea de timp sau prin variaţia capacităţii
motorului. Acest lucru se poate face prin folosirea unor
rezistenţe reglabile, denumite drosele sau supape de debit.

2. Rol funcţional:
- permit reglarea rezistivă a vitezei prin reglarea
debitului.
3. Tipuri constructive:

1. Droselul cu fanta longitudinală (fig. 9): pe


corpul mobil 2 sunt practicate crestături având o
anumită geometrie.
Caracteristici:
       permite reglarea debitelor de
valoare medie;
       la reglaje foarte fine apar
căderi mari de sarcină pe drosel, cu
Fig.9 consecinţe nefavorabile asupra
funcţionării instalaţiei.
2. Droselul cu fantă longitudinală şi diafragmă

Caracteristici:
 realizează un reglaj fin al debitului;
 elimină posibilitatea obturării;
 pierderea de sarcină este diminuată.

Fig.10
3. Droselul cu suprafaţă înclinată

Caracteristici:
 controlează debite mari;
 nu permite un reglaj fin al
debitului;
 nu este sensibil la variaţii de
Fig.11 vîscozitate.
4. Simbolizarea droselelor
5. Variante de montare