Sunteți pe pagina 1din 15

STANDARDELE PROFESIONALE

PENTRU PROFESIA DIDACTICA

PROFESORUL ARE NEVOIE SA STIE CE SE ASTEAPTA


DE LA EL SI TREBUIE SA AIBA CAPACITATEA
PROFESIONALA DE A ACTIONA RESPONSABIL
PROFESIONALIZAREA
ACTIVITATII DIDACTICE

 Profesionalizarea – un proces de formare a unui ansamblu de


capacitate si competente intr-un domeniu dat pe baza
asimilarii unui sistem de cunostinte. Profesionalizarea
inseamna trecerea de la meserie la profesie.

 Cadrul didactic nu este doar un agent, care se supune unui


sistem de norme, ci si un actor, care se investeste in ceea ce
face, confera semnificatii, traieste activitatea cu elevii, cu un
indice de interventie personala importanta.
 Personalul didactic este definit ca: “persoana care
indeplineste conditiile de studiu prevazute de lege, care au
capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita
morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din
punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei.”
Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura
profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea
procesului instructive-educativ.
 Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se
refera la: conceperea activitatii profesionale, utilizarea bazei
materiale si a resurselor invatamantului, punerea in practica a
ideilor novatoare, organizarea de activitati extrascolare,
colaborarea cu parintii, evaluarea performantelor la invatatura a
elevilor/studentilor, participarea la viata scolara si universitara.
 COMPETENTA PEDAGOGICA - capacitatea unui educator de a se pronunta
asupra unei probleme pedagogice; capacitatea unei persoane de a realiza, la un
anumit nivel de performanta, totalitatea sarcinilor tipice de munca specific
profesiei didactice.

Inlesneste elevilor Realizeaza o


Stabileste obiectivele prelucrarea/procesarea continua
educative pe care urmeaza sa intelectuala a informatiilor monitorizare a
le realizeze elevii progresului
elevilor
Prezinta elevilor cele mai
inalte performante Propune activitati de
COMPONENTE CARE invatare care solicita
TREBUIE SA LE POSEDE elevilor activitati
Manifesta preocupare de UN PROFESOR intelectuale de un inalt
a se adapta la diversitatea nivel de complexitate
elevilor
Ajuta elevii sa Ofera elevilor sarcini de
Creeaza si mentine in sala de stapaneasca lucru, interesante de
clasa un climat de lucru esentialul natura sa stimuleze
dezvoltarea lor
Incurajeaza Ofera elevilor o intelectuala
interactiunea structura de
sociala lucru
Testarea aptitudinii de Aprecierea deprinderilor de
predare predare

Cum se evalueaza
competenta
pedagogica?

Aprecierea stabilitatii in obtinerea Aprecierea gradului de intergrare a


performntelor, adaptabilitatea la deprinderilor de predare in conducerea
situatii noi si curba pregresului unor activitati de invatare ale unui grup
personal de elevi
DRUMUL CATRE STANDARDELE
PREDARII
 Pentru orice natiune sistemul de educatie este un element vital in
construirea viitorului. Fiecare tara trebuie sa decida singura ce ar
trebui sa stie elevii sai, ce ar trebui sa se predea in scolile sale, cum ar
trebui educati profesorii sai si ce fel de experiente de dezvoltare
profesionala ar trebui oferite profesorilor sau ar trebui cerute de la
acestia.
 Principiile de baza ale profesorilor:
 sunt dedicati elevilor si invatarii lor;
 cunosc materia pe care o predau si modalitatea de a o preda;
 sunt responsabili de organizarea si monitorizarea a ceea ce invata elevul;
 reflecteaza in mod sistematic asupra practicii lor si invata din experienta;
 sunt membri ai comunitatilor care invata.
 Impactele : certificarea profesorilor, educatia/pregatirea viitorilor
profesori, dezvoltarea profesionala continua, modalitatile de construire
a carierei si stimulare, statutul profesorilor si cariera acestora, un
limbaj profesional comun.
PROCESUL ELABORARII STANDARDELOR
PROFESIEI DIDACTICE IN ROMANIA
 Standardele profesiei didactice reprezinta un ansamblu de asteptari
si cerinte, explicit formulate, referitoare la cunostintele, abilitatile si
mentalitatile pe care trebuie sa le probeze un profesor in activitatea
sa cu elevii.
 Avantajele introducerii standardelor:
1. O educatie de calitate adusa elevilor de catre profesori;
2. Calitatea formarii viitoarelor cadre didactice in cadrul
universitatilor si a altor institutii;
3. O miscare catre standard ar oferi fiecarui profesor o viziune
coerenta si de substanta asupra performantelor profesionale la care
ar trebui acesta sa se ridice;
4. Standardele vor determina un efect pozitiv in conceperea si
realizarea managementului scolar.
STANDARDELE PROFESIONALE PENTRU
PROFESIA DIDACTICA
Standardele se fundamenteaza pe un sistem de principii care exprima
conceptia actuala asupra continutului specific al profesiei didactice si asupra
calitatilor unui bun profesor.

