Sunteți pe pagina 1din 13

Epoca luminilor

ILUMINISMUL

Proiect realizat de: Teodor Teodora


CE ESTE ILUMINISMUL?
• Iluminismul reprezintă un nou curent ideologic, filosofic,
politic și literar care apare în secolul XVIII în Franța, ai cărui
susținători credeau cu tărie în capacitatea rațiunii umane de a
lumina lumea prin cunoaștere și educație (se acorda un rol
important școlii).

Iluminismul în
Polonia
Factori favorabili
• 1. MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE (sec XV)-
europenii au descoperit existența religiilor mult mai vechi
decât creștinismul, care promovau valori similare. De
asemenea, au descoperit comunități umane în Africa sau
America fără forme de guvernământ, unde oamenii trăiau in
armonie.
Apare întrebarea incomodă dacă creștinismul este esențial
pentru civilizație.
• 2. REVOLUȚIA ENGLEZĂ (Revoluția Glorioasă)-1688-
transformă Anglia în prima monarhie constituțională din lume,
favorizând dezvoltarea economică și transformarea Angliei in
cea mai prosperă țară din lume.
Factori favorabili
• 3. REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ-descoperirile științifice ale
secolului XVII (ex: Isaac Newton- legile mișcării) care au adus în
prim plan importanța experimentului. Oamenii își pot explica
Universul prin cunoaștere=> subminarea credinbilității bisericii.

• 4 RĂZBOAIELE RELIGIOASE-au slăbit autoritatea bisericii


deoarece în urma acestora, monarhii au primit dreptul de a își alege
religia potrivită pentru statul lor (catolică sau protestantă)
=>biserica dependentă de monarhie.

Credibilitatea bisericii este afectată și de tipar care amenință astfel


monopolul bisercii asupra a ceea ce se scrie și se citește în școli și în
universități.
REPREZENTANȚI
• 1. Montesquieu- “Despre spiritul
legilor”
Acesta face o analiză despre teoria
guvernării, fiind adeptul monarhiei
constituționale fundamentată pe principiul
separației puterilor în stat.

• 2. Voltaire- “Dicționar filosofic”


Acesta susține ca formă de guvernământ
despotismul luminat.
REPREZENTANȚI
• 3. Jean Jacque Rousseau- “Contractul
social”
• Acesta este adeptul conducerii
republicane fundamentată pe teoria
contractului social și principiul
suveranității poporului.
• celebrul filozof francez de origine geneveză,
a fost unul dintre cei mai iluştri gânditori ai
Iluminismului.
• A influenţat hotărîtor, alături
de Voltaire şi Diderot, spiritul revoluţionar,
principiile de drept şi conştiinţa socială a
epocii
RĂSPÂNDIREA

• Iluminismul apare
în Franța, dar se
răspândește în restul
Europei dar și în
America de Nord.

MIJLOACE: cărți, broșuri, presă, societăți literare, artistice,


întâlniri private, etc.
Răspândirea iluminismului este facilitată de cunoașterea limbii
franceze de elita intelectuală dar și de cunoscătorii limbii franceze.
IDEI ȘI PRINCIPII
• 1.RELIGIOS
- se susține toleranța religioasă, fiind astfel criticată autoritatea
absolută a Bisericii Catolice.
- căutarea fericirii în contrast cu concepția catolică ce consideră
omul predestinat nefericirii.
- filosofii s-au împărțit în 2 categorii: ateii și deiștii
• 2. SOCIAL
- teoria dreptului natural (dreptul omului de a se dezvolta fără
canstrângeri)
- susținerea libertății ca drept fundamental, privarea de libertate
însemnând abuz: libertatea personală, libertatea cuvântului,
libertatea de opinie, libertatea de conștiință;
- egalitatea în fața legii;
IDEI ȘI PRINCIPII
• 3. POLITIC
- Contractul social care susține existența unui angajament între
popor și conducător în baza căruia cel care conduce o face având
în spate voința generală; în cazul în care conducătorul își exercită
atribuțiile abuziv, încălcând drepturile poporului, acesta are
dreptul, dar și obligația de a-l înlătura.
Þ Principiul suveranității poporului (puterea aparține poporului
=voința generală stabilește autoritatea în stat).

- separația puterilor în stat reprezintă o garanție asupra faptului că


puterea nu se exercită despotic și abuziv, ci ea se împarte în
legislativă, executivă și judecătorească => respectarea drepturilor și
libertăților cetățenești.
IDEI ȘI PRINCIPII
• 4. ECONOMIC
- Iluminiștii considerau cu toții munca sursă a bogăției,
fiziocrații considerau agricultura domeniu prioritar, în timp ce
Adam Smith pune accent pe industrie și comerț.

• 5. VIAȚA PRIVATĂ
- Accesul la cultură;
- Căutarea fericirii;
- Relațiile de familie;

Iluminismul și Revoluția Franceză


CITATE
„Trăim în climatul și secolul filosofiei și rațiunii, cele mai mari
genii ale tuturor timpurilor își reunesc lecțiile spre a ne instrui...
totul contribuie la perfecționarea înțelegerii noastre și la dăruirea
fiecăruia dintre noi a tot ce poate să formeze și să cultive națiunea.
Am devenit prin aceasta mai buni sau mai înțelepți?”
—Jean-Jacques Rousseau

• „Sunt un bun cetățean, dar în oricare țară m-as fi născut, tot așa
aș fi fost. Sunt un bun cetățean, fiindcă am fost întotdeauna
mulțumit cu starea în care m-am aflat. Fiindcă am consimțit
mereu soartei care mi-a fost hărăzită și nici n-am roșit vreo dată
de ea, nici n-am pizmuit pe a altora.”
—Montesquieu
CITATE
ȘTIAȚI CĂ…
Știați că ?
• Iluminismul a fost marea mișcare filosofică
a secolului al XVIII-lea ,care considera că
rațiunea umană este singura în stare să
”ilumineze” calea către realizarea fericirii
umane .Iluminismul este un termen generic
prin care se pot prezenta toate tendințele
societății din acel secol : spiritul inventiv
,cercetarea științifică ,enciclopedismul
,concepția optimistă despre lume ,credința
în progres , folosirea luminilor
inteligenței ,înlocuirea obiceiului și tradiției
prin rațiune ,tendința de a pune totul la
îndoială dintr-o perspectivă critică .

S-ar putea să vă placă și