Sunteți pe pagina 1din 15

Sfântul Apostol Andrei,

cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României


Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• Slăvitul Apostul Andrei, cel întâi chemat, s-a
născut în cetatea ce se numeşte
Betsaida, care este lângă Marea Galileii,
în hotarul Zabulonului, din care seminţie i se
trăgea şi neamul.
• Cetatea era mică şi neînsemnată mai înainte,
iar după răsărirea acestuia, a fratelui său,
verhovnicul Petru, şi a lui Filip, s-a făcut
renumită şi slăvită.
• Şi se numea evreieşte Betsaida, ce se
tâlcuieşte "casa vânătorilor". După cuviinţă
se numea aşa, căci astfel era patria Sfinţilor
Apostoli Petru, Andrei şi Filip, care au vânat
peşte până au aflat adevărul, Care este
Hristos.
Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul
Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi după
Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său
Ioan, arătând cu degetul către Iisus şi zicând:
"Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii" (Ioan, 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l
pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui
său Petru: "Am găsit pe Mesia, care se
tâlcuieşte Hristos" (Ioan, 1, 41). Şi astfel, l-a
tras şi pe Petru spre dragostea lui Hristos.
• Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune
şi Apostolul cel dintâi chemat al Domnului. Şi
se află în Scriptura şi alte multe învăţături
despre dânsul.
Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• Din zilele acelea, ca şi ceilaiţi Apostoli, Sfântul Andrei a
urmat Mântuitorului, însoţindu-l pe drumurile Ţării
Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al
dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea
Mântuitorul.A fost martor faptelor minunate săvârşite
de Domnul, s-a împărtăşit din cuvântul dumnezeiesc,
dădător de viaţă, al credinţei celei noi întemeiată de
Hristos, şi, mai presus de toate, a văzut Patimile
Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi şi s-a
întărit în credinţă, în ziua Învierii.
• Evanghelia după Matei ne relatează momentul întâlnirii
celor doi pescari, Simon şi Andrei, fii ai lui Iona, cu Iisus.
Acesta i-a chemat să-l urmeze, prin celebrele cuvinte:
“Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”.
Chemarea lui Sfantul Andrei - Federico Barocci Chemarea lui Sfantul Andrei si Sfantul Petru – D.Ghirlandaio
Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne spune că, după Înălţarea Domnului la cer şi după
Cincizecime, Apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propovăduire.
Atunci, acestui întâi chemat, i-a căzut sorţul să meargă în Bitinia, Bizanţa, Tracia şi
Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunare şi Sciţia (adică Dobrogea
noastră) şi până în Crimeia. Însă, a umblat în aceste locuri nu în grabă, ci, în fiecare,
zăbovind şi răbdând multe împotriviri şi nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos.
• S-a întors la urmă din nou în Bizanţia, hirotonind acolo episcop pe Stahie şi, străbătând
celelalte ţări, a ajuns la ţinutul Peloponezului, unde pe mulţi i-a tras de la idoli la
Hristos. Tot din Tradiţie, mai ştim că Sfântul Andrei a avut şi un sfârşit de mucenic,
fiind răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma de X, căreia i s-a
spus "Crucea Sfântului Andrei". Dumnezeului nostru slavă!
Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe
30 noiembrie.

• Este Apostololul care a propovăduit Evanghelia


lui Hristos în ţara noastră.

• Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât


în anul 1995 ca ziua Sfântului Apostol Andrei să
fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roşie,
iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României.

• Capul Sfântului Andrei este prezent în


Patras, iar părţi din trupul său sunt prezente
în întreaga lume creştină.
Sfântul Apostol Andrei,
cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
• În Dobrogea se păstrează vie amintirea Sf. Ap. Andrei, care a
propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia dragostei şi
a iubirii între oameni. De numele său se leagă tradiţii sfinte,
monumente şi biserici îi poartă numele, aşa cum este Peştera
de lângă localitatea Ion Corvin din jud. Constanţa.

• La Peştera Sf. Andrei, apostolul a predicat cuvântul lui Iisus


Hristos, a botezat, a sfinţit arhierei, preoţi şi diaconi, rânduindu-i
pe aceştia în cetăţi şi localităţi. Tot aici s-au oficiat slujbe, fapt
ce a determinat, în timp, pe mulţi trăitori de viaţă creştină să
vină aici şi chiar să vieţuiescă pe acest loc sfânt, prin aceasta
făcând să ia fiinţă viaţa monahală pe pământul nostru.
Mănăstirea “Sfântul Andrei”
Bibliografie
• http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-apostol-andrei/sarbatoarea-sfantului-andrei-153765
.html

• http://www.manastireasfantulandrei.ro/imagini

• http://www.doxologia.ro/sfantul-apostol-andrei-cel-intai-chemat-ocrotitorul-romaniei#nodeviata

• http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-apostol-andrei/sarbatoarea-sfantului-andrei-
153765.html

• https://www.google.ro/search?q=sfantul+andrei&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixrZHmlbXRAhVG2SwKHWcHAMwQ_AUICCg
B&biw=1280&bih=898#imgrc=QF3iVM4awbCsoM%3A