PROMOTOR AL UNUI BUN CUNOSCATOR


SISTEM DE VALORI IN AL DOMENIULUI SI
CONCORDANTA CU AL DIDACTICII
IDEALUL DISCIPLINEI PE CARE
EDUCATIONAL O PREDA
Principiile
nucleu ale ARE
UN MEMBRU
ACTIV AL cadrului ATITUDINE
REFLEXIVA
COMUNITATII didactic
CUNOASTE
ELEVUL SI IL ASISTA IN
PROPRIA DEZVOLTARE
STANDARDE PROFESIONALE PENTRU
PREDAREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

 Invatatorul cunoaste particularitatile de varsta, individuale si


ale grupului de apartenenta ale elevilor si le valorifica in
proiectarea, organizarea procesului de predare-invatare-
evaluare.
 Invatatorul creeaza in grupul de copii un climat afectiv pozitiv
caracterizat prin: incredere, acceptare, toleranta, dorinta de
invatare.
 Invatatorul face legatura intra-, inter- si transdisciplinare,
provocand aplicarea lor in context reale.
 Invatatorul arata prin tot ceea ce face ca respecta si raspunde
nevoilor de dezvoltare individuala a copiilor, promovand un
sistem de valori culturale, morale si civice.
ÎNVÅTÅMÂNTUL PRIMAR
COMPONENTA GRUPURILOR DE LUCRU SI DE FEEDBACK

PROFESIONISTUL Consiliul National


INVATATOR/INSTITUTOR pentru Curriculum
Comisia Nationala
Directori scoala invatamant primar,
generala MEC

Societatea civila Pedagogi, sociologi


STANDARDELE PENTRU
Elevii
PREDAREA IN
Parintii INVATAMANTUL PRIMAR Pedagogi

Agenti economici
Profesori gimnaziu
diferite specializari
Sindicatele din Experti
invatamant MEC
Inspectorate Scolare Metodicieni Educatoare
inspectori generali, colegii/licee invatamant
metodisti pedagogice prescolar
STANDARDELE PENTRU PREDAREA
MATEMATICII IN GIMNAZIU

1. Cunoasterea matematicii si a documentelor curriculare si


scolare.
2. Predarea-invatarea matematicii.
3. Evaluarea.
4. Formarea unor atitudini si comportamente la elevi.
5. Legatura profesorului cu comunitatea:
 Comunitatea profesionala;
 Familie si comunitate.

6. Profilul profesorului de matematica.


ÎNVÅTÅMÂNTUL GIMNAZIAL
COMPONENTA GRUPURILOR DE LUCRU SI DE FEEDBACK

PROFESIONISTII
PROFESORI DE
MATEMATICA GIMNAZIU
Experti CNC Experti
Comisia Nationala Metodicieni din
matematica MEC Universitati

Profesori de Experti ai
matematica liceu MEC
STANDARDELE PENTRU
PREDAREA MATEMATICII IN Societate
Inspectori scolari GIMNAZIU a civila

Directori scoala Agenti


economici
Psihologi Sindicatele din Elevi si
Pedagogi
Sociologi invatamant parinti
PREGATIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU
DEFINITIVAREA IN INVATAMANT PRIN
RAPORTAREA LA STANDARDE
Asistarea in stagiatura
Stagiatura – intervalul de doi ani de activitate desfasurata direct in scoala,
timp in care cadrul didactic incepator exercita profesia didactica si se dezvolta
professional, sub audienta si indrumare. Factorii implicati in stagiatura:
stagiarul, mentorul, directorul scolii, personalul din scoala, inspectorul de
specialitate/metodistul de specialitate, consiliul consultative al specialitatii,
universitatea, colegiul universitar de institutori, liceul pedagogic, casa corpului
didactic, inspectorul scolar, centrul de asistenta psihologica, comunitatea locala.
Stagiarul – partenerul activ in procesul dezvoltarii sale profesionale

1.Stagiarul – cadrul didactic incepator care este angajat intr-o scoala dupa
absolvirea formarii initiale si care beneficiaza de indrumare si asistenta in primii
doi ani de activitate pentru a se dezvolta profesional in practicarea profesiei
didactice.
2.Responsabilitatile stagiarului;
3.Programe de formare pentru stagiari.
PREGATIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU
DEFINITIVAREA IN INVATAMANT PRIN RAPORTAREA LA
STANDARDE
 Indrumarea viitoarelor cadre didactice, precum si a celor aflate la
inceput de cariera, se realizeaza de catre cadre didactice cu experienta
care indeplinesc rolul de mentori.
Un model pentru stagiar in
procesul formarii competente-lor
didactice ale acestuia;
Rolul mentorului pentru Resursa de invatare pentru stagiar;
stagiatura (MS): Consilier pentru managementul
activitatii didactice;
Animator pentru stagiar;
Evaluator al prestatiei didactice a
stagiarului.

 MS vor fi recrutati din scolile unde sunt angajati stagiarii.


 Mentorii pentru practica pedagogica a studentilor (MP) vor fi recrutati de preferinta dintre
cadrele didactice care doresc sa indrume studentii in devenirea profesionala, au vechime de
minim 5 ani si au peste 4 ani pana la pensionare, au cel putin ½ de norma de predare, au
urmat cursuri de formare de mentori acreditate de MEC, cadrele didactice au cel putin
gradul II didactic.
In concluzie, este important sa se admita ca standardele, desi
importante, nu reprezinta un tratament minune – acea reforma
care va vindeca de toate relele unui sistem scolar organizat in
mod traditional, dar ele reprezinta o componenta de baza a
sistemului model de educatie. Iar un sistem de standard mareste
in mod considerabil capacitatea autoritatilor de politica si
strategie centrala de a coordona toate elementele strategiei
pentru predare de calitate.