Sunteți pe pagina 1din 32

STRATEGIA DE

DEZVOLTARE A
TURISMULUI.

Stundenții gr. IMIA-171,


Brînza Mihail
Guștiuc Dumitrița
Turismul în Republica Moldova are un
potențial de dezvoltare, prezentând o combinație
complexă de medii naturale (arii naturale,
masive forestiere în centrul țării, lunci) și
artificiale (lăcașuri medievale, cetăți, orașe cu
diverse stiluri arhitecturale , stațiuni balneare,
festivaluri, vinării).
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
 
 
HOTĂRÎRE nr. 338
 
din 19 mai 2014
Chișinău
 
 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a
turismului „Turism 2020”
Obiectivul general al Strategiei este:
Impulsionarea activităţii turistice în Republica
Moldova prin dezvoltarea turismului intern şi
receptor.
În vederea realizării obiectivului general, prezenta
strategie stabileşte 5 obiective specifice:
1) perfecţionarea cadrului normativ în domeniul
turismului în conformitate cu cerinţele pieţei
turistice, racordate la standardele europene;
2) valorificarea potenţialului turistic naţional şi
promovarea imaginii Republicii Moldova ca
destinaţie turistică;
3) dezvoltarea regională a turismului;
4) sporirea nivelului de pregătire a cadrelor de
specialitate şi a calităţii serviciilor turistice;
5) modernizarea tehnologică a industriei turistice prin
utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
Implementarea prevederilor prezentei strategii se va
realiza în 3 etape:
 La I etapă, în perioada 2014 - 2016, activităţile
de bază vor fi orientate preponderent spre
perfecţionarea cadrului legislativ şi de reglementare,
precum şi elaborarea unor acte normative noi,
elaborarea şi actualizarea documentelor de politici,
perfecţionarea cadrelor de specialitate, ridicarea
nivelului calităţii serviciilor turistice, îmbunătăţirea
imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică .
 Etapa II, anii 2017 - 2018, va fi orientată
preponderent spre dezvoltarea turismului intern
şi receptor, care urmează să cunoască o
impulsionare în urma aprobării actelor
legislative şi normative din domeniu, amenajării
destinaţiilor turistice şi controlului calităţii
serviciilor turistice.
 Etapa III, anii 2019 - 2020, va conţine acţiuni
pentru sporirea competitivităţii produselor şi
serviciilor turistice moldoveneşti şi integrarea
mai intensă a Republicii Moldova în piaţa
turistică
internaţională.