Sunteți pe pagina 1din 6

COMPORTAMENTUL BOLNAVULUI ÎN

SPITAL ȘI SOCIETATE.

Soltan Victoria, grupa21.


Relatia medic-pacient
Relatia medic-pacient reprezinta esenta psihologiei
medicale. Ea este punctul central al relatiei de ingrijire
si este, in cele mai multe cazuri, una dintre conditiile si
un factor esential pentru procesul de vindecare.
Inainte de a vorbi de relatia medic-pacient, o atentie
deosebita ar trebui acordata particularitatilor
psihologice ale fiecaruia dintre participantii la relatie.
In ceea ce priveste psihologia pacientului, aceasta a fost
prezentata mai pe larg in cadrul seminarului despre
sanatate si boala.
Ceva mai putin discutata, de obicei, este psihologia
medicului, ca participant si factor de sustinere a actului
medical. Comunicarea se invata si poate avea un rol
foarte important in intelegerea suferintei pacientului, in
stabilirea corecta a diagnosticului si a tratamentului si,
bine inteles, in vindecarea lui.
Pacienţii trebuie să respecte normele de comportament în unitatea sanitară,
după cum urmează:

1. pacienţii trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic, să aştepte chemarea în cabinet;


2.pacienţii trebuie să respecte ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de aşteptare;
3. este interzis pacienţilor murdărirea pereţilor, degradarea mobilierului din sălile de aşteptare sau secţie, distrugerea
de instalaţii sanitare ale spitalului;
4. bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe toată durata internării ţinuta de spital;
5. este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele de internare;
6.bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel
de ţinută;
7.este interzis consumul de alcool şi fumatul în incinta spitalului;
8. bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalti pacienţi, se vor abţine de la tulburarea liniştii, de la
producerea de murdărie sau degradare a bunurilor spitalului.
Pacientul are dreptul la:
a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;

b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex,
apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;

c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării
serviciilor de sănătate;

d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate
metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile
reale ale prestatorului de servicii de sănătate;

e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a


reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;

f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;

g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea
de prestare a serviciilor respective;
OBLIGAȚIILE PACIENTULUI
Să respecte și să păstreze starea de curățenie în salon, coridoare,
grupuri sanitare, etc.
Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită.
Să-și păstreze în frigider alimentele aduse de familie.
Să respecte personalul medico-sanitar.
Să nu părăseasca spitalul pe durata internarii, decât în cazurile
recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unități
sanitare).
Să nu introducă în spital băuturi alcoolice și să nu consume
astfel de băuturi
Să semnaleze asistentei șefe sau medicului șef de secție orice
deficiență intervenită pe parcursul internării sale, în legatură cu
nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
Să nu depoziteze alimente primate de la familie (apartinatori) în
noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului.
Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment,
gunoi, etc).
Să nu fumeze în incinta spitalului.
SURSE UTILIZATE

https://sites.google.com/site/parhoniasi/INFORMATII-PACIEN
TI/drepturile-si-obligatiile-pacientului-1
https://www.laurusmedical.ro/drepturi-si-obligatii/

S-ar putea să vă placă și