Sunteți pe pagina 1din 1

Tipuri de enunțuri

• Enunțul este unitatea de bază a comunicării, cu înțeles de sine stătător, aflată între două
pauze.

• Enunțurile sunt de mai multe feluri:


• a) asertive – sunt enunțurile care transmit o informație; la sfârșitul acestui tip de enunț, se
folosește punctul [.].
– ex: Maria citește.
• b) interogative – sunt enunțurile care solicită o informație, un răspuns; la sfârșitul acestui
tip de enunț, se folosește semnul întrebării [?].
– ex: Maria citește?
• c) exclamative – sunt enunțurile care transmit emoții, trăiri, atitudini; la sfârșitul acestui
tip de enunț, se folosește semnul exclamării [!].
– ex: Ce frumos este afară!
• d) imperative – sunt enunțurile care transmit o poruncă, un îndemn sau o rugăminte; la
sfârșitul acestui tip de enunț, se folosește semnul exclamării [!].
– ex: Fă-ți tema!